• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Releaseparty - Hall of Fame - Uitnodiging - Inschrijven - Organisatie - Werkgroep Releaseparties - Documenten

Releaseparty Stappenplan

Hier staat stap voor stap beschreven waar je aan moet denken bij het organiseren van een Install Party.

Oriëntatie

Voor dat er begonnen wordt met het ondernemen van allerlei initiatieven om een Releaseparty te organiseren is het slim om even te kijken of er niet al iets in de buurt wordt georganiseerd waar je aan zou kunnen meehelpen.

Controleer daarna met de planning van de aankomende reeks Releaseparties of het haalbaar is om op de organisatie op tijd rond te krijgen.

Meld je aan bij de Werkgroep Releaseparties zodat je van de aangeboden ondersteuning gebruik kan maken. Voeg vervolgens je party op toe aan de inschrijfpagina.

Nu kan het daadwerkelijke organiseren beginnen.

Doel bepalen

Als eerste stap is het belangrijk te bepalen wat je doelen zijn. Voor wie is de party bedoeld, wat zijn de gewenste activiteiten, hoe groot is de doelgroep et cetera. De omvang wordt bepaald door de doelstelling, daarmee wordt de grootte van de locatie bepaald en daarmee ook de tijd die nodig is om alles te organiseren. Dus in een zeer vroeg stadium moet je weten wat je wel en niet wilt.

Stel jezelf deze vragen

Doelgroep

 • Wat is de doelgroep van de party? (windows gebruikers?, ubunteros?)
 • Hoe kan ik deze mensen bereiken? (advertenties, artikel in lokale media, flyers, posters, website, mailing)
 • Hoe maak ik het ze zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk om de party te bezoeken?

Wat is er nodig?

 • Hoeveel mensen komen er?
 • Zijn er (externe) sprekers (b.v. politici, ICT bedrijven, schrijvers)
 • Is er een thema dat niet direct te maken heeft met de release (b.v. Open Source en onderwijs)
 • Moeten er installatiemogelijkheden zijn (meenemen computers en randapparatuur, netwerk, stroom)
 • Moet er geluncht of gedineerd worden (catering, inschrijving, betaling, tafels)
 • Moeten er demosystemen aanwezig zijn (hardware, netwerk aansluitingen, stroom)
 • Wil je CD's aanbieden
 • Wil je Ubuntu artikelen gaan verkopen/verspreiden

Bovenstaande vragen geven aan wat voor locatie je nodig hebt, of er meerdere ruimtes moeten zijn, of er internet moet zijn, stroom, tafels en stoelen en gelegenheid voor eten en drinken. Aantal toiletten, kapstokken etc. zijn eveneens afhankelijk van het aantal bezoekers. Zaken als sprekers, thema, verkoop of weggeven van artikelen behoeven voorbereiding die soms maanden van te voren uitgevoerd moeten worden. Gedrukte flyers, posters etc. moeten ruimschoots van te voren gemaakt en verspreid worden. Advertenties moeten aangevraagd, beoordeeld, gemaakt, gecontroleerd en betaald worden.

Team samenstellen

Je kunt het allemaal niet in je eentje af als het meer is dan een "Meet & Greet". Er moet dus goede hulp gezocht worden. Via fora, local-teams, IRC, mailinglists, sponsors, vrienden- en kennissenkring kun je oproepen doen aan mensen om te komen helpen. Ook kan je aansluiting proberen te vinden bij een bestaande groep mensen, zoals een computerclub. Maak bij het zoeken van hulp onderscheid tussen hulp nodig bij de organiserende taken en de uitvoerende hulp die nodig is op de dag zelf, de vrijwilligers. Stel een niet te groot team van organisatoren samen waarin mensen van verschillende expertise zitten. Je moet elkaar aanvullen. Het is handig om verantwoordelijkheden in het team te verdelen aan de hand van verschillende organisatietaken. Inventariseer wat er op de dag zelf moet gebeuren, en orden dit in verschillende vrijwilligerstaken. Bij het zoeken van hulp kan goed de inschrijfpagina op de wiki worden gebruikt.

