• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Bijlage '090315_linux_neues_p.srt'

Downloaden

1
00:00:18,639 --> 00:00:21,312
Het komende halfuur houden we ons bezig met...

2
00:00:21,404 --> 00:00:25,142
de fascinerende wereld van het vrije besturingssysteem Linux...

3
00:00:25,433 --> 00:00:28,393
zijn makers, zijn gebruikers, en de visionairs...

4
00:00:28,250 --> 00:00:32,555
die het huidige digitale tijdperk blijvend zullen beïnvloeden.

5
00:00:33,240 --> 00:00:34,679
Vrije software...

6
00:00:34,701 --> 00:00:36,161
in de gemeenschap tot stand gekomen...

7
00:00:36,146 --> 00:00:37,396
transparant en open... 

8
00:00:37,533 --> 00:00:40,948
maakt veel fascinerende projecten mogelijk.

9
00:00:41,431 --> 00:00:44,470
Deze film zal de stelling weerleggen...

10
00:00:44,611 --> 00:00:47,489
dat alleen betaalde software goed is.

11
00:00:47,762 --> 00:00:50,867
In dit online tijdperk loont het zeker...

12
00:00:50,972 --> 00:00:54,244
om te informeren naar Linux en vrije software.

13
00:00:54,533 --> 00:00:57,691
Nu, in 2009, neemt het gebruik...

14
00:00:57,800 --> 00:00:59,800
van dit besturingssysteem een grote vlucht.

15
00:01:06,880 --> 00:01:10,410
De geschiedenis van Linux begon in 1991...

16
00:01:10,617 --> 00:01:13,242
met een e-mail van een Finse informaticastudent.

17
00:01:14,109 --> 00:01:16,088
Hij schreef aan de programmeurs van deze wereld... 

18
00:01:16,129 --> 00:01:18,892
dat hij een gratis besturingssysteem wil ontwikkelen...

19
00:01:19,132 --> 00:01:20,504
en daarbij hulp zoekt.

20
00:01:24,776 --> 00:01:26,943
Deze student is Linus Torvalds...

21
00:01:27,051 --> 00:01:30,074
de grondlegger van Linux.

22
00:01:33,050 --> 00:01:39,553
Ik was 21 en ik programmeerde al mijn halve leven.

23
00:01:40,186 --> 00:01:43,868
Ik wist dat ik geen Dos of Windows wilde gebruiken...

24
00:01:44,038 --> 00:01:47,295
en het Unix-besturingssysteem dat ik voor mijn studie gebruikte...

25
00:01:47,403 --> 00:01:48,771
kon ik niet betalen.

26
00:01:49,333 --> 00:01:52,313
Ik vroeg me af hoe moeilijk het zou zijn... 

27
00:01:52,359 --> 00:01:54,505
om zelf een besturingssysteem te schrijven.

28
00:01:54,757 --> 00:01:57,719
En de rest is geschiedenis.

29
00:01:59,891 --> 00:02:02,501
Over de hele wereld vond zijn idee...

30
00:02:02,380 --> 00:02:05,580
om een vrij en gratis besturingssysteem te maken...

31
00:02:05,165 --> 00:02:07,165
enthousiaste aanhangers.

32
00:02:07,521 --> 00:02:10,244
De Linux-gemeenschap was geboren.

33
00:02:11,837 --> 00:02:13,447
Was Linux in het begin...

34
00:02:13,566 --> 00:02:15,446
een besturingssysteem voor specialisten...

35
00:02:15,679 --> 00:02:18,365
tegenwoordig wordt het overal gebruikt.

36
00:02:18,535 --> 00:02:22,926
Het is een flexibel en aanpasbaar besturingssysteem.

37
00:02:23,426 --> 00:02:25,032
Het aantal verschillende soorten computers... 

38
00:02:25,156 --> 00:02:27,025
waarop Linux toepasbaar is...

39
00:02:27,218 --> 00:02:28,905
neemt maar toe.

40
00:02:29,095 --> 00:02:31,529
Naast mainframes en normale pc's...

41
00:02:31,657 --> 00:02:33,583
is op het moment vooral het gebruik...

42
00:02:33,706 --> 00:02:35,860
op mobiele apparatuur een trend.

43
00:02:36,128 --> 00:02:39,026
Oftewel, netbooks.

44
00:02:39,509 --> 00:02:41,975
Ook fabrikanten van smartphones ontdekken Linux...

45
00:02:42,216 --> 00:02:44,873
als alternatief besturingssysteem.

46
00:02:45,067 --> 00:02:47,067


47
00:02:49,946 --> 00:02:53,530
En op het kleinste computersysteem ter wereld draait...

48
00:02:53,762 --> 00:02:54,761
Linux.

49
00:02:55,261 --> 00:03:00,062
Linux draait ook op veel apparaten waar u het niet verwacht.

50
00:03:00,557 --> 00:03:04,432
Navigatiesystemen, internetradio's of HD-videocameras.

51
00:03:06,164 --> 00:03:08,342
Zelfs veel luchtvaartmaatschappijen...

52
00:03:08,562 --> 00:03:10,155
zoals hier bij Singapore Airlines...

53
00:03:10,518 --> 00:03:13,207
besturen hun entertainmentsystemen met Linux.

54
00:03:13,356 --> 00:03:16,648
In iedere stoel is een minicomputer ingebouwd...

55
00:03:16,797 --> 00:03:19,974
waarmee het entertainementsysteem bediend wordt.

56
00:03:20,432 --> 00:03:22,411
Hoe is het toch mogelijk dat...

57
00:03:22,622 --> 00:03:25,390
Linux op zoveel verschillende platformen draait?

58
00:03:25,539 --> 00:03:27,185
Nu, dat is heel eenvoudig.

59
00:03:27,272 --> 00:03:29,272
Er is niet één Linux.

60
00:03:29,380 --> 00:03:31,380
Er is wel één gemeenschappelijke basis.

61
00:03:31,467 --> 00:03:32,985
De Linux-kernel.

62
00:03:35,033 --> 00:03:36,907
Hierin zijn bijvoorbeeld alle stuurprogramma's voor... 

63
00:03:37,056 --> 00:03:39,056
de verschillende apparatuur in opgenomen.

64
00:03:39,453 --> 00:03:41,012
Op deze gemeenschappelijke basis...

65
00:03:41,244 --> 00:03:43,700
bouwen de ontwikkelaars van deze wereld...

66
00:03:43,767 --> 00:03:46,123
hun eigen Linux-variant.

67
00:03:46,272 --> 00:03:48,595
Daar zijn er dan ook heel veel van.

68
00:03:50,127 --> 00:03:53,304
Niet lang geleden verkondigde zowaar de regering van Cuba...

69
00:03:53,432 --> 00:03:56,999
dat die een eigen Linux-versie, Nova, heeft ontwikkeld.

70
00:03:57,499 --> 00:04:01,652
Een klein deukje in het handelsembargo van de VS.

71
00:04:06,466 --> 00:04:10,427
Om deze vele ontwikkelingen centraal te sturen...

72
00:04:10,597 --> 00:04:14,743
is de Linux Foundation in San Francisco opgericht.

73
00:04:17,617 --> 00:04:21,028
Ook al maakt Cuba geen deel uit van de Linux Foundation...

74
00:04:21,260 --> 00:04:24,345
hier is men blij met iedere nieuwe Linux-ontwikkeling.

75
00:04:24,969 --> 00:04:26,732
Ook als de veelheid aan ontwikkelingen...

76
00:04:26,881 --> 00:04:28,881
nadelen kan meebrengen.

77
00:04:30,537 --> 00:04:34,046
Het nadeel van Linux is...

