• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 44 en 45
Versie 44 sinds 2015-05-07 20:03:48
Grootte: 13833
Auteur: testcees
Commentaar:
Versie 45 sinds 2015-05-07 20:04:36
Grootte: 13833
Auteur: testcees
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 32: Regel 32:
 . (!) De OpenSSH-server wordt met de standaard configuratie van Ubuntu geïnstalleerd welke voldoet voor eenvoudig gebruik. Verdere configuratie is '''optioneel'''.  . (!) De OpenSSH-server wordt met de standaard configuratie van Ubuntu geïnstalleerd welke voldoet voor eenvoudig gebruik. '''Verdere configuratie is optioneel'''.

OpenSSH server

Inleiding

SSH (Secure SHell) is een protocol voor veilige communicatie tussen computersystemen. SSH biedt uitgebreide mogelijkheden zoals een terminalscherm of grafisch programma openen op een andere computer, bestanden versturen en ontvangen of een eigen virtueel netwerk (een vpn verbinding) over een internetverbinding. Dit laatste valt buiten bereik van dit artikel.

SSH vervangt oudere protocollen zoals telnet, rlogin, en rsh/rexec door een beveiligbare variant.

Voor een SSH-verbinding kan gebruik gemaakt worden van verschillende authenticatiemethodes, met een wachtwoord of een SSH-sleutel.

De computers waartussen de verbinding wordt gemaakt hebben ieder een eigen 'rol' in deze verbinding. De computer die een verbinding wilt maken wordt de 'client' computer genoemd. Vaak dus de PC waarmee wordt gewerkt. De andere computer wordt de 'server' computer genoemd. Op de 'server' computer moet de server software actief zijn. Verder zijn er geen eisen aan de 'server'-computer. Het kan een echte server zijn maar ook een desktop of een laptop: de term 'server' geeft alleen aan welke 'rol' de computer heeft.

 • Info (!) Ook op een 'client' computer kan de serversoftware actief zijn. Zo kan over en weer een netwerkverbinding worden opgezet.

In dit artikel zal worden besproken:

 • De installatie en configuratie van het pakket openssh-server
 • Het gebruik van een SSH-client inclusief het maken van een SSH-sleutel

Server

Installatie

Om het pakket openssh-server met bijbehorende programma's te installeren kan de volgende terminalopdracht worden gebruikt:

sudo apt-get install openssh-server

Of klik hier om het pakket automatisch te installeren.

Configuratie

 • Info (!) De OpenSSH-server wordt met de standaard configuratie van Ubuntu geïnstalleerd welke voldoet voor eenvoudig gebruik. Verdere configuratie is optioneel.

De OpenSSH server, sshd, kan worden geconfigureerd door het bestand /etc/ssh/sshd_config te wijzigen.

 • Type voor (Engelstalige) informatie over dit configuratiebestand in een terminalscherm:
 • man sshd_config

  Info (!) Maak voor het wijzigen van bestand /etc/ssh/sshd_config een kopie en beveilig deze, om wijzigingen in geval van problemen te kunnen terugdraaien, met de volgende terminalopdrachten:

  • sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.origineel
   sudo chmod a-w /etc/ssh/sshd_config.origineel

Een paar voorbeelden van mogelijke wijzigingen in bestand /etc/ssh/sshd_config:

 • De OpenSSH-server gebruikt standaard TCP poort 22. Plaats eventueel een ander poortnummer (bijvoorbeeld poort 2222) in de Port regel:
 • Port 2222
 • Info (!) Door het gebruik van een niet-standaard poortnummer zal (bij gebruik van de SSH-server op internet) deze toegang minder duidelijk zichtbaar zijn. Dit mag echter niet als beveiligingsmaatregel worden gezien en aanvullende maatregelen zoals het gebruiken van een SSH-sleutel of een sterk wachtwoord blijven van belang.

 • Om toe te staan dat een publieke SSH-sleutel wordt gebruikt om een verbinding te maken wijzig de volgende regel, of voeg deze eventueel toe als deze er niet is:
 • PubkeyAuthentication yes
 • Als er een #-teken aan het begin van de regel is geplaatst, is deze regel uitgeschakeld. Wees er dus zeker van dat er geen #-teken is geplaatst!
 • Er kan een bestand met een inlogboodschap worden gebruikt. Om de server de inhoud van /etc/issue.net (de versie van Ubuntu) te laten zien bij het inloggen kan de volgende regel worden gewijzigd, of toegevoegd:

 • Banner /etc/issue.net
 • Sla het gewijzigde bestand /etc/ssh/sshd_config op en herstart de server om de wijzigingen toe te passen:

 • sudo service ssh restart 

Info <!> Waarschuwing: Als er alleen via SSH toegang is tot de server kan een fout in de configuratie betekenen dat de server niet meer te gebruiken is na een herstart!

