• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht meetings

Meeting zondag 10 oktober 2010

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Publieke aankondiging Geef hier aan of je aanwezig bent

Maandelijkse voortgang Elk team dit even bijwerken voor deze meeting aub

Agenda

#

Onderwerp:

Door:

Eventueel bijbehorende forumdraad:

1

Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Thomas de Graaff

forumdraad

2

Organisatievoorstel Ubuntu NL

Double12

forumdraad

3

Serverthema voor wiki aanpassen aan nieuw thema

Joshua822

4

Autowipe Steunpuntenkaart

Ronnie

https://bugs.launchpad.net/ubuntu-nl-website/+bug/611178

5

Wat te doen aan het website-beheerders tekort

Ronnie

6

Hoe staat het met de oprichting van een rechtspersoon?

Thomas de Graaff

Statuten: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/statuten-stichting-ubuntu-nl/msg658584/#msg658584

7

Informatie-bot (ubottu) in #ubuntu-nl + logbot in #ubuntu-nl-meeting

Redmar / JanC

8

LoCo re-approval?

CeesSluis

Kort overzicht van de agendapunten

1 . Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Hoe staat het met de uitvoering van eerder genomen besluiten?

 1. Meeting 15-11-2009: Dubbele namen ledenbestand. Hoe is het er nu mee? SWAT zou hier direct na de meeting van juni naar kijken. Hoe is het er mee?
 2. Meeting 10-06-2010: Openbaarmaken teamgedeelten forum is uitgevoerd. Zijn de problemen met de rechten opgelost? Is er een mailinglist voor algemene teamdiscussie aangemaakt?

 3. Meeting 10-07-2010: Besloten is dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om profiel/wikipagina/launchpadpagina door te linken door/via de steunpuntenkaart zodat men daar zijn/haar vaardigheden als steunpunt kan aangeven.Hoe is het hiermee, is dat mogelijk?
 4. Meeting 10-07-2010: SWAT gaat het verwijderen van de forumgadgets als lichtkrant e.d. bespreken met de moderators. Wat is de status hiervan?
 5. Meeting 10-08-2010: Voorstel opensourcen ubuntu-nl.org broncode. Ronnie neemt contact op met het beheerteam. Wat is hier uitgekomen?
 6. Meeting 10-08-2010: Maandelijks vóór irc meeting bijhouden activiteiten teams. Wazzzaaa maakt een wiki pagina waarop de teams hun activiteiten kunnen bijhouden. Bespreken voorstel Wazzzaaa. Dit is het voorstel, gewoon voor elke meeting pagina een subpagina maken. Voor welke teams geldt dit bijvoorbeeld? Wanneer en hoe worden ze ingelicht? etc.

 7. Meeting 10-09-2010: Offtopic indammen, eindstand. Wat is er door het forumteam besloten met betrekking tot de voorstellen die gedaan zijn om offtopic in te dammen? Welke voorstellen zijn aangenomen, en welke worden niet aangenomen? Hoe is het met de uitvoering van de voorstellen die aangenomen zijn?

 8. Meeting 10-09-2010: De uitzonderingen op de forumregels voor het moppentopic en de stamkroeg zijn ongewenst, en worden weggehaald. Nunslaughter zou dit (in overleg met het forumteam?) doen. Hoe is het hiermee, is dat gebeurt?
 9. Meeting 10-09-2010: Ubuntu-nl onderdeel niet meer onder ondersteuning. Nunslaughter zou hier de regie over nemen, en een oplossing zoeken. Hoe is het hier mee?
 10. Meeting 10-09-2010: Irl meeting, Thomas zou hiervoor een draad maken om de animo onder teamleden te peilen. Hoe is het hiermee?

2. Organisatievoorstel Ubuntu NL

Doel van dit voorstel is om de organisatie van Ubuntu NL transparanter en toegankelijker te maken. Graag vooraf het voorstel doorlezen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/OrganisatieVoorstel Wat zijn verbeterpunten? Hoe gaan we dit invoeren? Wat vindt men van het idee om een mailinglist te gebruiken om te discussiëren binnen Ubuntu NL?

