• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

<< Terug naar meeting

Notulen IRL Meeting zondag 16 januari 2011

Visie voor Ubuntu-NL


Wat moet een LoCo doen?

 • Focus moet liggen op de (niet-zakelijke) eindgebruikers, met nadruk op het onderdeel ondersteuning
 • Ubuntu verspreiden

Wat gaat Ubuntu-NL doen?

 • Ubuntu ondersteunen voor de gemiddelde eindgebruikers
 • Evenementen (IRL en online, eventueel thema-gebonden)
  • Bezoekers komen om kennis op te doen
  • Kennis dient in kleine, hapklare brokken verspreid te worden
  • (kleinschalig) Samenwerken met computerclubs (bijvoorbeeld: HCC, Apeldoorn, Den Haag etc.)
  • Deelname moet relatief laagdrempelig zijn (bijvoorbeeld: online)

Wat zou Ubuntu-NL kunnen doen? (ideeën)

 • Ubuntu-NL videostream à la Jono Bacon
 • Vraag en antwoord-sessie
 • Op het forum vragen of de leden nog ideeën hebben voor onderwerpen/thema's e.d.
 • Ubuntu Magazine terughalen (Ubuntu Magazine = team voor vertaling van het Full Circle Magazine)

Organisatie


Initiële feedback:

 • Enorme hoeveelheden tekst. Dit kan samengevat worden en de uitgebreide variant kan op navraag (of bij doorklikken) beschikbaar gesteld worden.

Voorstel

 • Raad (samenvoeging van de actieve teamleden (knopendoorhakkers)):
  • Controle op middelen (spandoek, cd's, promotiemateriaal etc.)
  • Langetermijnvisie
  • Elk team stelt minimaal 1 persoon beschikbaar voor de raad
  • Termijn 2 jaar (onbeperkt herkiesbaar)
  • Periodiek vergadering IRC (open)
  • Mailinglijst (open)
  • Communicatie met externe partijen
  • Communicatie met eigen team
  • Samenwerking tussen teams coördineren
  • Afgesproken beleid voeren
  • Teambrede mailinglist (teamleden hebben schrijfrechten, publieke leesrechten). Voor 'touchy' onderwerpen is er een prive mailinglijst.
  • Meritocratie

Voorzitter (1):

 • LoCo Contact

 • Eigenaar Ubuntu-NL op Launchpad
 • Mede-onderhoudt contact met internationale gemeenschap
 • In samenwerking met de Raad bepalen in welke richting Ubuntu-NL zich gaat begeven
 • Wordt gekozen door de Raad
 • Voorzitter / Communicatie met Gemeenschap

Infrastructuur


Werken met Launchpad-teams

 • Wat is de status en ervaringen?
  • Vertalingen, promotie, documentatie
  • Geïmplementeerd en functioneert.
 • Wat zijn de verdere plannen?
  • Launchpad vaker gebruiken
  • Launchpad LoCo-breed invoeren

OTRS

 • Kunnen we afscheid nemen van OTRS?
  • Launchpadscript moet uitgerold en getest worden, om een optie te kunnen bieden als alternatief voor OTRS.
  • Kunnen we voor bepaalde vormen van communicatie maillijsten gebruiken?
   • We kunnen mailinglijsten gebruiken
   • Het Documentatieteam wil een mailinglijst

Wiki

 • Aanpassing rechten niet-teamleden?
  • Hierover ligt een voorstel klaar en hieraan wordt gewerkt.
  • Licentie. Korte bespreking van dit onderwerp.
   • Standaard: CC-BY-SA
   • Per-pagina: eventueel +NC (afhankelijk van de pagina/content)

Forum

 • Betere instructie hoe om te gaan met hulpverlening, en hoe te borgen
  • Niet heldere vraag, dus uitgesteld.

Beheerteam


Waar ligt de traagheid aan en hoe kunnen we dit verbeteren?

 • Beheer-support-team wordt als zeer fijn ervaren en verminderd de druk enorm
 • De website wordt voorlopig niet omgezet naar andere software
 • Problemen/verzoeken dienen als bugs ingediend te worden bij Launchpad
 • Feedback/Status informatie vanuit beheerteam moet verbeteren
 • Launchpadgebruik moet er bij het beheerteam nog inslijten
 • Voorlopig is het niet mogelijk meer mensen toe te voegen aan het beheerteam.

Rondvraag / WVTKK


Herkeuring Ubuntu-NL

 • Het is erg belangrijk om met Ubuntu NL (per team en als LoCo zijnde) eenheid te vormen. Ook moeten we duidelijk als 1 team naar voren komen.

 • Verbeteren communicatie tussen teams
 • Herkeuringspagina moet in orde zijn. Deze zou uitgebreid kunnen worden met hoe we huidige/verleden issues verbeterd/aangepakt hebben.

<< Terug naar meeting

community/Meetings/Meeting20110116/Notulen (laatst bewerkt op 2011-01-24 18:36:58 door testcees)