Communicatie

Zorg meteen dat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt, communiceer veel en open, zorg dat ze elkaar allemaal persoonlijk kennen, wissel telefoonnummers en e-mail adressen uit. Stuur iedereen altijd alle informatie direct toe, niet via anderen, luister naar ideeën en aanvullingen, laat zaken niet in het ongewisse, reageer altijd snel, gedetailleerd en netjes op alle e-mail, telefoontjes etc. Ook hierin is de geest van Ubuntu een succesfactor.

Communiceer goed, het is van groot belang dat je een positieve sfeer rond de party creëert, het moet uiteindelijk een genoegen zijn te komen. Dus beantwoord elke e-mail, hoe onbenullig of irrelevant ook. Bedank de mailer, ga in op de vragen, opmerkingen en kritiek, maar altijd met respect en begrip, in de geest van Ubuntu dus. Zorg dat er maar één communicatielijn is naar buiten: <events AT ubuntu-nl DOT org>, waarvan je als lid van de Werkgroep Releaseparties gebruik mag maken.

Één verkeerde opmerking, foute actie, negatieve indruk behoeft minstens vijf tegenhangers om de schade ongedaan te maken.

Datum bepalen

Het moment dat er na de release parties kunnen worden georganiseerd is afhankelijk van de levertijd van cd's. Op de planning is te zien vanaf welk moment er parties georgansiseerd kunnen worden.

Let op de volgende zaken

 • Vakantieperiodes, kijk of deze gespreid zijn.
 • Feestdagen, niet direct voor of na.
 • Andere belangrijke evenementen, popconcerten, beurzen, happenings, ICT beurzen elders.
 • Gewijzigde bereikbaarheid van de locatie, als b.v. het treinstation of de snelweg afgesloten is.
 • De verjaardag van je partner, die heeft het al moeilijk genoeg tijdens de organisatie.

Locatie bepalen

De locatie bepaal je het best met de volgende voorwaarden in gedachten:

 • Grootte van de locatie? Er moet plaats zijn voor iedereen. Hoe groot wil je dus dat je party wordt?
 • Gratis: We hebben maar een zeer beperkt budget en dus gaat de voorkeur naar gratis. Een optie zou kunnen zijn dat de zaal gratis is maar de catering door de uitbater wordt geleverd. Zo betaalt iedereen zijn eigen drank en/of hapjes.
 • Internetaansluiting: Zeer logisch, zorg als het kan ook voor een lokaal waar mensen hun nieuwe distro kunnen installeren.
 • Meubilair, hoeveel tafels en stoelen zijn er nodig, voor bij de sprekers, de demosystemen, de installatiehoek, eten etc.
 • Hoeveel ruimte en middelen heb je nodig om eten en drinken te bereiden en te plaatsen.
 • Is er, ingeval van sprekers, noodzaak voor een spreekgestoelte en presentatie hulpmiddelen.
 • Hoeveel stroom is aanwezig en nodig.
 • Ben je in staat de niet-beschikbare ruimtes af te sluiten.
 • Hoeveel en welke soort sanitaire voorzieningen.
 • Toegang en voorzieningen voor invaliden .
 • Vergunningen en meldplicht bij politie en brandweer.
 • Regels en voorschriften ingeval van calamiteiten.
 • Parkeergelegenheden.
 • Mogelijkheden m.b.t. bereikbaarheid en openbaar vervoer.
 • Centrale ligging, makkelijke inloop.

Activiteiten op de party

Wanneer de party wat groter is dan alleen een "Meet & Greet", is het verstandig goed na te denken over de mogelijke activiteiten. Deze hoeven niet allemaal direct met ubuntu te maken te hebben, als ze maar interessant zijn voor de doelgroep van de party.

Enkele opties zijn

 • Installatiemogelijkheden
 • Demonstraties van de nieuwe release
 • CD's
 • Verloting van Ubuntu goodies
 • Presentaties en sprekers
 • Lunchen of dineren
 • Gameroom
 • Workshops
 • Muziek en Ubuntu
 • Kunst en Ubuntu
 • Interviews, discussies
 • Koffie en thee
 • Ubuntu shop (let op de artikelen moet je wel zelf hier aanschaffen en in eigen beheer verkopen)

Het is handig bij de deur een ontvangstcomité te hebben. Zij wijzen mensen de weg, vangen sprekers op en kunnen badges, eventueel voorzien van naam, uitdelen aan iedereen die binnenkomt op de party. Op die manier kun je eenvoudig ervoor zorgen dat iedereen weet of je een Ubuntero en/of een computerliefhebber bent. Bij een grotere party is het verstandig zelf geen activiteiten uit te voeren op de dag zelf, je hebt als organisator je handen vol aan het regelwerk en eventuele noodsituaties.

