• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht meetings

Meeting vrijdag 10 september 2010

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Publieke aankondiging: http://loco.ubuntu.com/events/team/261/detail/ geef hier aan of je aanwezig bent

Maandelijkse voortgang Elk team dit even bijwerken voor deze meeting aub

Agenda

#

Onderwerp:

Door:

Eventueel bijbehorende forumdraad:

1

Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Thomas de Graaff

forumdraad

2

Ubuntu-nl op forum onder categorie ondersteuning

Thomas de Graaff

3

irl teammeeting

Thomas de Graaff

4

Organisatievoorstel Ubuntu NL

Double12

forumdraad

5

Aanwezigheid bij meetings

Wazzzaaa

forumdraad

6

Serverthema voor wiki aanpassen aan nieuw thema

Joshua822

7

Offtopic posts indammen

Thomas de Graaff

forumdraad

8

Wiki aanpassingen niet alleen in /community

Luuk de Leest

edit: nee laat maar, is dubbel van 4. zie reactie van CeesSluis.

9

Geen uitzondering forumregels

CeesSluis

Kort overzicht van de agendapunten

1 . Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Hoe staat het met de uitvoering van eerder genomen besluiten?

 1. Meeting 15-11-2009: Dubbele namen ledenbestand. Hoe is het er nu mee? SWAT zou hier direct na de meeting van juni naar kijken. Hoe is het er mee?
 2. Meeting 10-06-2010: Openbaarmaken teamgedeelten forum is uitgevoerd. Zijn de problemen met de rechten opgelost? Is er een mailinglist voor algemene teamdiscussie aangemaakt?

 3. Meeting 10-07-2010: Besloten is dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om profiel/wikipagina/launchpadpagina door te linken door/via de steunpuntenkaart zodat men daar zijn/haar vaardigheden als steunpunt kan aangeven.Hoe is het hiermee, is dat mogelijk?
 4. Meeting 10-07-2010: SWAT gaat het verwijderen van de forumgadgets als lichtkrant e.d. bespreken met de moderators. Wat is de status hiervan?
 5. Meeting 10-08-2010: Voorstel opensourcen ubuntu-nl.org broncode. Ronnie neemt contact op met het beheerteam. Wat is hier uitgekomen?
 6. Meeting 10-08-2010: Maandelijks vóór irc meeting bijhouden activiteiten teams. Wazzzaaa maakt een wiki pagina waarop de teams hun activiteiten kunnen bijhouden. Bespreken voorstel Wazzzaaa. Dit is het voorstel, gewoon voor elke meeting pagina een subpagina maken. Voor welke teams geldt dit bijvoorbeeld? Wanneer en hoe worden ze ingelicht? etc.

2. Ubuntu-nl op forum onder categorie ondersteuning

Het ubuntu-nl gedeelte staat op het forum onder ondersteuning. Een aantal leden heeft aangegeven dat ze dit onduidelijk vinden. Is het nodig om meer duidelijkheid te scheppen oid?

3. irl teammeeting

Ronnie bracht de vorige meeting ter sprake dat er twee keer per jaar irl teammeetings zouden zijn. Tijd om wat te plannen?

4. Organisatievoorstel Ubuntu NL

Doel van dit voorstel is om de organisatie van Ubuntu NL transparanter en toegankelijker te maken. Graag vooraf het voorstel doorlezen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/OrganisatieVoorstel Wat zijn verbeterpunten? Hoe gaan we dit invoeren? Wat vindt men van het idee om een mailinglist te gebruiken om te discussiëren binnen Ubuntu NL?

Voor eerdere besluiten, zie de links in: https://bugs.launchpad.net/ubuntu-nl-website/+bug/611178

5. Aanwezigheid bij meetings

Mijn beeld De meetings zijn erg vrijblijvend. Vaak is het van te voren niet eens duidelijk wie er aanwezig zal zijn.