Internet toegang

 • Info (!) Als de SSH-server op een router is aangesloten moet deze router voor internet toegang zijn of worden ingesteld. Is er geen toegang vanaf het internet kan de standaard beveiliging voldoende zijn.

Als de SSH-server bereikbaar is via internet (als de computer direct is verbonden met een modem of als 'portworwarding' is ingesteld op de internet-router) is veiligheid extra belangrijk.

 • Kijk voor meer zekerheid bij een internettoegang ook in het artikel over de Ubuntu Firewall. Om toegang te geven tot de SSH-server in ufw: sudo ufw allow ssh

 • Info <!> Weet dat door onbekenden zeker een poging gedaan zal worden via SSH in te breken op de computer.

 • Een complex wachtwoord van zeker meer dan 6 tekens is noodzakelijk om te voorkomen dat het wachtwoord wordt geraden.

Wachtwoorden UITschakelen

 • Voor extra veiligheid kan het inloggen met een wachtwoord helemaal worden uitgeschakeld. Let er wel op dat er dan sleutels aangemaakt dienen te worden. Meer hierover bij SSH-sleutels. Wachtwoorden uitschakelen doe je door het aanpassen van de volgende regel in bestand /etc/ssh/sshd_config:

 • PasswordAuthentication no
 • Als hierna de SSH-server wordt herstart met de opdracht:
 • sudo service ssh restart 
 • Voor toegang is het gebruik van een sleutel nu verplicht.

Info <!> Test vooraf of de verbinding alleen met een SSH-sleutel gemaakt kan worden, met een wachtwoord kan de SSH server niet meer gebruikt worden!

Gebruikersgroep voor SSH

Voor meer veiligheid kan de SSH-toegang worden beperkt tot een groep van gebruikers.

 • Maar hiervoor een groep aan:
 • adduser naam sshgebruik
 • Voeg 1 of meerdere gebruikers toe aan deze groep (wijzig 'naam' in de gewenste gebruikersnaam):
 • sudo adduser naam sshgebruik
 • Neem een extra regel op in /etc/ssh/sshd_config:

 • AllowGroups sshgebruik
 • Na een herstart van de SSH-server (sudo service ssh restart) kunnen alleen gebruikers van deze groep de inloggen via SSH.

Clients

De terminal client

Het installeren van de OpenSSH-client is eenvoudig en is normaal al tijdens de installatie van Ubuntu gedaan:

sudo apt-get install openssh-client

Vanaf een Ubuntu-computer kan een SSH-verbinding gemaakt worden door een terminalopdracht met het ip-adres. Er kunnen dan vanaf de client-computer opdrachten worden uitgevoerd op de server-computer. (in dit voorbeeld is 192.168.1.2 het ip-adres van de server)

ssh naam@192.168.1.2

sshlogin1004.png

De X client

De SSH-verbinding kan ook gebruikt worden voor bestandsbeheer. In Ubuntu kunt u dit doen door een wilekeurige map te openen, en daar te klikken op Bestand --> Verbinden met Server...

VerbindenMetServer1004.png

De eerste keer zal gevraagd worden om de server op te nemen in de lijst van "bekende" computers (~/.ssh/known_hosts):

Identificatie.png

Er komt dan op het bureaublad een icoon voor deze verbinding.

 • netwerkicoon.png

Door op dit icoon te dubbelklikken kunnen bestanden op dezelfde manier gebruikt worden als lokaal opgeslagen bestanden.

sshbestandsbeheer1004.png

Een ssh client voor andere besturingssystemen

Bijvoorbeeld op een Windows-computer kan u een SSH-verbinding maken met het programma PuTTY:

InstallatieServerHardy/putty.png

 • PuTTY kan hier worden gedownload.

 • Voor veel besturingssystemen is er software gemaakt gebaseerd op PuTTY, kijk hier voor een overzicht.

SSH-sleutels

Wachtwoordzin

Een SSH-sleutel kan gebruikt worden op een verbinding te maken zonder wachtwoord. Net als met een gewone sleutel moet je een SSH-sleutel veilig bewaren en niet verliezen. Om misbruik van de sleutel bij verlies tegen te gaan kan de sleutel worden beveiligd met een wachtwoordzin.

Deze wachtwoordzin wordt niet gebruikt voor de SSH-verbinding, maar is wel nodig om de SSH-sleutel te kunnen gebruiken. In Ubuntu kan de wachtwoordzin worden opgeslagen in een sleutelbos zodat deze maar eenmalig moet worden ingevoerd.