3. Serverthema voor wiki aanpassen aan nieuw thema

We hebben al een tijdje een nieuw thema voor de wiki, maar we gebruiken dit thema nu hardcoded in wikipagina's. We zouden graag zien dat dit thema wordt ingesteld als serverthema voor de wiki, zodat we het niet meer moeten hardcoden in de wikipagina's en zodat automatisch alle pagina's het nieuwe thema gebruiken. Dit kan alleen door SWAT of Dennis Kaarsemaker ( of iemand anders met administratorrechten ) gedaan worden. Beschrijving punt 3.

4. Autowipe Steunpuntenkaart

(Dit punt was in de meeting van augustus doorgeschoven naar de volgende meeting, maar is in september niet aan de orde geweest.)

Er is in februari besloten om de steunpuntenkaart up-to-date te houden. Daarvoor zijn verschillende plannen gemaakt, maar de meeste zijn nog niet doorgevoerd. Alleen de auto-wipe staat aan, maar er wordt verder geen informatie gegeven als iemand automatisch afgemeld wordt. Dit zorgt ervoor dat de kaar langzaam leeg loopt.

Voor eerdere besluiten, zie de links in: https://bugs.launchpad.net/ubuntu-nl-website/+bug/611178

5. Wat te doen aan het website-beheerders tekort

Op dit moment is er een (mijn inziens) tekort aan website beheerders. Zijn er al plannen om dit probleem op te lossen? Er zijn op dit moment een heel aantal ideeën om de websites te veranderen, opties toe te voegen etc, maar deze worden nooit toegevoegd omdat er geen tijd is vanuit de beheerders. Dit demotiveert personen (inclusief mijzelf) om bij te dragen aan ubuntu-nl.

6. Hoe staat het met de oprichting van een rechtspersoon?

Er is een tijd geleden door het team besloten om een rechtspersoon op te richten. Dat is met veel enthousiasme en inzet opgepakt. De laatste tijd heeft het proces echter een tijd stil gelegen wegens tijdsgebrek. Hoe ver staat het er inmiddels mee, en wat zijn de volgende stappen die genomen gaan worden?

Statuten

Er is gekozen om gebruik te maken van standaardstatuten. Dergelijke statuten hebben zich in de praktijk bewezen, en het is goedkoper om een stichting met dergelijke statuten op te richten. Een eerste voorstel voor de statuten is gemaakt:

statuten-voorstel.odt

Voor de statuten moeten een aantal keuzen gemaakt worden.

Naam stichting

Voor de statuten moeten een aantal keuzen gemaakt worden. Zo is het nodig dat er een naam gekozen wordt voor de stichting. Ubuntu is een merknaam die beschermd is, deze mag niet zonder meer gebruikt worden in de naam van de stichting als de activiteiten van zo'n stichting concurreren met de activiteiten van het bedrijf. Ubuntu-NL heeft als belangrijkste taak het bieden van ondersteuning aan gebruikers van Ubuntu, en dit is nu net waar Canonical, de eigenaar van Ubuntu zijn geld mee verdiend. Dus er moet gekozen worden voor een naam zonder Ubuntu, of er moet toestemming van Canonical verkregen worden voor het gebruik van de term Ubuntu in de naam van de stichting. Het laatste is meerdere malen geprobeerd, maar is nog nooit gelukt. Het voorstel is dus om te kiezen voor een naam waarin de term Ubuntu niet voorkomt. Misschien kan er een draad op het forum worden geopend met voorstellen voor zo'n naam.

Zetelgemeente

Voor de zetelgemeente is het voorstel om hier voor Utrecht te kiezen. Dit in verband met bereikbaarheid.

De (overige) keuzen zijn in het voorstel geel gemarkeerd.

Voorstel volgende stappen:

 • Vacature voor bestuurders plaatsen. Is het team akkoord dat dit gedaan wordt? Het team zal uiteindelijk kiezen wie de bestuurders worden.
 • Financien regelen voor het oprichten. Er is als het goed is nog een bedrag over van de Ubuntu Releaseparty 2010. De eindbalans van deze party is nog niet binnen van de HCC. Als dit niet voldoende is zal er naar andere mogelijkheden gekeken moeten worden. Er is ongeveer 450,- euro nodig voor het oprichten bij een notaris.
 • Huishoudelijk regelement voorbereiden. Hier gaat Rob mee aan de slag.

