• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 4 en 5
Versie 4 sinds 2012-01-21 21:59:18
Grootte: 3450
Commentaar: Stukje toegevoegd over MwanzoBot logs > moinmoin syntax
Versie 5 sinds 2012-05-18 14:26:48
Grootte: 3524
Auteur: rachidbm
Commentaar: Link naar PDF toegevoegd. En MwanzoBot niet meer klikbaar gemaakt (verwees naar deze pagina)
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 3: Regel 3:
MwanzoBot is een IRC-bot, die voor IRC-kanalen meetings en factoids in goede banen
kan leiden. MwanzoBot kent een centraal configuratiebestand, zodat hij door
!MwanzoBot is een IRC-bot, die voor IRC-kanalen meetings en factoids in goede banen
kan leiden. !MwanzoBot kent een centraal configuratiebestand, zodat hij door
Regel 6: Regel 6:
manier en MwanzoBot staat vrijwel meteen klaar. manier en !MwanzoBot staat vrijwel meteen klaar.
Regel 19: Regel 19:
MwanzoBot dit nogmaals weer. Degene die de meeting start, wordt !MwanzoBot dit nogmaals weer. Degene die de meeting start, wordt
Regel 24: Regel 24:
MwanzoBot operator in het kanaal is, wordt het kanaaltopic hiernaar
aangepast. Is dat niet zo, dan laat MwanzoBot het opnieuw zien. In de
!MwanzoBot operator in het kanaal is, wordt het kanaaltopic hiernaar
aangepast. Is dat niet zo, dan laat !MwanzoBot het opnieuw zien. In de
Regel 43: Regel 43:
-1 of 0 gevolgd door het kengetal als privébericht naar MwanzoBot te
sturen, bijv: '/msg MwanzoBot +1 1027'. In het kanaal is te zien wie er
-1 of 0 gevolgd door het kengetal als privébericht naar !MwanzoBot te
sturen, bijv: '/msg !MwanzoBot +1 1027'. In het kanaal is te zien wie er
Regel 54: Regel 54:
staan, evenals alles wat er tijdens de meeting gezegd is. Als MwanzoBot staan, evenals alles wat er tijdens de meeting gezegd is. Als !MwanzoBot
Regel 58: Regel 58:
[[http://wiki.ubuntu-nl.org/community/MwanzoBot|MwanzoBot]] wordt bestuurd door de zogenoemde botoperatoren. !MwanzoBot wordt bestuurd door de zogenoemde botoperatoren.
Er is ook een handleiding in PDF beschikbaar: http://communityserver.ubuntu-nl.org/mwanzobot/MwanzoBot.pdf

Regel 61: Regel 64:
Na een vergadering is het vaak handig om de logs op de Ubuntu NL wiki te zetten. Het is mogelijk om de standaarduitvoer van MwanzoBot, voor iedereen leesbare tekst, om te zetten naar de wikisyntax met behulp van een voor dit doel gemaakte webapplicatie: http://mwanzobot2moinmoin.appspot.com/ . Na een vergadering is het vaak handig om de logs op de Ubuntu NL wiki te zetten. Het is mogelijk om de standaarduitvoer van !MwanzoBot, voor iedereen leesbare tekst, om te zetten naar de wikisyntax met behulp van een voor dit doel gemaakte webapplicatie: http://mwanzobot2moinmoin.appspot.com/ .
Regel 64: Regel 67:
 * Kopieer de link naar de logs die MwanzoBot geeft in het tekstvak, en druk op 'Convert!'. Voorbeeld van een link: [[http://dl.dropbox.com/u/8261338/logs/log632327635085.txt]]  * Kopieer de link naar de logs die !MwanzoBot geeft in het tekstvak, en druk op 'Convert!'. Voorbeeld van een link: [[http://dl.dropbox.com/u/8261338/logs/log632327635085.txt]]

Korte introductie

MwanzoBot is een IRC-bot, die voor IRC-kanalen meetings en factoids in goede banen kan leiden. MwanzoBot kent een centraal configuratiebestand, zodat hij door verschillende gemeenschappen te gebruiken is; vul het configuratiebestand op de juiste manier en MwanzoBot staat vrijwel meteen klaar.

