• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 21 en 22
Versie 21 sinds 2011-09-29 17:38:51
Grootte: 2215
Auteur: soulzing
Commentaar:
Versie 22 sinds 2011-09-29 18:46:25
Grootte: 2447
Auteur: ton-hafkamp
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 20: Regel 20:
Geen activiteiten vanuit het team gestart. Een aantal leden heeft deelgenomen aan de Ubuntu JAM in Nijmegen.
Een sponsor heeft zich gemeld voor een activiteit bij de release van 11.10. Hiervoor wordt nu de belangstelling gepeild.

Meetings -> Meeting van deze maand

Voortgangsverslag

Vertaalteam

Documentatieteam

Artworkteam

niets te melden

Promotieteam

Geen activiteiten vanuit het team gestart. Een aantal leden heeft deelgenomen aan de Ubuntu JAM in Nijmegen. Een sponsor heeft zich gemeld voor een activiteit bij de release van 11.10. Hiervoor wordt nu de belangstelling gepeild.

Forumteam

I.v.m. vakantieperiode geen teammeeting gehouden. Lopende zaken afgehandeld.

Mwanzo

We zijn weer opgestart. We hebben ideeen voor workshops besproken. Deze ideeen worden vastgelegd in de wiki. We inventariseren aan welke workshops behoefte is.Dit is gedaan. Mwanzo heeft een eigen meetingbot gemaakt.

Voorgaande verslagen


2013

2012

2011

2010

Contactenpersonen voortgangsverslag

Team

Contactpersoon

Promotie

TonH

Mwanzo

Luckiboy

Vertaalteam

Hannie

Webteam

commandoline

Beheerteam

johanvd

Forumteam

asphyxia

Documentatie

Cees

Artwork

Ronnie

IRC

JanC

SOUNL

ertai

Contactenpersonen voortgangsverslag

promotie

Team contactpersoon voortgangsverslag:

TonH

mwanzo

Team contactpersoon voortgangsverslag:

leoquant

vertaalteam

Team contactpersoon voortgangsverslag:

Rawchid

webteam

Team contactpersoon voortgangsverslag:

commandoline

beheerteam

Team contactpersoon voortgangsverslag:

johanvd

forumteam

Team contactpersoon voortgangsverslag:

asphyxia

documentatie

Team contactpersoon voortgangsverslag:

cees

artwork

Team contactpersoon voortgangsverslag:

ronnie

IRC

Team contactpersoon voortgangsverslag:

janC

community/Meetings/Meeting20110910/VoortgangTeams (laatst bewerkt op 2011-10-19 16:24:25 door ertai)