• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Releaseparty Organisatie

Introductie

Stappenplan

Hier is een stappenplan met een overzicht van waar aan gedacht moet worden bij het organiseren van een Releaseparty. Dit stappenplan is gemaakt met een vrij grote party in gedachten. Maar ook voor kleine parties is het leerzaam hier goed naar te kijken.

Organisatie-taken

Wanneer er meerdere mensen samen de organisatie van een Releaseparty oppakken kan het handig zijn om verantwoordelijkheden te verdelen. Er worden hier als voorzetje acht hoofdtaken onderscheiden. Dit betekent niet dat er acht vrijwilligers nodig zijn om een Releaseparty te organiseren, mensen kunnen meer taken, of zelfs alle taken op zich nemen. Je verdeelt vooral verantwoordelijkheden, maar je werkt als team samen. Dit betekent dat je bijdrage bij voorkeur niet beperkt blijft tot de taak of taken die je op je neemt.

Coördinatie

Financiën

Communicatie

Vrijwilligers

Locatie

Inhoud

Middelen

Evaluatie

Documenten en Informatie

Hier worden documenten en overige informatie bewaard die gebruikt kunnen worden bij volgende parties.

community/ReleasepartyWiki/Organisatie (laatst bewerkt op 2010-01-24 14:04:23 door ThomasDeGraaff)