Mijn voorstel Ik vind dat er bij elke meeting ten minste een vaste groep mensen aanwezig moet zijn. Ten minste één afgevaardigde van elk team (wie dat is, mag elk team zelf uitzoeken). Als het maar iemand is die namens dat team kan spreken. Deze persoon kan eventueel nog de maandelijkse voortgang van het team toelichten. Dit kan ook elke meeting een ander zijn. Verder is het extreem handig wanneer iedereen die een actiepunt op zich heeft genomen ook aanwezig is. Al is het maar om de voortgang te vertellen. Als de persoon echt niet kan, moet deze ervoor zorgen dat de voortgang op een andere manier voor iedereen inzichtelijk is gemaakt. Bijvoorbeeld door dit vóór de meeting uit te leggen in een forumdraadje ofzo.

Oke, ik heb een paar het woord "moet" gebruikt. Begrijp me niet verkeerd, ubuntu-nl is een vrije gemeenschap en het is echt niet mijn bedoeling om veel druk bij mensen te leggen. Ik begrijp heel goed dat sommige mensen bij het horen van het woord "moet" al afhaken. Echter als je enige verantwoordelijkheden hebt, dien je je daar ook naar te gedragen. Als je bijvoorbeeld goed met je team afspreekt wie aanwezig MOET zijn, en je hebt 5 teamleden, hoef je maar 1 keer in de 5 maanden verplicht aanwezig te zijn Wink ;)

Verder zou het wellicht handig zijn wanneer mensen aangeven of ze al dan niet aanwezig zullen zijn. Zie upcoming events. Je kunt hier inloggen met je Launchpad account. Misschien kunnen we dit ook nog stimuleren. Alleen heb ik nu nog een beetje het gevoel van: Yet Another syteempje. Laten we het hier ook nog even over hebben.

6. Serverthema voor wiki aanpassen aan nieuw thema

We hebben al een tijdje een nieuw thema voor de wiki, maar we gebruiken dit thema nu hardcoded in wikipagina's. We zouden graag zien dat dit thema wordt ingesteld als serverthema voor de wiki, zodat we het niet meer moeten hardcoden in de wikipagina's en zodat automatisch alle pagina's het nieuwe thema gebruiken. Dit kan alleen door SWAT of Dennis Kaarsemaker ( of iemand anders met administratorrechten ) gedaan worden.

7. Offtopic posts indammen

Offtopic posts zorgen vaak voor veel gedoe op het forum. Hoe dit aan te pakken?

Er zijn in de voorbereidende draad van dit onderwerp op het forum een aantal voorstellen gedaan:

 1. Splits het offtopic forumonderdeel in "Overige IT onderwerpen" en "Praathuis". 1. De titel "offtopic" geeft, zoals in deze draad is gebleken, onduidelijkheid. Wanneer het over offtopic gaat is het niet duidelijk of het om offtopic reacties in draden gaat, of over het offtopic forumonderdeel. 2. Het afsplitsen van IT nieuw is nuttig omdat dit het grootste deel van de berichten in het huidige offtopic onderdeel betreft, en waar eigenlijk nooit 'gedoe' over is. Zo'n afsplitsing maakt het mogelijk het modereren te focussen op het "risicogebied" in het "Praathuis".

 2. Eigen moderator(s) voor het "Praathuis". Het "Praathuis" is een risico voor moeilijke discussies omdat er nauwelijks een beperking is van wat er besproken wordt, en er ook persoonlijke zaken aan de orde kunnen komen. Hiermee behoeft dit onderdeel extra aandacht van de moderators. Door de afsplitsing en toekenning van eigen moderators kan dat geregeld worden.

 3. Nieuwe forumregel: "Blijf zoveel mogelijk ontopic. Wie regelmatig offtopic reacties plaatst riskeert een ban. Offtopic reacties kunnen zonder overleg of melding verwijderd worden." Toelichting: Tot nu toe was het zo dat er zelfregulatie door forumleden was om te voorkomen dat er teveel offtopic gegaan wordt. Dit blijkt niet voldoende te werken. Vandaar het voorstel de moderators hier weer verantwoordelijkheid over te geven.

 4. Nieuwe forumregel: "Meld klachten over een draad of het modereren niet in de draad zelf, maar via de meldknop, in het forum-onderdeel: http://forum.ubuntu-nl.org/forum/ of stuur een bericht aan het forum team: forum@ubuntu-nl.org.

