• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 1 en 2
Versie 1 sinds 2012-01-08 11:39:07
Grootte: 2734
Auteur: soulzing
Commentaar:
Versie 2 sinds 2012-01-08 11:39:53
Grootte: 2736
Auteur: soulzing
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 12: Regel 12:

Korte introductie

MwanzoBot is een IRC-bot, die voor IRC-kanalen meetings en factoids in goede banen kan leiden. MwanzoBot kent een centraal configuratiebestand, zodat hij door verschillende gemeenschappen te gebruiken is; vul het configuratiebestand op de juiste manier en MwanzoBot staat vrijwel meteen klaar.

Commando-overzicht

Alle kanaalcommando's worden voorafgegaan door een puntkomma(;). In het kanaal, door iedereen:

1)• def <trefwoord>: stuurt de definitie van het trefwoord naar het kanaal als er een definitie voor het trefwoord is ingegeven en het factoidssysteem is ingeschakeld.

2)• startmeeting <topic....>: begint een meeting in het kanaal, als het meetingsysteem is ingeschakeld. Als er een topic is gegeven, geeft MwanzoBot dit nogmaals weer. Degene die de meeting start, wordt automatisch voorzitter. Tijdens de meeting kan de voorzitter deze commando's geven:

3)◦ topic <nieuw topic...>: verandert het onderwerp van de meeting. Als MwanzoBot operator in het kanaal is, wordt het kanaaltopic hiernaar aangepast. Is dat niet zo, dan laat MwanzoBot het opnieuw zien. In de logs is hier een speciale opmaak voor. Bijv: ';topic Toelaten van Piet tot de gemeenschap.'

4)◦ action <actiepunt...>: stelt een actiepunt vast. Bijv.: ';action Jan controleert de aanvraag van Piet voor dinsdag.'

5)◦ chair <nickname>: stelt degene achter de gegeven nickname aan als medevoorzitter. Deze medevoorzitter(s) heeft/hebben dezelfde rechten als de eerste.

6)◦ vote <stemonderwerp...>: start een kanaalstemming. Stemmen geschiedt door +1, -1 of 0 naar het kanaal te sturen. De stemming wordt beëindigd voor het commando ';endvote', waarna de stemmen worden opgeteld en weergegeven in het kanaal.

7)◦ anomvote <stemonderwerp...>: start een anonieme stemming. Aan deze stemming wordt een kengetal toegekend. Stemmen geschiedt door +1, -1 of 0 gevolgd door het kengetal als privébericht naar MwanzoBot te sturen, bijv: '/msg MwanzoBot +1 1027'. In het kanaal is te zien wie er gestemd heeft, maar niet wát er gestemd is. De stemming wordt beëindigd door het commando ';endvote', waarna de stemmen worden opgeteld en weergegeven in het kanaal.

8)◦ endvote: beëindigt zoals gezegd een lopende stemming. De binnengekomende stemmen worden verrekend en weergegeven.

9)◦ endmeeting: beëindigt een meeting. Er verschijnt een link naar de meetinglogboeken, waarin topics, actiepunten en stemmingsresultaten staan, evenals alles wat er tijdens de meeting gezegd is. Als MwanzoBot kanaaloperator is, wordt eveneens het originele kanaaltopic van voor de meeting weer ingesteld.

MwanzoBot wordt bestuurd door de zogenoemde botoperatoren.

community/MwanzoBot (laatst bewerkt op 2012-06-11 21:37:33 door rachidbm)