 • sshkeyring.png

Om de sleutel te gebruiken zonder wachtwoordzin, bijvoorbeeld voor een geautomatiseerde server-actie, kan eventueel een sleutel zonder wachtwoordzin worden gemaakt.

Een sleutel zonder wachtwoordzin kan eventueel versleuteld worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de map ~/Private.

Als de sleutel toch openbaar wordt (verloren is), moet de regel met deze sleutel uit het bestand ~/.SSH/authorized_keys worden gewist waarna deze sleutel geen toegang meer geeft. Door gebruik te maken van een goede (lange) wachtwoordzin is de kans beperkt dat deze wordt "gekraakt" voordat de sleutel is gewist.

Sleutels maken met Ubuntu

Met een SSH-sleutel is het mogelijk een netwerkverbinding te maken zonder gebruik te maken van een wachtwoord. SSH maakt voor de authenticatie gebruik van een privé sleutel (private key) en een publieke sleutel (public key). Deze sleutels vormen samen een 'sleutelpaar' (key pair).

Om een 'sleutelpaar' te maken, type in een Terminal:

ssh-keygen -t rsa

Deze opdracht maakt de sleutels. Er wordt gevraagd in welk bestand de sleutel opgeslagen moet worden ("Enter file in which to save key file"). Druk op Enter om de sleutel op te slaan op de standaard lokatie (in de verborgen map ~/.ssh).

Er wordt (twee keer) gevraagd om een wachtwoord. Druk op Enter als geen wachtwoord gebruikt moet worden of geef een wachtwoordzin op.

De publieke sleutel komt standaard in bestand ~/.ssh/id_rsa.pub en de privé sleutel in het bestand ~/.ssh/id_rsa. De publieke sleutel moet nu worden toegevoegd, op de server-computer, aan het bestand ~/.ssh/authorized_keys.

Dit kan door op de client-computer de volgende opdracht te geven (om de publieke sleutel naar de server te sturen):

ssh-copy-id naam@computernaam

Info (!) computernaam kan ook het ip-adres van de SSH-server zijn.

Geef (de laatste keer) uw wachtwoord. Het moet nu mogelijk zijn om een SSH-verbinding te maken op basis van de SSH-sleutels.

Sleutels maken met PuTTY

 • Windows versie

Onderdeel van de Putty software is PuTTYgen. Hiermee kan een ssh sleutelpaar worden gemaakt. Start PuTTYgen en klik op Generate. Er wordt gevraagd om met de muis te bewegen:

 • keygen.png

Als de sleutels zijn gemaakt selecteer dan het bovenste deel van het venster om te kopiëren:

 • keykopieeren.png

Voeg de gekopieerde tekst als sleutel toe aan bestand ~/.ssh/authorized_keys op de server.

Druk vervolgens op Save private key en sla de eigen sleutel op een veilige plek op.

Druk op Save public key om de openbare sleutel in PuTTY formaat op te slaan.

Stel PuTTY in om de sleutel te gebruiken. Open het menu SSH en kies auth. Vul in (of Browse naar) de naam en locatie van de eigen sleutel.

 • puttykey.png

Ga terug naar het Session scherm om een verbinding te maken.

versleutelde persoonlijke map

Als de persoonlijke map van de gebruiker is versleuteld kan de ssh-server geen toegang krijgen tot de sleutel in bestand ~/.ssh/authorized_keys totdat u bent aangemeld. De ssh-server zal om een wachtwoord vragen.

Om dit op te lossen kunt u een map maken buiten de persoonlijke map bijvoorbeeld /etc/ssh/<gebruikersnaam> (vervang <gebruikersnaam> door de naam waarmee u aanmeld). De gebruiker moet eigenaar zijn en de map moet beveiligd worden met 755:

 • sudo mkdir /etc/ssh/<gebruikersnaam>
  sudo chown <gebruikersnaam> /etc/ssh/<gebruikersnaam>
  sudo chmod 755 /etc/ssh/<gebruikersnaam>

Plaats nu bestand authorized_keys in deze map:

 • mv ~/.ssh/authorized_keys /etc/ssh/<gebruikersnaam>

De eigenaar van bestand authorized_keys moet de gebruiker zelf zijn en de rechteninstelling 664.

Open nu bestand /etc/ssh/sshd_config met een teksteditor en voeg de volgende regel toe:

 • AuthorizedKeysFile /etc/ssh/%u/authorized_keys

Herstart de ssh service:

 • sudo service ssh restart

De volgende keer dat u zich aanmeld kunnen de sleutels worden gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp:


CC-BY-SA

CategoryNetwerkenEnServers CategoryVeiligheid

community/Openssh-server (laatst bewerkt op 2019-02-03 14:41:20 door testcees)