Sprekers uitnodigen

Als publiekstrekker is het altijd goed om een aantal sprekers uit te nodigen. Zorg voor relevante sprekers, ze moeten iets hebben met Ubuntu, Open Source, automatisering, Linux of andere zaken die raakvlakken hebben met Ubuntu en interessant zijn voor de doelgroep. Het kan handig zijn een zogenaamde dagvoorzitter te hebben, iemand die de verschillende sprekers aan elkaar praat. Een dagvoorzitter heeft vooraf veel informatie nodig m.b.t. de diverse sprekers, de namen, functies, levensloop en het onderwerp zijn belangrijk om iemand goed te kunnen aankondigen.

Zorg er voor dat er diversiteit is voor wat betreft de onderwerpen, niemand wil een hele dag of middag naar meerdere varianten op een thema luisteren. Laat eventueel de sprekers hierin vooraf met elkaar afstemmen. Zorg er voor dat er geen al te spraakmakende personen als spreker zijn. Geef mensen geen springplank voor ongepaste zaken, dat schaadt Ubuntu en je party. Pas op voor overdaad. Te veel sprekers is niet goed, als je aanbod te groot is kun je de sprekers ook een volgende keer uitnodigen.

Zorg voor voldoende pauze tussen de sprekers door, mensen willen even wat drinken, eten, plassen en demonstraties van Ubuntu bekijken. Zorg dat na een pauze iedereen weer tijdig weet dat een spreker begint, niets is vervelender dan geloop en gepraat als je staat te presenteren. Indien mogelijk moet je de ruimte voor demonstraties en installaties scheiden van de ruimte waar sprekers hun praatje houden. Een spreker verdient een woord van dank en een kleinigheid. Een Ubuntu gerelateerd artikel is een leuke attentie voor de gedane moeite. Zorg dat de sprekers voor en na hun praatje goed opgevangen worden, wijs iemand aan die de sprekers opwacht en begeleid, stel ze voor aan de andere sprekers en promoot op die manier de Ubuntu zaak. Wanneer nodig moet een spreker ook naar een openbaar vervoergelegenheid gebracht of verwezen worden.

Vraag sprekers vooraf hun presentatie ter beschikking te stellen en wat er voor ze nodig is om de presentatie te geven. Stuur alle sprekers enkele dagen voor de party een laatste e-mail waarin je ze vraagt een laatste keer te bevestigen dat ze komen. Stuur ze een routebeschrijving en het complete programma, zodat ze weten waar en wanneer ze verwacht worden. Geef ze je telefoonnummer(s) en wees bereikbaar voor noodgevallen.

Catering

Wanneer je een kantine of catering faciliteit hebt is dit geen probleem, maar als je zelf voor eten en drinken moet zorgen, moet je dat tijdig goed voorbereiden. Bedenk hoeveel mensen er zouden kunnen komen, bepaal de benodigde hoeveelheid eten en drinken en koop zoveel mogelijk op tijd in. Spullen die kunnen bederven moet je vlak vooraf inkopen, laat de leverancier vooraf weten als je bijvoorbeeld 300 broodjes wilt komen kopen. Na afloop van een party willen bezoekers wel eens in groepen uit eten gaan, zorg dat je informatie hebt over eetgelegenheden die hiervoor in aanmerking komen. Wanneer mensen eten en drinken willen kopen, zullen ze je vragen waar dat kan, kijk vooraf goed waar supermarkten etc. in de buurt zijn, informeer je over sluitingstijden, zodat je iedereen goed kunt informeren hierover. De deelnemers aan een lunch of diner zullen een financiële bijdrage moeten leveren. Maak een intekenlijst en incasseer het geld hiervoor. Dit kun je doen bij aankomst, maar ook eerder. Gebruik de lijst om je inkopen te plannen.

