• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Uitvoeren moet worden toegestaan

Extra software voor Ubuntu is, bij voorkeur, beschikbaar via het Ubuntu softwarecentrum.

Software die buiten het Ubuntu softwarecentrum om wordt gedownload moet nadrukkelijk uitvoerbaar worden gemaakt zodat het voor Ubuntu duidelijk is dat het een te vertrouwen programmabestand is.

 • (i) Deze regel geld ook voor *.desktop, *.jar, en *.exe bestanden.

  Warning /!\ Programmatuur die wordt gedownload met een browser of via e-mail enz. wordt niet (vanzelf) als een uitvoerbaar bestand aangemerkt.

  Warning /!\ Bestanden met uitvoerbare onderdelen (macros) vallen buiten deze regel.

Foutmelding

Deze wijziging kan de reden zijn voor een foutmelding

 • downloadfout.png

Als het u duidelijk is dat het programmabestand uit een betrouwbare bron afkomstig is, lees dan verder voor een oplossing om het bestand toch uit te kunnen voeren.

Uitvoeren toestaan

Grafisch

Selecteer het uit te voeren bestand (in dit voorbeeld setup.exe) en druk op de rechtermuisknop. Kies voor de onderste optie: eigenschappen.

 • eigenschappen.png

Kies voor het tabblad rechten en plaats een vinkje bij Uitvoeren van bestand toestaan.

 • uitvoeren.png

Druk op sluiten.

Het bestand kan nu worden uitgevoerd op de normale manier (bijvoorbeeld met Wine).

Terminalvenster

Dit is ook mogelijk met een Terminalvenster. Ga met een cd opdracht naar de juiste map en geef de opdracht chmod +x:

 • cd Downloads
  chmod +x setup.exe

Of in 1 opdracht met de volledige mapnaam:

 • chmod +x Downloads/setup.exe

cdrom

De eigenschappen van programmabestanden die zijn opgeslagen op een cdrom kunnen niet worden gewijzigd.

Zie https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/mime-support/+bug/561479

Een mogelijke tijdelijke oplossing is wine te starten in een Toepassingen → Terminalvenster.

Bepaal de naam van de cd, map en programma met een ls opdracht zoals in onderstaand voorbeeld en start wine met dit programmabestand.

 • (i) een cdrom wordt gekoppeld als submap van de map /media winesetup.png

 • De naam van de cd is in dit voorbeeld "Ubuntu-NL", de map met het programmabestand "Programmamap" en het programmabestand zelf heeft de naam "setup.exe".

Als de namen bekend zijn kan dit ook in één keer door Alt+F2 te drukken en de wine opdracht in te vullen:

 • Toepassing_uitvoeren_wine.png

Referentie

(Engelstalig):http://wiki.ubuntu.com/Security/ExecutableBit


CategoryWerkenMetUbuntu CategoryVeiligheid

community/ProgrammabestandUitvoeren (laatst bewerkt op 2012-07-21 13:08:18 door testcees)