7. Informatie-bot (ubottu) in #ubuntu-nl + logbot in #ubuntu-nl-meeting

8. LoCo re-approval?

Volgens deze pagina wordt dit 20 oktober opnieuw besproken? Is hier iets over te melden?

Enz.

Notulen

Aanwezige teams

 • Artwork team (Ronnie, Thomas de Graaff)
 • Documentatie team (Johanvd, Testcees, Wazzzaaa)
 • Forum team (Femke98, Heir4c, Johanvd)
 • Irc team (Jan Claeys)
 • Promotie team (Ronnie, Thomas de Graaff)
 • Vertaal team (Hannie, trijntje, Wazzzaaa)

Afwezige teams

 • Prikboard team
 • Website team
 • Beheer team

1 . Status uitvoering eerder genomen besluiten.

 1. Dubbele namen ledenbestand is nog niet opgelost.
 2. Mailinglist is nog niet aangemaakt zover bekend.
 3. Niet besproken, beheerteam afwezig
 4. Niet besproken, beheerteam afwezig
 5. Waarschijnlijk komt de code van de nieuwe forumsoftware online, de oude niet.
 6. Het moderatorteam heeft geen besluit genomen over de voorstellen die gedaan waren.
 7. Nunslaughter heeft dit prima afgehandeld, de uitzonderingen zijn verwijderd.
 8. Overgeslagen omdat Nunslaughter bij het begin van de vergadering nog niet aanwezig was, later vergeten.
 9. Animo is gepeild, en is aanwezig. Het bepalen van een locatie is nog niet gelukt.

2. Organisatievoorstel Ubuntu NL

Het voorstel is aangenomen, met een opemerking van Sense dat het goed zou zijn als er een kerngroep in elk subteam zit, die de beslissingen kan nemen.

3. Serverthema voor wiki aanpassen aan nieuw thema

Het bespreken van dit punt wordt uitgesteld tot het officiële wiki thema klaar is.

4. Autowipe Steunpuntenkaart

Overgeslagen, beheerteam afwezig.

5. Wat te doen aan het website-beheerders tekort

Er was besloten dat Wazzzaaa, Ronnie en JanC het beheerteam gaan bijstaan met het vinden van een oplossing voor het tekort aan mankracht. Bij de punten die verder nog ter sprake zijn gekomen is uiteindelijk besloten dat er een speciale meeting wordt ingepland tussen deze meeting en de volgende om specifiek dit probleem met het beheerteam te bespreken. Gotiniens neemt contact op met het beheerteam en gaat zo'n meeting organiseren.

6. Hoe staat het met de oprichting van een rechtspersoon?

Er is besloten het voorgestelde proces stop te zetten, en pas verder te gaan met het oprichten van een rechtspersoon als Ubuntu-NL in rustiger wateren is gekomen.

7. Informatie-bot (ubottu) in #ubuntu-nl + logbot in #ubuntu-nl-meeting

Er is aangegeven dat het voor meerdere personen niet wenselijk is om een bot te hebben die alles rücksichtloos logt en op het internet publiceert.

8. LoCo re-approval?

Sense maakt een pagina waar de verschillende teams hun info kunnen plaatsen die nodig is voor de herkeuring. Er is gesproken over een verzoek aan Dennis om zijn positie als loco contact beschikbaar te stellen aan iemand die daar meer tijd voor heeft. Dit zal ook besproken worden op de extra meeting met het beheerteam die geplanned gaat worden. Zie het volgende punt.

Wat er verder nog op tafel kwam.

 • Voorstel van Gotiniens om een speciale meeting met het beheerteam te organiseren om de problemen met het tekort aan mankracht te bespreken. Ook de positie van de loco contactpersoon kan daarbij ter sprake komen. Gotiniens gaat deze meeting organiseren tussen deze en de volgende meeting, en laat op het forum in de draad over de meetings weten hoe het hier mee staat.
 • Vraag van Leoquant wat te doen met de Community Councils die er niet meer zijn. Het was al laat, en deze vraag kan beter op de agenda van een volgende meeting geplaatst worden.

Log

#ubuntu-nl-meeting zal tijdens deze meeting worden gelogd en de log zal worden gepubliceerd.

De log staat hier.

community/Meetings/Meeting20101010 (laatst bewerkt op 2010-10-13 09:08:46 door ThomasDeGraaff)