78
00:04:34,133 --> 00:04:37,238
dat iedereen een systeem met de Linux-kernel Linux kan noemen.

79
00:04:37,904 --> 00:04:40,508
Dat is de andere kant van het verhaal.

80
00:04:40,760 --> 00:04:43,589
Onze organisatie maakt standaarden...

81
00:04:43,697 --> 00:04:46,298
met name een Linux-basisstandaard

82
00:04:46,406 --> 00:04:47,852
Dat zou een eenheid...

83
00:04:47,923 --> 00:04:50,087
binnen alle Linux-systemen mogelijk moet maken.

84
00:04:50,943 --> 00:04:53,702
Dat moet het voor software ontwikkelaars mogelijk maken... 

85
00:04:53,771 --> 00:04:55,131
om software als...

86
00:04:55,239 --> 00:04:59,012
spellen, kantoorsoftware, video- en beeldbewerkingssoftware...

87
00:04:59,223 --> 00:05:00,514
zo te ontwikkelen dat...

88
00:05:00,746 --> 00:05:05,485
deze op alle Linux-distributies als Suse of Ubuntu werkt.

89
00:05:14,386 --> 00:05:16,967
Bij de gebruikers zijn er natuurlijk favorieten...

90
00:05:17,116 --> 00:05:19,555
als het gaat om de keuze voor een distributie.

91
00:05:20,055 --> 00:05:23,422
Ubuntu is op dit moment de meest populaire Linux-variant.

92
00:05:23,550 --> 00:05:26,685
Gekenmerkt door eenvoudige installatie en bediening.

93
00:05:27,350 --> 00:05:30,722
De gebruiker krijgt een groot aantal programma's meegeleverd...

94
00:05:30,892 --> 00:05:33,981
die voorzien in alle behoeften van een normale gebruiker.

95
00:05:35,784 --> 00:05:39,956
Stabiltieit, betrouwbaarheid, en ongevoeligheid voor virussen...

96
00:05:40,064 --> 00:05:43,503
maken Linux tot een echt alternatief voor Windows.

97
00:05:44,003 --> 00:05:46,891
Ondanks de vele voordelen van het Linux besturingssysteem...

98
00:05:47,391 --> 00:05:51,427
speelt Linux wereldwijd maar een kleine rol.

99
00:05:53,175 --> 00:05:57,957
Op basis van een statistische analyse van internetgebruik...

100
00:06:00,087 --> 00:06:03,611
blijkt Linux een marktaandeel van onder één procent te hebben.

101
00:06:05,577 --> 00:06:07,824
Het bedrijf Suse uit Neurenberg werkt...

102
00:06:07,911 --> 00:06:10,411
al vele jaren met Linux.

103
00:06:10,498 --> 00:06:12,135
Ze gebruiken Linux voor de zakelijke markt...

104
00:06:12,635 --> 00:06:14,430
en ontwikkelen Suse Linux.

105
00:06:14,930 --> 00:06:18,839
Hier ziet men meerdere oorzaken voor het kleine marktaandeel.

106
00:06:23,571 --> 00:06:25,577
Er zijn vele oorzaken daarvoor.

107
00:06:25,750 --> 00:06:27,125
We hebben te maken met een monopolie...

108
00:06:27,253 --> 00:06:28,424
op de markt van desktopcomputers.

109
00:06:28,614 --> 00:06:30,614
Hardware wordt voor Windows ontwikkeld.

110
00:06:30,866 --> 00:06:34,358
Op computers wordt standaard Windows voorgeïnstalleerd...

111
00:06:34,501 --> 00:06:40,128
zodat je moeite moet doen om Linux te installeren.

112
00:06:40,999 --> 00:06:43,286
De installatie van Linux is tegenwoordig heel eenvoudig...

113
00:06:43,478 --> 00:06:47,767
dat was vroeger wel anders.

114
00:06:49,402 --> 00:06:51,464
Dan zijn er nog de zeer specifieke toepassingen...

115
00:06:51,634 --> 00:06:55,015
zoals boekhoudprogramma's...

116
00:06:55,350 --> 00:06:56,911
dan is er minder keuze op Linux.

117
00:06:57,002 --> 00:06:59,152
Werkt bijvoorbeeld je favoriete programma onder Windows... 

118
00:06:59,236 --> 00:07:00,921
maar niet onder Linux...

119
00:07:01,014 --> 00:07:03,014
dan kan dat lastig zijn.

120
00:07:03,848 --> 00:07:07,315
Spellen zijn er nog steeds minder voor Linux.

121
00:07:08,166 --> 00:07:10,772
We zijn van Neurenberg naar München afgereisd...

122
00:07:10,830 --> 00:07:13,465
naar het gerenomeerde Linux Magazine.

123
00:07:14,130 --> 00:07:17,218
Hier zien we nog een belangrijke reden...

124
00:07:17,305 --> 00:07:20,563
voor het kleine aandeel van de Linux in het desktopgebruik.

125
00:07:24,304 --> 00:07:26,717
Ik denk dat het probleem niet technisch is...

126
00:07:26,990 --> 00:07:28,908
maar psychologisch.

127
00:07:29,162 --> 00:07:32,056
wanneer men er zich even kort in verdiept...

128
00:07:32,305 --> 00:07:34,305
dan kan men Linux makkelijk gebruiken.

129
00:07:34,449 --> 00:07:36,007
en net zo makkelijk onder Windows...

130
00:07:36,066 --> 00:07:37,735
opensource-programma's gebruiken.

131
00:07:37,851 --> 00:07:40,146
Die programma's worden op dezelfde manier...

132
00:07:40,250 --> 00:07:42,068
ontwikkeld als Linux.

133
00:07:42,873 --> 00:07:46,281
Al nieuwsgierig geworden?

134
00:07:46,368 --> 00:07:49,763
want Linux en opensource-software zijn werkelijk fantastisch!

135
00:07:59,118 --> 00:08:02,061
Wie op internet naar opensource-software zoekt...

136
00:08:02,210 --> 00:08:04,507
vindt een schat aan hoogwaardige programma's.

137
00:08:05,007 --> 00:08:07,843
Hier bestaat er geen stilstand...

138
00:08:08,322 --> 00:08:10,463
want de programmeurs van opensource-software...

139
00:08:10,777 --> 00:08:12,777
werken continu aan verbeteringen.

140
00:08:13,525 --> 00:08:17,550
Voor vrijwel ieder doel is er vrije en gratis software...

141
00:08:17,678 --> 00:08:20,538
die u kunt downloaden en uitproberen.

142
00:08:21,678 --> 00:08:23,924
Veel gebruikers gebruiken waarschijnlijk...

143
00:08:24,011 --> 00:08:26,011
opensource-software zonder het te weten.

144
00:08:28,493 --> 00:08:32,618
De internetbrowser Firefox is bijvoorbeeld opensource.

145
00:08:34,088 --> 00:08:39,397
meer dan 35% van de internetgebruikers gebruikt Firefox.

146
00:08:45,078 --> 00:08:49,105
Maar ook bijvoorbeeld de productie van website's zoals weblogs...

147
00:08:49,224 --> 00:08:52,517
is sterk afhankelijk van opensource-software.

148
00:08:56,983 --> 00:09:01,058
Of bijvoorbeeld het kantoorpakket OpenOffice.org.

149
00:09:01,157 --> 00:09:05,501
Een krachtig alternatief voor gesloten programma's.

150
00:09:05,600 --> 00:09:08,026
De begrippen opensource en vrije software...

151
00:09:08,526 --> 00:09:11,108
worden vaak gebruikt om al deze programma's aan te duiden.