Promotie

Denk na over de manieren waarop je de party wilt promoten. Dit loopt uiteen van mond-tot-mond-reclame en het forum, tot advertenties in de kranten en tijdschriften. Bedenk dat alles low-budget moet, dus er moet een goede balans zijn tussen het aantal mensen dat je bereikt en de kosten. Er wordt zoveel mogelijk promotie geregeld door de Werkgroep Releaseparties. Het is makkelijker om landelijke sponsoren te vinden als het promotiemateriaal door de meerdere parties gebruikt wordt. Op het promotiemateriaal dat lokaal rond een party verspreidt wordt is het mogelijk om lokale sponsoren toe te voegen (bijvoorbeeld een lokale computerwinkel). Doe dus je best om lokaal ook sponsoring te regelen.

Enkele promotiemogelijkheden

 • Flyers, te verspreiden via beurzen, bibliotheken, stations, scholen etc.
 • Posters en affiches.
 • Advertenties. Niet zomaar iets, zoek een moment waarop de doelgroep die krant en die pagina leest.
 • Media. Vraaggesprekken in de kranten, op de (lokale) radio en TV. Zoek medestanders bij deze media.
 • Persberichten. De Werkgroep Releaseparties zal een voorbeeldpersbericht aanleveren voor de lokale media, en zal zelf een landelijk persbericht versturen.
 • Fora. Plaats uitnodigingen op relevante fora op het internet.
 • Ingezonden mededelingen. Veel kranten en tijdschriften bieden ruimte voor ingezonden mededelingen.
 • Weblogs. Laat geestverwanten die een weblog hebben je party aankondigen en voorbespreken.

Zorg dat je doelgroep op de hoogte blijft. Laat regelmatig weten dat je bezig bent, meer frequent naarmate de party datum nadert. Wees daarin enthousiast en positief, laat mensen je steunen en helpen. De Werkgroep Releaseparties heeft een mailinglist waarop nieuwtjes gemeld kunnen worden.

Het is een wisselwerking, zorg dat je begint bij iets of iemand die je steunt en waar je goed contact mee hebt. Daar vanuit zal een positieve promotie vanzelf gaan als je die steeds ergens voedt.

Maar tijdens en na de party is goede promotie ook belangrijk, er komt weer een volgende party. Ontvang iedereen met enthousiasme en geduld, zorg goed voor je gasten, sprekers, helpers et cetera. Bedank iedereen bij aankomst en vertrek. Geef extra aandacht aan de mensen die geholpen hebben. Schrijf snel een positief verslag achteraf en schuw hierin niet de nodige zelfkritiek. Geef ook anderen hierbij ruimte kritiek te uiten. Verspreid de foto's, film, reportages, krantenartikelen etc. tijdens de organisatie, maar ook na de party op een vrij toegankelijke medium.

Denk tijdens de organisatie reeds na over deze communicatievorm achteraf.

Releaseparty.eu

Meld je party aan op www.releasparty.eu. Zorg ervoor dat men hierop de vorderingen en aankondigingen kan volgen. Dit is ook een prima plek om inschrijvingen te laten plaatsen. Een routebeschrijving, reisadvies, agenda, programma et cetera zijn zaken die hier op kunnen staan.

Verslaggeving

Een goed verslag voor de aanwezigen en thuisblijvers is een prima visitekaartje voor een volgende keer. Ook heb je zelf de tijd achteraf pas om te zien hoe het was, hiervoor zijn diverse mogelijkheden.

 • Webcam, leuk voor mensen elders en als de beelden vastgelegd worden een leuke herinnering. Laat wel weten dat de webcam er staat, niet iedereen wil live op internet.
 • TV en radio, de lokale (en wellicht landelijke) omroepen willen altijd wel langskomen om verslag te leggen, zorg vooraf dat je weet wie geïnterviewd kan en wil worden, zorg eventueel voor een rustige ruimte.
 • Kranten, de lokale (en wellicht landelijke) papieren pers is vaak wel bereid een verslag te komen maken, zorg ook hier voor een rustige plek voor interviews en bedenk van te voren wie daarvoor in aanmerking komt.
 • Foto's, vraag iemand de hele dag vast te leggen, de foto's kun je via het internet achteraf beschikbaar stellen.
 • Filmen, een film van de dag is natuurlijk helemaal geweldig, kijk of iemand dat op zich wil nemen en plaats de film achteraf op het internet.
 • Party-verslag, dat kun je uitbesteden, maar zelf een verslag maken is ook goed te doen achteraf, een prima manier om te evalueren.