Commando-overzicht

Alle kanaalcommando's worden voorafgegaan door een puntkomma(;). In het kanaal, door iedereen:

1)• def <trefwoord>: stuurt de definitie van het trefwoord naar het kanaal als er een definitie voor het trefwoord is ingegeven en het factoidssysteem is ingeschakeld.

2)• startmeeting <topic....>: begint een meeting in het kanaal, als het meetingsysteem is ingeschakeld. Als er een topic is gegeven, geeft MwanzoBot dit nogmaals weer. Degene die de meeting start, wordt automatisch voorzitter. Tijdens de meeting kan de voorzitter deze commando's geven:

3)◦ topic <nieuw topic...>: verandert het onderwerp van de meeting. Als MwanzoBot operator in het kanaal is, wordt het kanaaltopic hiernaar aangepast. Is dat niet zo, dan laat MwanzoBot het opnieuw zien. In de logs is hier een speciale opmaak voor. Bijv: ';topic Toelaten van Piet tot de gemeenschap.'

4)◦ action <actiepunt...>: stelt een actiepunt vast. Bijv.: ';action Jan controleert de aanvraag van Piet voor dinsdag.'

5)◦ chair <nickname>: stelt degene achter de gegeven nickname aan als medevoorzitter. Deze medevoorzitter(s) heeft/hebben dezelfde rechten als de eerste.

6)◦ vote <stemonderwerp...>: start een kanaalstemming. Stemmen geschiedt door +1, -1 of 0 naar het kanaal te sturen. De stemming wordt beëindigd voor het commando ';endvote', waarna de stemmen worden opgeteld en weergegeven in het kanaal.

7)◦ anomvote <stemonderwerp...>: start een anonieme stemming. Aan deze stemming wordt een kengetal toegekend. Stemmen geschiedt door +1, -1 of 0 gevolgd door het kengetal als privébericht naar MwanzoBot te sturen, bijv: '/msg MwanzoBot +1 1027'. In het kanaal is te zien wie er gestemd heeft, maar niet wát er gestemd is. De stemming wordt beëindigd door het commando ';endvote', waarna de stemmen worden opgeteld en weergegeven in het kanaal.

8)◦ endvote: beëindigt zoals gezegd een lopende stemming. De binnengekomende stemmen worden verrekend en weergegeven.

9)◦ endmeeting: beëindigt een meeting. Er verschijnt een link naar de meetinglogboeken, waarin topics, actiepunten en stemmingsresultaten staan, evenals alles wat er tijdens de meeting gezegd is. Als MwanzoBot kanaaloperator is, wordt eveneens het originele kanaaltopic van voor de meeting weer ingesteld.

MwanzoBot wordt bestuurd door de zogenoemde botoperatoren. Er is ook een handleiding in PDF beschikbaar: http://communityserver.ubuntu-nl.org/mwanzobot/MwanzoBot.pdf

Vergaderlogs converteren naar wikiformaat

Na een vergadering is het vaak handig om de logs op de Ubuntu NL wiki te zetten. Het is mogelijk om de standaarduitvoer van MwanzoBot, voor iedereen leesbare tekst, om te zetten naar de wikisyntax met behulp van een voor dit doel gemaakte webapplicatie: http://mwanzobot2moinmoin.appspot.com/ .

Handleiding:

  • Kopieer de link naar de logs die MwanzoBot geeft in het tekstvak, en druk op 'Convert!'. Voorbeeld van een link: http://dl.dropbox.com/u/8261338/logs/log632327635085.txt

  • Kopieer de gegenereerde wikicode en plak die vervolgens in het bewerkvenster van de wiki op de gewenste plaats..

community/MwanzoBot (laatst bewerkt op 2012-06-11 21:37:33 door rachidbm)