152
00:09:11,126 --> 00:09:14,148
Terwijl opensource het meer technische begrip is...

153
00:09:14,227 --> 00:09:15,541
duidt vrije software...

154
00:09:15,631 --> 00:09:17,937
op het gedachtegoed achter deze software.

155
00:09:21,446 --> 00:09:24,779
Dit gedachtegoed komt van Richard Stallman...

156
00:09:24,997 --> 00:09:27,774
en is vastgelegd in de GNU-licentie.

157
00:09:28,217 --> 00:09:29,996
Daarin is vastgelegd dat men zo'n programma...

158
00:09:30,095 --> 00:09:31,374
voor ieder doel mag gebruiken...

159
00:09:31,493 --> 00:09:33,493
deze mag kopiëren en verspreiden...

160
00:09:33,532 --> 00:09:36,223
en de werking van het programma mag inzien... 

161
00:09:36,342 --> 00:09:38,342
en het programma mag aanpassen als men dat wil.

162
00:09:40,545 --> 00:09:43,890
En de gezamenlijk ontwikkelde vrije software is...

163
00:09:43,949 --> 00:09:47,555
gratis te downloaden en gebruiken.

164
00:09:52,883 --> 00:09:55,850
Het zijn niet alleen de financiële voordelen...

165
00:09:56,150 --> 00:09:58,802
en ook niet alleen de technische kwaliteit...

166
00:09:58,920 --> 00:10:00,778
maar vooral ook de bestendigheid voor de toekomst.

167
00:10:00,937 --> 00:10:02,937
Want we bepalen nu...

168
00:10:02,996 --> 00:10:06,510
hoe over tien jaar het internet er uit zal zien.

169
00:10:06,750 --> 00:10:09,048
Er zijn dan miljarden mensen...

170
00:10:09,127 --> 00:10:13,117
die op het internet surfen.

171
00:10:13,397 --> 00:10:17,422
De software zal veel verder zijn.

172
00:10:17,601 --> 00:10:23,195
Er zullen veel meel mogelijkheden dan vandaag zijn.

173
00:10:28,363 --> 00:10:29,889
Cibit 2009

174
00:10:30,129 --> 00:10:31,932
Ook hier ziet men...

175
00:10:32,291 --> 00:10:35,092
wellicht geholpen door de economische crisis...

176
00:10:35,210 --> 00:10:39,418
veel aandacht voor vrije software.

177
00:10:39,918 --> 00:10:45,322
Er is een zelfs eigen afdeling voor opensource-software.

178
00:10:45,582 --> 00:10:49,532
De bezoeker krijgt hier een goed zicht...

179
00:10:49,631 --> 00:10:52,982
op alternatieven voor de gesloten en dure softwareproducenten.

180
00:10:53,482 --> 00:10:58,408
Op deze afdeling presenteert de Linux-gemeenschap zich...

181
00:10:58,769 --> 00:11:02,244
net als diverse andere open source projecten.

182
00:11:10,336 --> 00:11:13,649
Daarbij hoeven deze opensource-programma's zich...

183
00:11:13,768 --> 00:11:16,400
al lang niet meer te verstoppen voor de betaalde concurrent.

184
00:11:16,579 --> 00:11:17,790
Integendeel.

185
00:11:21,195 --> 00:11:23,638
Naast het gebruiken van vrije software...

186
00:11:23,737 --> 00:11:25,699
zijn er veel mogelijkheden om...

187
00:11:25,758 --> 00:11:29,167
aan de ontwikkeling van programma's mee te helpen.

188
00:11:30,048 --> 00:11:33,439
U wenst een nieuwe functie in OpenOffice?

189
00:11:33,739 --> 00:11:36,092
dan kunt u in discussie gaan met een ontwikkelaar...

190
00:11:36,196 --> 00:11:38,713
en uw wens overbrengen.

191
00:11:41,056 --> 00:11:43,509
Voor mij persoonlijk is het belangrijk...

192
00:11:43,668 --> 00:11:46,439
dat ik de software die ik gebruik...

193
00:11:46,619 --> 00:11:49,782
ook mede kan vormgeven.

194
00:11:49,901 --> 00:11:51,902
Als ik een functie mis...

195
00:11:52,001 --> 00:11:55,030
dan kan ik daar zelf iets voor doen...

196
00:11:55,510 --> 00:11:57,799
zodat anderen deze functie...

197
00:11:57,860 --> 00:11:59,892
ook kunnen gebruiken.

198
00:12:00,112 --> 00:12:01,990
Ik kan dat doen...

199
00:12:02,129 --> 00:12:03,807
ook al ben ik geen programmeur.

200
00:12:03,926 --> 00:12:06,664
Ik kan mijn bijdrage op andere vlakken aanbieden.

201
00:12:06,823 --> 00:12:09,537
Ik kan bijvoorbeeld bijdragen aan de discussie...

202
00:12:09,651 --> 00:12:11,831
over een nieuwe functie...

203
00:12:11,990 --> 00:12:14,309
hoe ik dat het liefst zou zien...

204
00:12:14,468 --> 00:12:18,099
en daarmee kan ik heel praktisch iets voor elkaar krijgen.

205
00:12:18,779 --> 00:12:20,558
Al wandelend over de Cebit

206
00:12:20,637 --> 00:12:22,314
krijg je de indruk...

207
00:12:22,414 --> 00:12:24,498
dat vrije software wel een plek heeft...

208
00:12:24,624 --> 00:12:27,200
maar de werkelijke waarde geen recht gedaan wordt.

209
00:12:27,560 --> 00:12:29,867
Is vrije software juist nu niet uitermate geschikt...

210
00:12:29,926 --> 00:12:31,935
voor het publieke domein...

211
00:12:32,034 --> 00:12:33,732
zoals bijvoorbeeld voor scholen?

212
00:12:34,613 --> 00:12:36,260
Een van de bekende kopstukken...

213
00:12:36,366 --> 00:12:37,940
van de Linux en opensource-wereld

214
00:12:38,019 --> 00:12:39,372
is Klaus Knopper.

215
00:12:39,551 --> 00:12:41,698
Hij presenteert bijvoorbeeld...

216
00:12:41,797 --> 00:12:43,677
opmerkelijke gratis software...

217
00:12:43,796 --> 00:12:45,796
voor gehandicapten en slechtzienden.

218
00:12:46,296 --> 00:12:48,336
Vergelijkbare niet-vrije software...

219
00:12:48,495 --> 00:12:50,495
zou duizenden euro's kosten.

220
00:12:50,835 --> 00:12:53,588
Ondanks de duidelijke voordelen van vrije software...

221
00:12:53,667 --> 00:12:55,098
wordt deze weinig gebruikt.

222
00:12:55,297 --> 00:12:56,768
Waarom eigenlijk?

223
00:12:57,095 --> 00:12:58,975
Aanbieders van gesloten software...

224
00:12:59,034 --> 00:13:01,048
moeten veel verkopen.

225
00:13:01,207 --> 00:13:03,105
dat betekent: veel betalende gebruikers.

226
00:13:03,279 --> 00:13:04,900
Bij ons is de software gratis...

227
00:13:04,941 --> 00:13:06,837
wij kijken naar de behoeften van alle gebruikers...

228
00:13:06,993 --> 00:13:08,751
er zijn mensen met een handicap...

229
00:13:08,912 --> 00:13:10,545
die een speciale desktop nodig hebben.

230
00:13:10,624 --> 00:13:11,916
Die maken wij dan.

231
00:13:11,975 --> 00:13:13,509
Er zijn mensen die slecht horen...

232
00:13:13,548 --> 00:13:14,988
maar willen iets hebben...

