• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Moderator richtlijnen

Niet alleen forumleden dienen zich aan richtlijnen te houden, ook voor moderatoren zijn er zaken waar we ons aan houden.

  • Houdt je ten alle tijden aan de Ubuntu-nl richtlijnen en de Ubuntu Code of Conduct.

  • Heb je een slechte relatie met een forumlid vraag dan een andere moderator om dit lid te modereren. Is er geen andere moderator, laat het dan wachten tot deze er wel is.
  • Modereer in principe altijd volgens de handleiding. Overleg bij afwijken altijd over met een andere moderator.

community/Moderators/ModeratorRichtlijnen (laatst bewerkt op 2010-01-11 13:10:34 door ThomasDeGraaff)