Lokale sponsors zoeken

Landelijke sponsoring wordt geregeld door de Werkgroep Releaseparties. Maar ook lokale sponsoring is een mogelijkheid. Hiertoe wordt ruimte gereserveerd op de posters die lokaal verspreid wordten. Waar kun je mogelijke sponsors vinden:

 • Richt je tot de fora en mailinglists en doe een oproep. Vaak vind je daar wel een anonieme donor.
 • Richt je tot lokale bedrijven die werken met/geld verdienen aan Linux en Open Source projecten.
 • Kijk in de buurt rond naar bedrijven die je kunnen helpen en Ubuntu en Open Source een warm hart toedragen.
 • Kijk eens of er een lokale computerwinkel is die wat wil doen met Ubuntu.

Sponsors geven geld, goederen en diensten veelal om zelf iets terug te krijgen, daar is niets mis mee, maar hou zelf de touwtjes in handen. Zorg dat alle sponsors op de wiki, releaseparty.eu en de lokaal verspreide posters vermeld worden. Het kan afhankelijk van de sponsor een goed idee zijn om een stand op de party aan te bieden. Communiceer zorgvuldig met de sponsors, altijd snel en correct reageren op e-mail en andere communicatie.

Draaiboek maken

Maak een draaiboek. Dat moet je niet direct doen, pas in de week voor de party is het exact bekend wat er allemaal precies gebeuren gaat, dat is het moment om een draaiboek te maken. Het is een overzicht (tabel) waarin voor elk moment van de party (per 15 minuten) is aangegeven wat in welke ruimte plaatsvindt en wat daarvoor nodig is.

Bijvoorbeeld

Datum

Tijd

Demonstratiezaal

Presentatiezaal

Installatiezaal

Buiten

Toiletten

26-10-2007

15:30

Stoelen/tafels plaatsen

100 stoelen plaatsen

Stroom aanleggen

Rollen ophangen

Scherm en projector plaatsen

Scherm en projector plaatsen

Netwerk aanleggen

Schoonmaken

Stroom aanleggen

Stroom aanleggen

Tafels en stoelen plaatsen

..........

....

.......

..............

.............

...

...

..........

....

.......

..............

.............

...

...

27-10-2007

08:30

Projector checken

Projector checken

Tuxen plaatsen

Laptop plaatsen

Laptop plaatsen

Vlaggen ophangen

Water neerzetten

CD's neerleggen

Wegwijzers ophangen

..........

....

.......

..............

.............

...

...

27-10-2007

16:15

Opruimen

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

Opruimen

Opruimen

Opruimen

Schoonmaken

Op deze manier maak je alle nodige acties en middelen inzichtelijk en kun je dingen aan anderen uitbesteden. En het geeft je rust v.w.b. het totaal overzicht en beheersbaarheid.

Totaalplanning

Uitgangspunt is een grote party waarvoor de organisatie een 19 weken van tevoren start. Per week staat een kruis als de corresponderende activiteit gaande is. Week nul is de week van de party, weken met een plusteken ervoor zijn na de party.