233
00:13:15,067 --> 00:13:17,067
waarmee zij met behulp van spraakweergave...

234
00:13:17,186 --> 00:13:20,069
meer met het systeem kunnen doen.

235
00:13:20,189 --> 00:13:21,842
Wij maken dat.

236
00:13:21,940 --> 00:13:23,703
Zo zijn er mensen kleurenblind...

237
00:13:23,782 --> 00:13:26,336
wij maken een desktop die de kleuren omdraait.

238
00:13:26,733 --> 00:13:28,079
wij zijn dus flexibel...

239
00:13:28,158 --> 00:13:29,627
en voor ons is het belangrijk...

240
00:13:29,678 --> 00:13:31,546
dat er voor iedereen een goed systeem is...

241
00:13:31,658 --> 00:13:33,180
en niet slechts één systeem...

242
00:13:33,259 --> 00:13:35,259
alleen geschikt voor de meerderheid.

243
00:13:45,114 --> 00:13:47,547
Brussel, februari 2009

244
00:13:48,047 --> 00:13:52,909
Ieder jaar vindt hier de Fosdem-conferentie plaats.

245
00:13:53,108 --> 00:13:55,184
De grootste bijeenkomst in Europa...

246
00:13:55,323 --> 00:13:57,323
van ontwikkelaars van vrije en opensource-software.

247
00:14:06,999 --> 00:14:08,512
Meer dan 5000 specialisten...

248
00:14:08,752 --> 00:14:10,752
uit alle aspecten van softwareontwikkeling...

249
00:14:10,872 --> 00:14:12,872
houden zich hier twee dagen lang bezig...

250
00:14:12,930 --> 00:14:14,930
over alle aspecten van vrije software.

251
00:14:16,311 --> 00:14:18,396
In navolging van de gemeeschapsgedachte...

252
00:14:18,563 --> 00:14:20,349
is deelname gratis.

253
00:14:21,076 --> 00:14:25,196
en velen hebben de reiskosten naar Brussel zelf betaald.

254
00:14:26,758 --> 00:14:29,086
Het gemeenschapsgevoel wordt vooral gesterkt...

255
00:14:29,257 --> 00:14:31,662
door de aanwezigheid van vele kopstukken

256
00:14:31,781 --> 00:14:34,601
uit de vrije software-gemeenschap.

257
00:14:34,780 --> 00:14:37,583
Fosdem is echter meer dan een gezellig bijeenkomen...

258
00:14:37,702 --> 00:14:39,915
van de open source gemeenschap.

259
00:14:44,822 --> 00:14:48,132
Leren is een belangrijk aspect voor deze gemeenschap.

260
00:14:49,654 --> 00:14:53,050
Mensen komen hier om van elkaar te leren.

261
00:14:53,390 --> 00:14:55,164
Dat is vaak dé reden...

262
00:14:55,303 --> 00:14:58,485
om aan een opensource-project deel te nemen.

263
00:14:58,825 --> 00:15:04,408
Dit maakt opensource een belangrijk educatief instrument.

264
00:15:05,529 --> 00:15:07,557
Hier komt men samen om te leren...

265
00:15:07,716 --> 00:15:09,716
hoe men grootschalige software kan schrijven.

266
00:15:10,216 --> 00:15:11,836
Dat zou door universiteiten...

267
00:15:11,975 --> 00:15:14,895
en andere instellingen opgepakt moeten worden.

268
00:15:16,236 --> 00:15:18,222
Opensource-software is vooral bedoeld...

269
00:15:18,349 --> 00:15:20,349
om goede software te maken...

270
00:15:20,677 --> 00:15:23,977
maar het is tegelijkertijd enorm leerzaam.

271
00:15:25,859 --> 00:15:30,062
En de leerfactor was voor de vele deelnemers heel hoog...

272
00:15:30,342 --> 00:15:33,868
want het programma was boordevol.

273
00:15:34,088 --> 00:15:35,770
Vakmensen uit heel Europa...

274
00:15:35,854 --> 00:15:38,032
presenteerden de nieuwste ontwikkelingen...

275
00:15:38,321 --> 00:15:40,840
zodat de gemeenschap daar middels deelname aan seminars...

276
00:15:40,979 --> 00:15:42,979
van kan profiteren.

277
00:15:43,659 --> 00:15:49,217
Maar opensource-software is meer dan alleen programmacode.

278
00:15:51,480 --> 00:15:53,332
Ik geloof niet dat...

279
00:15:53,545 --> 00:15:56,167
mensen de werkelijke waarde van vrije software kennen.

280
00:15:56,306 --> 00:16:00,565
Veel mensen denken dat "gratis" belangrijk is.

281
00:16:00,805 --> 00:16:02,837
De werkelijke waarde is echter...

282
00:16:02,956 --> 00:16:04,956
dat de gebruiker controle heeft...

283
00:16:05,135 --> 00:16:08,123
over wat men met de software wil doen.

284
00:16:08,403 --> 00:16:11,466
Zeker nu we als Europa op Big Brother afstevenen...

285
00:16:11,645 --> 00:16:13,806
met camera's op iedere hoek...

286
00:16:13,865 --> 00:16:17,032
waar je crimineel bent als je muziek downloadt...

287
00:16:17,292 --> 00:16:19,315
waar geprobeerd wordt te controleren...

288
00:16:19,517 --> 00:16:21,919
wat we ervaren en waar we heen gaan.

289
00:16:22,159 --> 00:16:24,141
Precies hier wordt de waarde...

290
00:16:24,275 --> 00:16:26,893
van vrijheid begrijpbaar.

291
00:16:27,072 --> 00:16:29,231
En dat geldt voor software evenzeer...

292
00:16:29,350 --> 00:16:32,591
als voor alle andere domeinen van onze cultuur.

293
00:16:32,991 --> 00:16:36,565
Naast het belangrijke vrijheidsaspect van opensource...

294
00:16:36,853 --> 00:16:39,930
is de openheid van ons digitale gedachtegoed op zich...

295
00:16:40,049 --> 00:16:41,787
te rechtvaardigen.

296
00:16:45,172 --> 00:16:47,376
We spreken over digitale vrijheid...

297
00:16:47,513 --> 00:16:50,630
net zoals wetenschappers over de openheid van kennis.

298
00:16:50,749 --> 00:16:53,294
Al deze dingen duiden erop...

299
00:16:53,826 --> 00:16:56,397
dat we ons op een punt bevinden...

300
00:16:57,120 --> 00:17:00,325
waarop de mensheid een fundamentele verandering ondergaat.

301
00:17:01,026 --> 00:17:03,208
Dat was in de landbouw niet anders...

302
00:17:03,367 --> 00:17:05,670
ook daar is de wijze van functioneren...

303
00:17:05,769 --> 00:17:07,509
grondig veranderd.

304
00:17:07,568 --> 00:17:09,315
Lezen, schrijven, rechten: al deze zaken...

305
00:17:09,385 --> 00:17:12,460
gevormd en veranderd.

306
00:17:12,566 --> 00:17:13,823
Dat is bij software net zo.

307
00:17:13,929 --> 00:17:15,318
Software is de cultuurtechniek...

308
00:17:15,437 --> 00:17:17,125
van het digitale tijdperk.

309
00:17:17,422 --> 00:17:19,757
En daarmee heeft software...

310
00:17:19,935 --> 00:17:22,826
politieke, economische, wetenschappelijke...

311
00:17:22,919 --> 00:17:24,208
en vele andere implicaties...

312
00:17:24,302 --> 00:17:25,895
die we moeten beseffen.

313
00:17:26,777 --> 00:17:29,440
Zo zijn opensource-ontwikkelaars intussen meeer...

