• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Overzicht meetings

Meeting 10 februari 2011

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC op irc.freenode.net, in het kanaal #ubuntu-nl-meeting

Publieke aankondiging Geef hier aan of je aanwezig bent

Maandelijkse voortgang Elk team dit even bijwerken voor deze meeting aub

Agenda

#

Onderwerp:

Door:

Eventueel bijbehorende forumdraad:

1

Vaststellen voorzitter

2

Vaststellen notulist

3

Notulen vorige keer

Vorige meeting van 10-01-2011 - IRC meeting 2011-02-03 (organisatievoorstel)

4

Bezwaren en suggesties tegen en voor het organisatievoorstel

SenseHofstede

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/nieuwe-vormgeving-aanpak-van-belangrijke-discussie-stukken/

5

Implementatie organisatievoorstel

SenseHofstede

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/nieuwe-vormgeving-aanpak-van-belangrijke-discussie-stukken/

6

Ubuntu BE posters

SWAT

x

W.V.T.T.K. (Wat verder ter tafel komt)

Kort overzicht van de agendapunten

3. Notulen vorige keer

4. Bezwaren en suggesties organisatievoorstel

  • Wie mogen er stemmen ? Momenteel 14100 leden die zich tot een jaar geleden hebben aangemeld of meer dan 1 post op het forum gemaakt hebben.
  • Hoe gaat er gestemd worden ? Hoewel we zelf een stemapplicatie kunnen bouwen die (deels) voldoet aan de wensen van de gemeenschap, blijft het modificeerbaar, ten minste voor de ontwikkelaar(s) ervan. Is er een goede bestaande (nederlandse) stemapplicatie die het mogelijk maakt om meerdere stemmen tegelijk uit te brengen, bijvoorbeeld verkiesbaar: aap, noot, mies, jet en pim -- mies=3, pim=2, noot=1

Notulen

Korte samenvatting van de besluiten, actiepunten:

1. Voorzitter

SenseHofstede

2. Notulist

SenseHofstede

3. Notulen vorige keer

vervanging van OTRS door maillijsten

Alleen de forumgroep gebruikt OTRS nog. Sebastian Schauenburg heeft alle leden van de forumgroep van wie hij wist dat ze nog een account nodig hadden, er een gegeven.

Andere groepen kunnen een maillijst aanvragen wanneer ze er een nodig hebben, dat is allemaal geregeld.

4. Bezwaren en suggesties tegen en voor het organisatievoorstel

Notulen en overzicht van de extra vergadering over de organisatie staan op community/OrganisatieVoorstel/IRCmeeting.

Hannie stelde voor om de maillijst 'ubuntu-nl' vaker te gebruiken voor het doen van belangrijke mededelingen en aankondigingen. Meer mensen waren het hier mee eens.

Verschillende aanwezigen hadden bezwaar tegen het houden van twee verschillende verkiezingen voor de voorzitter en de overige gemeenschapsraadsleden, met een week ertussen. Dit kost meer tijd, en kan verwarrend werken. We hebben daarom besloten om de verkiezingen samen te voegen. Bovendien hebben we gelijk de stemperiode verlengd, om mensen langer dan één dag de tijd te geven hun stem uit te brengen. Na een inschrijfperiode van vier weken, is er één week de tijd om je stemmen uit te brengen. Je brengt tegelijk een stem uit voor de verkiezing van de voorzitter, en voor de verkiezingen van de overige gemeenschapsraadsleden. Je kunt dus op ieder persoon een 'voorzittersstem' uitbrengen, en een 'gemeenschapsraadsstem'. Wanneer een kandidaat verkozen is tot voorzitter, doet hij of zij niet meer mee met de gemeenschapsraadsverkiezingen, zijn of haar resultaten worden genegeerd.

5. Implementatie organisatievoorstel

Over de implementatie zijn de volgende zaken besloten:

  • Een groepje, bestaande uit Thomas de Graaff, Sense Hofstede, Nunslaughter en Jan Stedehouder, zullen uit de lijst community/OrganisatieVoorstel/VoorstelStemgerechtigden bepalen wie er de eerste keer stemrecht (actief en passief kiesrecht) krijgt;

  • De eerste inschrijfperiode zal zaterdag 5 maart 2011 om 0.00 's ochtends openen, en vier weken duren. Op zaterdag 2 april 2011, om 0.00 's ochtends, gaan de stembussen open voor zeven dagen;
  • De stemgerechtigden moeten dus voor 5 maart 2011 geselecteerd zijn;
  • De website waarmee de verkiezingen gehouden kunnen worden zal gemaakt worden door Ronnie, Sense en Nunslaughter. De stemgerechtigden zullen worden bijgehouden in een Launchpad-team, met behulp van 'launchpadlib' en Django kan er op rechten gecontroleerd worden;

6. Ubuntu BE posters

Jan Claeys had names Ubuntu BE drie pakketten van 250 posters gegeven aan Sebastian om te gebruiken voor Ubuntu Nederland. Foto op http://farm1.static.flickr.com/206/485725958_4fb6213a46.jpg.

Deze kunnen we gebruiken als decoratie voor onze stands bij evenementen, we kunnen ze weggeven, of verkopen. De promotiegroep zal op de hoogte worden gebracht hiervan [door wie?], zodat ze weten dat de posters er zijn. === x. W.V.T.T.K.=== Jan Claeys merkte op dat op het forum leden van de groepen van Ubuntu Nederland actief downloaddiefstel hebben gepromoted. Dit is verkeerd, en dat vond de vergadering ook. Niet alleen staan we het sowieso niet toe op het forum, maar groepsleden hebben bovendien ook nog een voorbeeldfunctie. Wel vond men dat het niet de taak was van de vergadering om hier nu al tegen op te treden, dat is de taak van de forumgroep. Pas wanneer het uit de hand loopt zal de organisatie zich er mee moeten bemoeien.

Leoquant vroeg om feedback van de rest voor Mwanzo, en was benieuwd wat de positie was van Mwanzo binnen Ubuntu Nederland. Omdat het al laat was is besloten dit punt naar de agenda van de volgende vergadering te verplaatsen. Groepen binnen Ubuntu Nederland krijgen geen officiële erkenning, of iets van dien aard. De positie van Mwanzo binnen Ubuntu Nederland hangt dus af van de situatie die natuurlijkerwijs ontstaat.

Volgende vergadering

10 maart

Log

De log staat hier.

community/Meetings/Meeting20110210 (laatst bewerkt op 2011-02-22 09:21:35 door lafeber-dumoleyn)