19

18

17

16

15

14

13

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

+1

+2

+3

Doel bepalen

x

x

Team samenstellen

x

x

Datum bepalen

x

Locatie bepalen

x

x

x

Sponsors zoeken

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sprekers zoeken

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Promotie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verslaglegging

x

x

x

x

x

Activiteiten bepalen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Catering regelen

x

x

x

x

Party wiki maken

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Financiën regelen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klaarzetten/opruimen

x

x

x

Draaiboek maken

x

x

Nazorg

x

x

x

Wat het allemaal kost v.w.b. tijd is moeilijk te voorspellen, het is uiteraard erg afhankelijk van de grootte van de party en de hoeveelheid activiteiten die er zijn. De organisatie van de Gutsy Release Party van Oktober 2007 heeft bijna twee maanden (zeven weken) voorbereiding gevergd en per dag aan tijd ongeveer vier uur nodig gehad. Dat is 7x7x4=196 uur. Maar dat was zonder deze wiki en door één persoon uitgevoerd. Veel tijd gaat zitten in het werven van sponsors, het beantwoorden van e-mails, het vinden van sprekers, de promotie en verslaglegging, de communicatie dus. Het is daarom verstandig deze taken te verdelen over meerdere personen die goed samenwerken.

Financiën

Tijdens de gehele organisatie moet je alle relevante nota's en bonnen goed bewaren. Maak een rekenblad waar alle inkomsten en uitgaven in staan. Ook posten die direct gesponsord worden kun je opnemen, dat zijn geen kosten, maar voor een volgende keer of iemand anders kan het een goede indicatie zijn. Kleine kostenposten kunnen worden vergoed uit de donaties die gedaan worden wanneer je een donatiepot neerzet op je party. Grotere kostenposten kunnen worden gedeclareerd bij de Werkgroep Releaseparties, worden van het sponsorbudget betaald. Zorg dat de donatiepot op een zichtbare en veilige plek staat.

Maak achteraf een goed financieel verslag en stel dat ter beschikking aan belanghebbenden.

Voorbeeld van een financieel verslag

In en uit moeten onderaan bij totaal gelijk zijn.

Omschrijving

In

Uit

Toelichting

In kas startsaldo

€ 12,50

Restant vorige party

Drukkosten flyers

€ 512,00

€ 512,00

Gesponsord door drukkerij

Inkoop koffie en thee

€ 68,75

Donaties

€ 100,00

Van meneer van Dalen

..........

......

......

..........

......

......

..........

......

......

In kas eindsaldo

€ 35,10

Totaal

€ 6734,89

€ 6734,89

Nazorg

Als de party achter de rug is heb je even tijd nodig om op adem te komen, maar dan is het tijd voor de laatste stap, de nazorg... Een bijzonder belangrijk punt want als je dit goed doet zal de volgende party eenvoudiger en beter te organiseren zijn. Je hebt dan ook laten zien dat Ubuntu een product is waar mensen mee bezig zijn die weten wat ze doen en die samen een geweldige dag kunnen hebben. Geniet natuurlijk wel een dag of drie van de vreugde als het allemaal achter de rug is.....

Klaarzetten en opruimen

Maak vanuit het draaiboek een overzicht van alles dat de dag voor de party en vlak voordat deze van start gaat verplaatst en klaargezet moet worden, zoek hiervoor voldoende en betrouwbare vrijwilligers. Kijk goed rond of alles voor iedereen duidelijk en goed bereikbaar is, maak eventueel bordjes die verwijzen naar de toiletten etc. Het opruimen verdient evenveel aandacht, samen de locatie netjes achterlaten is erg belangrijk.

Let op de volgende punten

 • Bedank alle sprekers persoonlijk en uitvoerig schriftelijk; per brief of per e-mail.
 • Ga op bezoek op de locatie om te kijken of alles netjes en goed is achtergelaten.
 • Maak de financiële balans op.
 • Maak een lijstje van verbeterpunten, verzamel deze via de media die je gebruikte voor de promotie.
 • Bedank alle helpers voor wat ze hebben gedaan en informeer of ze dat later nogmaals zouden willen.
 • Schrijf een uitgebreid verslag van hoe en wat je allemaal gedaan hebt.
 • Verwerk je bevindingen in deze wiki, anderen leren ervan.
 • Bedank alle sponsors voor hun bijdrage, persoonlijk en uitvoerig schriftelijk; per brief of per e-mail.
 • Vraag jezelf af of het is wat je ervan verwacht had en of je het nogmaals zou willen doen.
 • Communiceer je bevindingen naar de Ubuntu gemeenschap.

Succes met je Releaseparty.

community/ReleasepartyWiki/Stappenplan (laatst bewerkt op 2009-06-27 16:11:03 door ThomasDeGraaff)