314
00:17:29,589 --> 00:17:32,560
dan alleen leveranciers van programmacode.

315
00:17:33,155 --> 00:17:35,155
De programmeur beïnvloedt onze toekomst.

316
00:17:48,435 --> 00:17:51,956
Kingswood Warren, 50 minuten rijden van Londen.

317
00:17:52,384 --> 00:17:54,479
In deze statige gebouwen...

318
00:17:54,585 --> 00:17:57,796
bevinden zich de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van de BBC.

319
00:17:58,356 --> 00:18:00,959
Hier wordt de televisie van de toekomst vormgegeven.

320
00:18:05,218 --> 00:18:08,376
David Kirby en zijn team verrichten pionierswerk...

321
00:18:08,472 --> 00:18:11,982
voor de inzet van nieuwe technieken bij de televisie.

322
00:18:12,601 --> 00:18:14,946
David Kirby leidt een onderzoeksgroep...

323
00:18:15,076 --> 00:18:17,880
die meewerken aan het Linux-project Ingex.

324
00:18:18,380 --> 00:18:21,692
Daarmee wil de BBC nieuwe wegen inslaan...

325
00:18:21,906 --> 00:18:23,583
met betrekking tot televisieproductie.

326
00:18:24,083 --> 00:18:26,409
Kwalitatief hoogstaande televisiemontage...

327
00:18:26,503 --> 00:18:28,503
op basis van opensource-software.

328
00:18:34,600 --> 00:18:37,189
Als we het Ingex-systeem in de studio gebruiken...

329
00:18:37,295 --> 00:18:38,718
beginnen we met de camera.

330
00:18:39,075 --> 00:18:41,793
Normaal gezien hebben we professionele studiocamera's...

331
00:18:41,959 --> 00:18:44,950
maar in het onderzoekslab gebruiken we kleinere.

332
00:18:45,545 --> 00:18:47,215
De videosignalen komen hier binnen...

333
00:18:47,357 --> 00:18:48,898
in het Ingex systeem.

334
00:18:49,696 --> 00:18:51,368
Hier op de controlemonitor...

335
00:18:51,522 --> 00:18:53,368
zijn de vier camerabeelden te zien.

336
00:18:53,665 --> 00:18:54,940
We kunnen op ieder moment...

337
00:18:55,034 --> 00:18:56,410
de opname starten of stoppen.

338
00:18:56,707 --> 00:18:58,707
Ook kunnen we terugspoelen.

339
00:18:59,004 --> 00:19:00,653
Daarbij hebben we nadruk gelegd...

340
00:19:00,759 --> 00:19:02,759
op eenvoudige bediening.

341
00:19:06,863 --> 00:19:09,437
Na de opname worden de bestanden...

342
00:19:09,550 --> 00:19:11,965
automatisch naar de videoserver gekopieerd.

343
00:19:12,465 --> 00:19:14,547
Hier wordt dan het materiaal bewaard...

344
00:19:14,749 --> 00:19:17,049
van een dag of een week aan opnames.

345
00:19:19,584 --> 00:19:21,899
Hier, in de zogenaamde postproductie...

346
00:19:22,017 --> 00:19:24,221
waar de televisie-uitzending geproduceerd wordt...

347
00:19:24,303 --> 00:19:29,084
kunnen de videobestanden direct op de server bewerkt worden.

348
00:19:29,369 --> 00:19:31,383
hier kan de uitzending samengesteld worden...

349
00:19:31,549 --> 00:19:34,152
en vervolgens worden uitgezonden.

350
00:19:36,967 --> 00:19:39,388
Deze al in gebruik zijnde software...

351
00:19:39,526 --> 00:19:42,372
is geheel gebaseerd op het gratis besturingssysteem Linux...

352
00:19:42,490 --> 00:19:44,490
en zelfontwikkelde componenten.

353
00:19:45,384 --> 00:19:47,264
Eén reden voor de ontwikkeling was...

354
00:19:47,371 --> 00:19:49,371
een enorme materiaal besparing...

355
00:19:49,561 --> 00:19:51,561
tijdens een studioproductie.

356
00:19:56,071 --> 00:20:00,791
In samenwerking met onze tv-collega's die "Dragon's Den" maken...

357
00:20:00,921 --> 00:20:04,843
gebruikten we normaal meer dan 50 van deze cassettes per dag.

358
00:20:05,164 --> 00:20:07,675
Waarbij we met 7 camera's werkten.

359
00:20:08,115 --> 00:20:09,633
Met ons Ingex-systeem...

360
00:20:09,790 --> 00:20:12,831
past dat hele materiaal op één terabyte-harde schijf...

361
00:20:13,258 --> 00:20:15,459
waarbij er ook nog plek overblijft voor volgende opnames.

362
00:20:16,138 --> 00:20:17,945
We hebben het dus over een verhouding...

363
00:20:18,075 --> 00:20:19,678
van 50 van deze cassettes...

364
00:20:19,811 --> 00:20:21,091
tot één harde schijf.

365
00:20:27,903 --> 00:20:31,060
Het door de BBC ontwikkelde digitale opnamesysteem...

366
00:20:31,225 --> 00:20:34,336
dat op Linux en normale pc-hardware loopt...

367
00:20:34,645 --> 00:20:38,565
geeft de BBC aan iedereen met interesse gratis weg.

368
00:20:38,802 --> 00:20:41,649
Want tenslotte is ook Ingex een gemeenschapsproduct.

369
00:20:48,072 --> 00:20:50,662
Ingex zou niet bestaan...

370
00:20:50,742 --> 00:20:53,609
als er geen basis van opensource-software was.

371
00:20:54,109 --> 00:20:55,691
Het is moeilijk in te schatten...

372
00:20:55,817 --> 00:20:57,891
maar ongeveer een derde...

373
00:20:58,003 --> 00:20:59,781
hebben we zelf geprogrammeerd.

374
00:21:01,484 --> 00:21:04,035
De rest is gebaseerd op opensource-software...

375
00:21:04,126 --> 00:21:06,126
gratis te downloaden op internet.

376
00:21:07,923 --> 00:21:11,782
Vandaar is het ook heel normaal dat we ons systeem...

377
00:21:12,002 --> 00:21:14,937
als opensource-software vrij beschikbaar stellen...

378
00:21:15,344 --> 00:21:20,357
zodat anderen er ook van kunnen profiteren.

379
00:21:25,810 --> 00:21:28,151
De innovatieve opensource-gedachte...

380
00:21:28,230 --> 00:21:30,230
dringt ook steeds meer door tot plaatsen...

381
00:21:30,426 --> 00:21:33,186
waarvan je verwacht dat ze aan oude waarden vasthouden.

382
00:21:33,865 --> 00:21:35,865


383
00:21:40,220 --> 00:21:44,021
Hier in München wordt al twee jaar gewerkt aan de omschakeling...

384
00:21:44,177 --> 00:21:46,538
van ongeveer 14.000 Windows-computers ...

385
00:21:46,809 --> 00:21:50,247
naar Linux en vrije software.

386
00:21:53,230 --> 00:21:55,942
Het LiMux-team in München is zoiets als...

387
00:21:56,208 --> 00:21:57,703
het kleine Gallische dorp 

388
00:21:57,906 --> 00:22:00,221
in het door Windows gedomineerde IT-landschap.

389
00:22:00,878 --> 00:22:03,494
Hier zet men in op open standaarden

390
00:22:03,732 --> 00:22:06,116
en de vrijheid om de verdere ontwikkeling 

391
00:22:06,231 --> 00:22:08,231
zelf in de hand te nemen.

