• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Inleiding

(i) Dit artikel is onderdeel van ReservekopieenBestanden. Voor het gebruik van rsync wordt uitgegaan van enige kennis van het Terminalvenster.

Het programma rsync wordt vaak gebruikt voor synchronisatie tussen linux computers. Het resultaat van het synchrisatieproces zijn twee mappen op verschillende locaties met dezelfde gegeven. Optioneel kan de synchronisatie ook bestanden wissen die in de bronmap niet meer voorkomen. De twee mappen kunnen op dezelfde computer zijn (bijvoorbeeld op een aangesloten usb-schijf) maar via een netwerk verbinding kan er ook gesynchroniseerd worden met een map op een andere computer. Ook zeer geschikt voor grote multimedia bestanden.

Het rsync programma kan ook als basis dienen voor een geautomatiseerd backup systeem. Een voorbeeld hier van is (Universe) pakket rsnapshot. Dit valt buiten dit artikel.

rsync

Installatie

De benodigde programma's (rsync en ssh) worden standaard als door Ubuntu geïnstalleerd.

Kijk in het artikel Openssh-server hoe een Ubuntu computer als ssh-server kan worden gebruikt.

Eenvoudige backup

Met rsync kan een backup gemaakt worden op dezelfde computer of veilig via ssh over het netwerk naar een andere computer. Alternatief is om een netwerkmap, bijvoorbeeld een Windows (samba) gedeelde map, eerst te koppelen aan een map op dezelfde computer. Op een eigen (thuis) netwerk is dat een oplossing maar voor gebruik op internet is alleen ssh veilig.

backup op dezelfde computer

rsync -azvv /home/path/map1/ /home/path/map2

Info (!) Geef bij twijfel eerst een de optie -n. Deze optie toont wat de rscync opdracht zal doen maar voert de synchronisatie niet uit. Vergeet niet de rsync opdracht zonder de -n optie uit te voeren om de synchronisatie uit te voeren.

netwerk backup

rsync --delete -azvv -e ssh /home/path/map1/ inlognaam@serveradres:/home/path/map2

Uitleg van deze opdracht:

 • --delete wis bestanden in map2 die niet aanwezig zijn in map1 (is dus optioneel).

 • -a behoud de bestandskenmerken zoals datum en tijd, en de rechten op bestanden (is een combinatie van -rlptgoD).

 • Met deze opties zal het rsync programma:
  • submappen synchroniseren (-r),

  • bestandsverwijzingen (links) gebruiken (-l),

  • rechten synchroniseren (-p),

  • datum en tijd synchroniseren (-t),

  • groepsrechten synchroniseren (-g),

  • bestandseigenaar synchroniseren (-o), en

  • apparaatbeschrijvingen (devices) synchroniseren (-D).

 • -z de gegevens comprimeren tijdens de synchronisatie.

 • -vv geef meer (verbose) informatie over het synchroniseren.

 • -e ssh gebruik ssh

 • /folder1 en folder2 In dit voorbeeld worden map1 en map2 gesynchroniseerd. map1 is de orginele folder en map2 de kopie die wordt gemaakt of bijgewerkt. Een "/"-teken is achter map1 geplaatst om alleen de inhoud van map1 maar niet map1 zelf te synchroniseren in map2.

 • inlognaam@serveradres: is de inlognaam en servernaam (of IP-adres) op de computer in het netwerk. Er zal mogelijk om een inlogwachtwoord worden gevraagd.

Kijk voor een volledige (engelstalige) uitleg in de man pagina op linux.die.net

Er is ook een grafische interface voor rsync, grsync.

grsync

Het programma grsync is een interface voor het rsync programma. Grsync heeft een eenvoudige schermen waarmee de normale opties voor rsync ingesteld kunnen worden om zo rsync te gebruiken zonder terminalvenster.

Installatie

Het programma grsync kan uit de (universe) pakketbron.

 • Om grsync te installeren klik hier.

 • Of installeer grsync via het Ubuntu Softwarecentrum, Software toevoegen of Synaptic.

Configuration

Start grsync via Toepassingen → Systeemgereedschap → Grsync..

grsyn1.png

Op dit scherm kunnen de meeste opties voor rsync worden ingesteld.

 • Sessies - Hiermee is het mogelijk verschillende sessies te maken. Iedere sessie heeft een eigen set van mappen en instelllingen.

  • Beheer is eenvoudig, een nieuwe sessie kan gemaakt worden door op Toevoegen te klikken en een gemaakte maar overbodige sessie kan gewist worden met de knop Verwijderen.

 • Bron en doel - De te synchroniseren mappen. De bovenste map wordt gesynchriniseerd met de map eronder. Dus na het uitvoeren van de rsycn opdracht bevat de onderste map dezelfde bestanden als de bovenste.

  • Type de mapnaam (afgesloten met een /) of klik op Bladeren om een map te kiezen.
 • Sessies Importeren en Exporteren - Nadat een sessie is ingesteld kan deze worden geexporteerd naar een bestand. En andersom kan een eerder geexporteerde sessie worden geimporteerd.

  • Letop: Deze functie werk per sessie. Alleen de geslecteerde sessie word geexporteerd. Zijn er bijvoorbeeld drie sessies, moet deze stuk voor stuk geselecteerd en geexporteerd worden.
 • Standaard opties - Voor de meeste gebruikers voldoen de opties op dit tabblad. De eerste vier opties zorgen voor het behoud van de bestandkarakteristieken. De andere opties bepalen hoe de synchronisatie uitgevoerd moet worden. Ga met de muis over de optie heen voor meer informatie zoals de bijbehorende rsync optie.

grsyn2.png

 • Geavanceerde opties - Dit tabblad bevat nog meer opties. Voor het geval de omschijving niet duidelijk is, ga met de muis over de optie heen voor meer informatie.

 • Extra opties - Op dit tabblad kunnen nog extra opties worden gegeven. Voor ervaren gebruikers.

Simulatie en Uitvoeren

Onderaan staan de knoppen Simulatie en Uitvoeren. Met de knop Simulatie wordt weergegeven wat gesynchroniseerd zal worden als op de knop Uitvoeren wordt gedrukt. Dat kan handig zijn als niet geheel duidelijk is welk effect de opgegeven instellingen hebben.

Druk uiteindelijk op de knop Uitvoeren om de synchrinisatie te starten.

Netwerk Backup

Om met grsync een netwerk backup te maken moet de netwerklocatie zijn gekoppeld voordat grsync wordt gestart. Ga met de knop Bladeren naar de map waarop de netwerklocatie is gekoppeld.

Verdere uitwerking hiervan valt buiten dit artikel. Er zijn hiervoor echter veel mogelijkheden.

Meer informatie


CategoryVeiligheid CategoryWerkenMetUbuntu

community/Rsync (laatst bewerkt op 2010-12-21 20:03:31 door testcees)