• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Overzicht meetings

Meeting woensdag 10 november 2010

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Publieke aankondiging Geef hier aan of je aanwezig bent

Maandelijkse voortgang Elk team dit even bijwerken voor deze meeting aub

Agenda

#

Onderwerp:

Door:

Eventueel bijbehorende forumdraad:

1

Vaststellen notulist

2

Vaststellen voorzitter

3

Autowipe Steunpuntenkaart

Ronnie

4

Beheerders ondersteunen

Wazzzaaa, Gotiniens en meer

Pagina over beheerders ondersteunen

5

organisatievoorstel

CeesSluis

6

Promotie Nederlandstalige Handleiding

Trijntje/Vertaalteam

Kort overzicht van de agendapunten

3. Autowipe Steunpuntenkaart

Er is in februari besloten om de steunpuntenkaart up-to-date te houden. Daarvoor zijn verschillende plannen gemaakt, maar de meeste zijn nog niet doorgevoerd. Alleen de auto-wipe staat aan, maar er wordt verder geen informatie gegeven als iemand automatisch afgemeld wordt. Dit zorgt ervoor dat de kaar langzaam leeg loopt.

4. Beheerders ondersteunen

Er was besloten dat Wazzzaaa, Ronnie en JanC het beheerteam gaan bijstaan met het vinden van een oplossing voor het tekort aan mankracht. Bij de punten die verder nog ter sprake zijn gekomen is uiteindelijk besloten dat er een speciale meeting wordt ingepland tussen deze meeting en de volgende om specifiek dit probleem met het beheerteam te bespreken. Gotiniens neemt contact op met het beheerteam en gaat zo'n meeting organiseren. Info en updates over deze meeting zal op deze pagina bijgehouden worden.

Afwezigheid Gotiniens
Vanwege mijn afwezigheid laat ik mijn voortgang hier even achter:

Naar mijn mening is het probleem met Dennis opgelost door de overname van de loco contact taak door Sense. Dit was zover ik weet het grootste probleem met de taken van Dennis. Dennis heeft nog wel wat systeembeheer taken maar deze liggen ook bij Sebastian.

Sebastian was sinds de vorige meeting een stuk meer aanwezig op het #ubuntu-nl-team kanaal. En heeft sindsdien ook wat taken afgerond zoals de dubbele namen. Er zijn door mij hierover geen concrete afspraken met Sebastian gemaakt. Anderen waren namelijk al met hem aan het overleggen over het overnemen van taken. En het leek mij niet handig om van twee kanten hierover met Sebastian te onderhandelen.

5. Organisatievoorstel

In het vorige overleg zijn we akkoord gegaan met het OrganisatieVoorstel.

  • Voortgang met invoeren?
  • Andere opmerkingen?

6. Nederlandstalige Ubuntu-manual

De vertaling van de Ubuntu Manual voor Lucid is bijna af, hoe kan deze het beste onder de aandacht van (nieuwe) gebruikers gebracht worden?

Notulen

Voorzitter: SWAT

Notulist: ronnie_vd_c

Korte samenvatting van de besluiten, actiepunten:

3. Autowipe Steunpuntenkaart

SWAT: De autowipe staat zo geconfigureerd dat deze de optie uitzet na 6 maanden inactiviteit op het forum.

femke98 gaf aan dat het bi haar vaker voorkwam, dit wordt als bug behandeld omdat de instellingen goed staan. Femke98 maakt hiervoor een aan bug op Launchpad.

4. Beheerders ondersteunen

ronnie_vd_c: Er is besloten om voorlopig het team te ondersteunen, door de bugs zover al voor te bereiden zodat deze bijna meteen door de beheerders op de server doorgevoerd kunnen worden.Er is al vooruitgang geboekt, de dubbele namen op het forum is opgelost en er is een goede start gemaakt met de overgang naar mailinglijsten.

ronnie.vd_c en testcees zijn aan het launchpad team toegevoegd.

5. Organisatievoorste

Wazzzaaa: is het niet beter als we dit even laten liggen, gezien de huidige ontwikkelingen rond sense, en de plannen die op het forum gesmeed worden.

6. Nederlandstalige Ubuntu-manual

Er zijn enkele ideeën geopperd om de handleiding te verspreiden, waaronder een link op het forum en de wiki. Ook is computertotaal en tweakers als optie voorgesteld

WVTTK (Wat er Verder Ter Tafel Komt)

Q: Sense: Nog even kort over de vergadering in januari: zijn we het eens over de datum, en zijn we het er over eens dat iedereen die geïnteresseerd is in bijdragen aan Ubuntu NL welkom is?

A: Meeting is op 16 Januari 2011 in Bergen op Zoom. Iedereen die geïnteresseerd is en wil bijdragen aan Ubuntu-NL is welkom

Log

De log staat hier.

community/Meetings/Meeting20101110 (laatst bewerkt op 2010-11-10 20:09:41 door Ronnie)