392
00:22:12,158 --> 00:22:14,385
Alle medewerkers zien op hun computer

393
00:22:14,550 --> 00:22:16,824
een overeenkomstig bureaublad.

394
00:22:17,053 --> 00:22:19,176
De zogenaamde standaard-desktop.

395
00:22:21,128 --> 00:22:23,227
De desktop, die zowaar een TÜV-certificaat 

396
00:22:23,395 --> 00:22:25,395
voor gebruiksvriendelijkheid heeft gekregen.

397
00:22:27,627 --> 00:22:30,631
Naast de eenvoud van het systeembeheer...

398
00:22:30,764 --> 00:22:33,591
speelt ook het kostenbesparing een belangrijke rol.

399
00:22:34,178 --> 00:22:36,919
Zo zal de inzet van Linux en vrije software 

400
00:22:37,002 --> 00:22:38,504
in de komende vijf jaar...

401
00:22:38,654 --> 00:22:42,540
3 miljoen euro aan licentiekosten voor software besparen.

402
00:22:49,124 --> 00:22:51,518
In de beginfase van het project...

403
00:22:51,620 --> 00:22:56,916
Was er terecht de kritische vraag...

404
00:22:57,132 --> 00:23:01,026
Hoe kunnen jullie je dit veroorloven hier in München?

405
00:23:01,425 --> 00:23:03,807
Er was echter wel het besef...

406
00:23:03,887 --> 00:23:06,211
dat vrije software een echt alternatief is.

407
00:23:06,309 --> 00:23:07,822
Vrije software wordt al gebruikt...

408
00:23:07,842 --> 00:23:10,758
en dat is ook precies de boodschap die we uitdragen.

409
00:23:10,821 --> 00:23:13,895
Bij ons draait vrije software op de werkplek...

410
00:23:14,080 --> 00:23:19,399
sinds meer dan twee jaar productief en effectief.

411
00:23:19,899 --> 00:23:22,484
Bijna 1200 werkplekken...

412
00:23:22,617 --> 00:23:24,617
zijn overgezet naar Linux.

413
00:23:24,697 --> 00:23:29,110
Op meer dan 8000 computers wordt OpenOffice gebruikt.

414
00:23:29,348 --> 00:23:30,575
Het Linux-team...

415
00:23:30,734 --> 00:23:33,101
heeft zelfs een eigen formuliertoepassing ontwikkeld...

416
00:23:33,309 --> 00:23:35,762
die ze gratis aan geïnteresseerde gebruikers doorgeven.

417
00:23:36,262 --> 00:23:40,487
Het grote voordeel van vrije software is natuurlijk dat...

418
00:23:40,987 --> 00:23:44,012
iedereen eraan kan deelnemen...

419
00:23:44,304 --> 00:23:47,082
iedereen hiervoor programma's kan schrijven...

420
00:23:47,197 --> 00:23:49,738
iedereen feedback kan geven...

421
00:23:50,028 --> 00:23:51,915
diensten ervoor kan aanbieden...

422
00:23:52,089 --> 00:23:53,774
Dus de mogelijkheden om hiermee 

423
00:23:53,915 --> 00:23:56,731
een eigen bedrijf in op te starten zijn enorm.

424
00:23:58,053 --> 00:24:01,697
Een opensource-project dat bijzondere aandacht verdient...

425
00:24:01,882 --> 00:24:06,323
is de inzet van Linux en opensource in derdewereldlanden.

426
00:24:06,648 --> 00:24:08,808
Daar ontbreken de middelen en kennis 

427
00:24:08,922 --> 00:24:10,256
om de opgroeiende generatie...

428
00:24:10,333 --> 00:24:13,720
te laten deelnemen aan de moderne IT-maatschappij.

429
00:24:17,227 --> 00:24:20,396
Daarom begon het Freiburgse opensource-netwerk

430
00:24:20,494 --> 00:24:22,020
oftewel FreiOSS...

431
00:24:22,153 --> 00:24:26,313
enige tijd geleden het ambitieuze project "Linux for Africa".

432
00:24:27,338 --> 00:24:30,725
Gebruikte computerhardware die in Duitsland overbodig is geworden...

433
00:24:30,753 --> 00:24:35,349
wordt verzameld en nagekeken.

434
00:24:37,615 --> 00:24:41,707
Afrikaanse IT-onderwijzers worden uitgenodigd...

435
00:24:41,962 --> 00:24:45,950
en met intensieve scholing op het Linux-project voorbereid.

436
00:24:48,793 --> 00:24:51,120
Later kunnen scholen in Afrika dan... 

437
00:24:51,235 --> 00:24:54,587
met een speciale Linux-versie voor scholen werken...

438
00:24:54,720 --> 00:24:57,628
en zo onderdeel worden van de belangrijke IT-wereld.

439
00:24:58,845 --> 00:25:02,877
Tweedehands hardware in combinatie met Linux en opensource-software...

440
00:25:03,255 --> 00:25:05,748
levert een heel voordelige situatie op.

441
00:25:05,916 --> 00:25:08,283
Als je kijkt naar ons land...

442
00:25:08,468 --> 00:25:11,779
Zul je zien dat wij geen ervaring hebben met computers.

443
00:25:11,947 --> 00:25:14,600
Veel scholen hebben geen computer.

444
00:25:14,750 --> 00:25:16,750
We moeten de mensen ondersteunen...

445
00:25:16,900 --> 00:25:20,878
zodat ze meer over informatietechnologie leren.

446
00:25:25,522 --> 00:25:29,297
Tegenwoordig is het moeilijk om zonder IT-kennis te leven.

447
00:25:29,465 --> 00:25:31,357
We leven in een IT-wereld.

448
00:25:31,472 --> 00:25:33,317
We moeten ons land vooruit brengen...

449
00:25:33,480 --> 00:25:34,394
en de regering...

450
00:25:34,492 --> 00:25:37,817
kan geen computers voor scholen ter beschikking stellen.

451
00:25:41,882 --> 00:25:43,197
Schenkingen aan het project...

452
00:25:43,354 --> 00:25:45,354
worden dan ook graag aangenomen.

453
00:25:57,365 --> 00:26:00,250
Deze documentaire over Linux en vrije software...

454
00:26:00,313 --> 00:26:04,420
zou niet volledig zijn zonder hem: Tux.

455
00:26:04,681 --> 00:26:06,825
Deze nederig ogende vogel is namelijk...

456
00:26:06,958 --> 00:26:09,274
de mascotte van het besturingssysteem Linux.

457
00:26:09,686 --> 00:26:11,844
Overal waar je Tux tegenkomt weet je: 

458
00:26:11,924 --> 00:26:14,413
hier wordt met Linux gewerkt.

459
00:26:15,123 --> 00:26:16,391
Linus Torvalds zelf... 

460
00:26:16,664 --> 00:26:18,934
zou deze vogel als mascotte hebben voorgedragen.

461
00:26:19,183 --> 00:26:20,603
Misschien omdat hij in de dierentuin...

462
00:26:20,729 --> 00:26:22,842
door zo'n pinguïn is gebeten?

463
00:26:23,351 --> 00:26:26,855
De naam Tux heeft een eenvoudige verklaring.

464
00:26:28,089 --> 00:26:33,028
Een pinguïn ziet eruit alsof hij een smoking aan heeft.

465
00:26:33,668 --> 00:26:38,378
Een smoking heet in de VS tuxedo, vandaar Tux.

466
00:26:39,070 --> 00:26:45,050
De meer intieme verklaring voor de oranje snavel en zwemvoeten... 

467
00:26:45,235 --> 00:26:48,406
staat in de biografie van Linus Torvalds.

468
00:26:50,759 --> 00:26:52,527
Zijn pinguïn moet er gelukkig uitzien...

