• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Releaseparty - Hall of Fame - Uitnodiging - Inschrijven - Organisatie - Werkgroep Releaseparties - Documenten

Verslaglegging Releasparty

Verslaglegging van zowel de organisatie, de party zelf, alswel evaluatie achteraf. Tijdens de organisatieperiode bijhouden van gemaakte afspraken zodat iedereen op de hoogte is van wat er gebeurt. Notulen van vergaderingen maken, verzamelen. Zorg dat er op de party iemand is die film materiaal en foto's maakt. De evaluatie achteraf die met het hele organisatieteam gemaakt dient te worden is erg nuttig om toekomstige party´s nog beter te stroomlijnen en te organiseren. Hierbij tevens nagaan of de vooraf gestelde doelen en doelstellingen gehaald zijn.

Tips

- Neem een paar dagen rust na afloop en laat dan de wereld weten wat voor moois je hebt gegeven. Wees kritisch ten aanzienn van verbeterpunten, maar schroom niet trots te melden wat en waarom iets goed is gegaan.

- Geef inzicht in de financiële kant, dat is erg belangrijk voor mensen die eenzelfde iets willen organiseren.

Terug

community/ReleasepartyWiki/Evaluatie (laatst bewerkt op 2009-12-20 12:34:56 door ThomasDeGraaff)