469
00:26:52,765 --> 00:26:56,608
alsof hij net na koel biertje de beste vrijpartij van zijn leven had.

470
00:26:56,758 --> 00:26:58,113
Hij moet onmiskenbaar zijn...

471
00:26:58,613 --> 00:27:03,128
daarom heeft hij een oranje snavel en oranje voeten...

472
00:27:03,453 --> 00:27:06,456
zodat hij eruit ziet als een pinguïn wiens moeder een eend was.

473
00:27:06,612 --> 00:27:09,531
Alsof Daisy Duck op een cruise naar Antarctica...

474
00:27:09,541 --> 00:27:13,882
in een wilde nacht een onenightstand had met een inheemse vogel.

475
00:27:16,428 --> 00:27:19,104
Nu weet u meteen waarom Tux zo vrolijk kijkt.

476
00:27:30,759 --> 00:27:32,724
De filosofie van vrije software...

477
00:27:32,915 --> 00:27:36,639
beïnvloedt ons digitale tijdperk voorgoed.

478
00:27:36,820 --> 00:27:40,335
Overal over de wereld streven mensen naar digitale vrijheid.

479
00:27:41,307 --> 00:27:44,564
Zo is er bijvoorbeeld de ontwikkeling van vrije wegenkaarten...

480
00:27:44,679 --> 00:27:47,056
waar de mensen van de wereldwijde Open Streetmap-gemeenschap...

481
00:27:47,119 --> 00:27:48,434
in hun vrije tijd aan bijdragen.

482
00:27:49,109 --> 00:27:53,015
De kaarten van deze wereld moeten er zijn voor iedereen.

483
00:27:59,669 --> 00:28:02,565
Of denk eens aan de Creative Commons-licentie...

484
00:28:02,733 --> 00:28:04,211
die het rechtenvrije gebruik van media...

485
00:28:04,492 --> 00:28:06,793
en de vermelding van bronnen regelt.

486
00:28:07,683 --> 00:28:13,388
Deze moderne omgang met media komt steeds meer voor op het internet.

487
00:28:13,538 --> 00:28:15,179
Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld...

488
00:28:15,262 --> 00:28:16,986
de website van het Witte Huis.

489
00:28:17,178 --> 00:28:21,027
Info over President Obama valt onder de Creative Commons-licentie.

490
00:28:21,527 --> 00:28:23,914
De Wikipedia-encyclopedie...

491
00:28:24,115 --> 00:28:27,360
een open en vrij gemeenschapsproject.

492
00:28:27,475 --> 00:28:29,063
Ontelbare creatieve projecten...

493
00:28:29,232 --> 00:28:31,487
worden mogelijk door vrije en open software.

494
00:28:31,754 --> 00:28:35,042
En iedereen die wil kan daaraan meedoen.

495
00:28:35,857 --> 00:28:40,206
Samen creëren en ervaren in openheid en transparantie.

496
00:28:40,480 --> 00:28:42,357
dat is het belangrijkste...

497
00:28:42,507 --> 00:28:46,042
wat we van Linux en opensource-software geleerd hebben.

Bijlagen

Om op een pagina naar een bijlage te verwijzen, gebruik attachment:bestandsnaam, zoals hieronder getoond in de bestandenlijst. Gebruik NIET de URL van de verwijzing naar [ophalen], omdat deze aan veranderingen onderhevig is en gemakkelijk onbruikbaar kan raken.
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-28 23:22:10, 38.9 KB) [[attachment:090315_linux_neues_p.srt]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 19:53:10, 127.2 KB) [[attachment:1069721647_8ab2af2518.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 18:56:51, 1146.9 KB) [[attachment:20071029-edubuntu-mediaplaza.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-05 08:04:09, 26.6 KB) [[attachment:2pbgrp.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-03-04 14:42:07, 17.0 KB) [[attachment:Aanmelden nieuws.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:13:24, 19.5 KB) [[attachment:Axolot.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:13:36, 15.4 KB) [[attachment:BIT.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-25 13:24:43, 2989.5 KB) [[attachment:CD Hoes.zip]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:13:44, 18.6 KB) [[attachment:Computerboek-nl.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 09:33:37, 13.3 KB) [[attachment:Dagrooster.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-10 14:56:44, 13619.1 KB) [[attachment:Flyer Karmic Koala_RC-pagina1.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-10 14:56:46, 13619.1 KB) [[attachment:Flyer Karmic Koala_RC-pagina2.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-19 20:12:25, 149.2 KB) [[attachment:Flyer-Leendert1.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-19 20:12:42, 359.6 KB) [[attachment:Flyer-Leendert2.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-02 20:46:22, 1283.6 KB) [[attachment:FlyerJaunty1.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-02 20:46:38, 1428.5 KB) [[attachment:FlyerJaunty2.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-05 15:25:37, 975.5 KB) [[attachment:FlyerJauntyB&W1.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-05 15:25:56, 1208.4 KB) [[attachment:FlyerJauntyB&W2.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-02 21:04:23, 1261.2 KB) [[attachment:FlyerJauntyKleur1.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-02 21:04:43, 1419.0 KB) [[attachment:FlyerJauntyKleur2.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-02 20:43:12, 2810.0 KB) [[attachment:FlyerJauntyScribus.tar.gz]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 15:23:43, 892.7 KB) [[attachment:FlyerRulus.png.backup]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 15:27:07, 12682.2 KB) [[attachment:FlyerRulus.xcf]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 20:09:53, 232.1 KB) [[attachment:FlyerRulusIngevuld.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-21 12:00:59, 1420.7 KB) [[attachment:Flyer_Groningen_Achterkant.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-21 12:00:42, 1086.1 KB) [[attachment:Flyer_Groningen_Voorkant.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-30 18:49:04, 209.8 KB) [[attachment:Flyer_Karmic_Koala_Achterkant.geschaald.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-16 09:21:11, 1087.1 KB) [[attachment:Flyer_Karmic_Koala_Achterkant.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-29 18:57:44, 783.7 KB) [[attachment:Flyer_Karmic_Koala_Achterkant.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-30 18:49:15, 237.6 KB) [[attachment:Flyer_Karmic_Koala_Voorkant.geschaald.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-16 09:20:47, 1076.0 KB) [[attachment:Flyer_Karmic_Koala_Voorkant.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-29 18:57:30, 783.7 KB) [[attachment:Flyer_Karmic_Koala_Voorkant.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-29 22:03:32, 186.5 KB) [[attachment:Flyer_Karmic_Koala_Voorkant_2.geschaald.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-29 22:03:30, 189.9 KB) [[attachment:Flyer_Karmic_Koala_Voorkant_3.geschaald.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:13:51, 12.1 KB) [[attachment:HCC.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-05 09:12:57, 2912.3 KB) [[attachment:HCCdagen 2008 DOSgg Ubuntu 28 november 2008.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 18:56:31, 2052.6 KB) [[attachment:HSZuydOpenSourceSoftware.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 18:55:16, 772.0 KB) [[attachment:HSZuydOpenSourceSoftware.pdf]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:13:59, 18.4 KB) [[attachment:Hettes.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:14:07, 16.0 KB) [[attachment:Ictivity.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-08-12 13:18:27, 2295.1 KB) [[attachment:Introductie-flyer.odg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-08-12 13:18:13, 1148.5 KB) [[attachment:Introductie-flyer.pdf]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-11-01 15:22:15, 1107.0 KB) [[attachment:Karmic Koala_Den_Haag_3.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-11-01 12:22:23, 4652.6 KB) [[attachment:Karmic Koala_Den_Haag_3.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-11-01 15:24:15, 1107.0 KB) [[attachment:Karmic Koala_Den_Haag_4.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-29 18:45:21, 611.4 KB) [[attachment:Karmic Koala_Ede.geschaald.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-11-01 15:21:56, 1027.3 KB) [[attachment:Karmic Koala_Eemnes_1.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-11-01 12:22:15, 4537.5 KB) [[attachment:Karmic Koala_Eemnes_1.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-11-01 15:23:38, 1162.0 KB) [[attachment:Karmic Koala_Oss_2.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-11-01 12:21:08, 4903.2 KB) [[attachment:Karmic Koala_Oss_2.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-30 20:49:33, 1512.4 KB) [[attachment:Karmic_Flyer_Achterkant.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-30 20:35:16, 1512.4 KB) [[attachment:Karmic_Flyer_Voorkant]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-30 20:49:15, 1512.4 KB) [[attachment:Karmic_Flyer_Voorkant.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-30 21:26:22, 1512.4 KB) [[attachment:Karmic_Flyer_Voorkant_2.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-24 13:35:12, 36912.4 KB) [[attachment:Karmic_Koala_Ronnie.xcf]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-30 21:28:47, 584.3 KB) [[attachment:Karmic_Poster_Ede.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-16 16:31:12, 42957.3 KB) [[attachment:Karmic_Video.tar.gz]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-05 09:08:52, 10.9 KB) [[attachment:Licentie.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 14:57:07, 7.7 KB) [[attachment:LinuxMag_logo.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 18:54:49, 237.4 KB) [[attachment:Linux_Ubuntu_MensaNL_OW2005.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 18:54:08, 30.8 KB) [[attachment:Linux_Ubuntu_Presentatie.otp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-22 09:27:42, 14376.0 KB) [[attachment:MarkAtGoogle.mpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-09-22 09:30:16, 4.8 KB) [[attachment:MarkAtGoogle.srt]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-29 17:54:26, 102.0 KB) [[attachment:NetOpus3-page2.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:14:15, 21.7 KB) [[attachment:NouenOff.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:14:31, 23.2 KB) [[attachment:OS4Free.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:14:24, 21.8 KB) [[attachment:OpenOffice.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-06 16:02:24, 13.1 KB) [[attachment:Persbericht regio DH open source.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-06 16:00:04, 34.2 KB) [[attachment:Persbericht regio DH.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-09 17:34:36, 10.6 KB) [[attachment:Persbericht-Groningen.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-25 13:21:33, 1537.7 KB) [[attachment:Poster Release Party.zip]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-05-25 14:20:02, 3187.2 KB) [[attachment:Poster-Lucid.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-17 14:23:14, 5610.0 KB) [[attachment:PosterTemplate.rar]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-08 20:28:26, 2672.2 KB) [[attachment:Poster_Apeldoorn.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-18 10:15:40, 3262.3 KB) [[attachment:Poster_Apeldoorn2.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-08 20:27:44, 2866.0 KB) [[attachment:Poster_Den_Haag.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-21 12:01:06, 3017.1 KB) [[attachment:Poster_Groningen.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-24 12:00:08, 521.9 KB) [[attachment:Poster_Karmic_Den_Haag_1.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-18 13:44:08, 546.7 KB) [[attachment:Poster_Karmic_Eemnes_1.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-16 09:22:16, 3520.9 KB) [[attachment:Poster_Karmic_Koala_Ede.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-24 12:00:30, 525.3 KB) [[attachment:Poster_Karmic_Oss_1.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-08 20:28:51, 4478.7 KB) [[attachment:Poster_Oss.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-06 15:59:06, 36.1 KB) [[attachment:Programma.pdf]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-08-19 10:04:58, 130.7 KB) [[attachment:Ubuntu Flyer PDF]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-05 09:13:27, 2899.9 KB) [[attachment:Ubuntu Release Party Groningen 22 november 2008.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-03-15 12:28:20, 33.8 KB) [[attachment:Ubuntu webbanner Oss]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 19:51:40, 82.3 KB) [[attachment:Ubuntu-Flyer-Draft3.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-05 09:13:30, 4091.1 KB) [[attachment:Ubuntu-GRP-27102007-WatisUbuntu.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-05 09:12:53, 4096.5 KB) [[attachment:Ubuntu-GRP-27102007-WhatisUbuntu.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-08-19 10:07:08, 130.7 KB) [[attachment:Ubuntu-White.pdf]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-05-04 10:31:33, 9239.5 KB) [[attachment:Ubuntu-introductie.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-05-04 10:30:05, 4713.7 KB) [[attachment:Ubuntu-introductie.pdf]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-03-31 10:25:26, 27.4 KB) [[attachment:UbuntuLinuxVoorIedereen.eps]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-04 15:14:25, 4667.8 KB) [[attachment:Ubuntu_Install_Party_final.pdf]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-04 15:05:51, 7067.2 KB) [[attachment:Ubuntu_install_party_Oss_poster_banners.rar]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 19:23:40, 4962.2 KB) [[attachment:Ubuntu_short_presentation-NL.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-07-02 15:22:37, 6492.6 KB) [[attachment:Visitekaartjes.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-03-15 12:45:58, 227.3 KB) [[attachment:Webbanners_psp_bestanden.rar]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-07 13:14:40, 17.1 KB) [[attachment:Yubico.jpeg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-05 08:10:27, 18.8 KB) [[attachment:balansgrp.ods]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-06 16:04:09, 1469.8 KB) [[attachment:denhaagflyer.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-06 16:09:49, 12670.6 KB) [[attachment:denhaagflyer2a-double12.xcf]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-10-23 22:40:57, 41178.9 KB) [[attachment:filmpjes.tar.gz]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 18:57:02, 2193.0 KB) [[attachment:groept_ubuntu.ppt]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-06 15:55:59, 23.8 KB) [[attachment:naambordjes.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-04-17 10:58:05, 21.9 KB) [[attachment:oranje.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-04-17 10:54:37, 38.7 KB) [[attachment:oranje.svg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-04-17 09:10:25, 12.5 KB) [[attachment:paars.jpg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-04-10 11:46:23, 22.4 KB) [[attachment:paars.svg]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-08 13:13:07, 92.8 KB) [[attachment:preferences.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-06-02 07:15:04, 2258.6 KB) [[attachment:presenting-ubuntu-nl-kort.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-17 21:46:43, 3580.9 KB) [[attachment:presenting-ubuntu-nl.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 19:32:35, 72.2 KB) [[attachment:ubuntu-flyer-nl-4-up.svg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 19:33:51, 18.5 KB) [[attachment:ubuntu-poster-logo-embeded.svg]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 19:49:50, 52566.6 KB) [[attachment:ubuntu-strooibriefje.pdf]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-03-15 12:37:56, 19.3 KB) [[attachment:ubuntu_banner_animated.gif]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-04-04 15:18:23, 69.7 KB) [[attachment:ubuntu_banner_animated_2.gif]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-03-15 12:38:27, 34.7 KB) [[attachment:ubuntu_banner_den_haag.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-03-15 12:37:02, 33.8 KB) [[attachment:ubuntu_banner_oss.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 19:51:15, 16.1 KB) [[attachment:ubuntu_button_alt_180x59.png]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-04 19:22:38, 809.4 KB) [[attachment:ubuntu_intro_NL.odp]]
 • [ophalen | bekijken] (2009-02-05 08:04:51, 42.6 KB) [[attachment:verslaggrp.odt]]
 • [ophalen | bekijken] (2010-03-25 21:16:20, 6923.2 KB) [[attachment:yubikey.pdf]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

U hebt geen toestemming om een bijlage aan deze pagina toe te voegen.