 5. Geen polls toestaan. Wil iemand toch een poll, dan kan dat aangevraagd worden bij forum@ubuntu-nl.org. Dit is geen regel, maar kan gewoon een technische oplossing zijn denk ik. De rechten tot het maken van polls beperken tot leden van het forum team.

 6. Wijziging forumregel: "Discussies over politiek, religie, ernstige ziektes, lichamelijke danwel geestelijke beperkingen zijn niet toegestaan. Toelichting: Gebleken is dat deze onderwerpen makkelijk uit de hand kunnen lopen en dat meningen in deze erg kwetsend kunnen zijn voor leden.

 7. Geen nieuwe regels nodig, en ook geen nieuwe forumindeling: gewoon strenger modereren op de bestaande regels. Een stuk strenger.

 8. Abonneren op forumonderdelen. Maak het mogelijk dat leden zich op forumonderdelen kunnen abonneren zodat ze alleen berichten te zien krijgen uit de onderdelen waarop ze zijn geabonneerd.

 9. Speciale Q&A software gebruiken voor het beantwoorden van hulpvragen. Deze software geeft een aantal mogelijkheden die efficienter beantwoorden van vragen mogelijk maakt. (bijvoorbeeld showen relevante eerder gestelde vragen bij het openen van een nieuwe vraag zodat er minder dubbele vragen komen, het beoordelen van antwoorden, en de mogelijkheid eerst de beste antwoorden te laten zien ipv. alleen de mogelijkheid van antwoorden in volgorde van de tijd wanneer ze gegeven zijn zodat men niet een hele draad door hoeft te zoeken om een oplossing te vinden, etc.

 10. Eigen forum voor offtopic, Praathuis. Er kan dan vanuit het meer op hulp gerichte forum doorgelinkt worden naar het aparte Praathuis forum en vice versa. Op deze manier hoeven liefhebbers van het Praathuis zich niet op de vingers gekeken te voelen door de strengere discipline van het op hulp gerichte forum, en vice verse hoeven de meer technisch geïnteresseerden zich niet te storen aan allerlei niet serieuze interactie in het Praathuis.

p.s. Besluitvorming binnen Ubuntu-nl vind plaats door degenen die de verantwoordelijkheid dragen voor het gebied waar het besluit over gaat. Dat is nuttig omdat degenen die de verantwoordelijkheid dragen zelf werkzaam zijn met het onderwerp, en dus weten waar ze over praten, en zij zullen ook moeten uitvoeren wat er besloten is. Bij ubuntu-nl dus geen managers op afstand die bepalen wat er dient te gebeuren. In dit geval zullen besluiten in deze dus genomen worden door het forum team.

Een discussie als deze is nuttig omdat er oplossingen worden aangedragen, argumenten heen en weer gaan e.d. wat kan bijdragen aan een beter inzicht in wat er wel of niet gedaan kan worden. Dat kan het forumteam helpen bij een goede besluitvorming.

8. Wiki aanpassingen niet alleen in /community

"Gewone" wikileden kunnen alleen pagina's in /community aanpassen. Da's onhandig. voorstel: "gewone" leden mogen overal veranderen, eventueel met controle voordat de wijziging wordt doorgevoerd?

CeesSluis: Dit is ook onderdeel van agendapunt 4: Organisatievoorstel:

 • /private voor privé-doeleinden (daar komen ook de huidige prive-pagina's terecht, waarschijnlijk onder /private/old)
 • De rest van de wiki (waaronder alle documentatie) is leesbaar en schrijfbaar voor iedereen
 • Leden van het subteam Documentatie wordt aangeraden om zich te subscriben op alle wiki-pagina's

Luuk de Leest: okee, lijkt me niet nodig dat dit dan nóg een keer besproken wordt. dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden. *verdwijnt mysterieus*

9. Geen uitzondering forumregels

De forumregels bevat een uitzondering op de regels 2 en 4

 • 2 Het respectloos bejegenen van bedrijven of hun producten, organisaties, personen, of groepen is niet toegestaan. *
  4 Plaats geen seksueel geladen of discriminerende content op het forum. *

* Overtredingen van deze forumregels worden oogluikend toegestaan in het moppentopic en de stamkroeg, mits het humor betreft.

 • Voorstel: wis deze uitzondering bij (en) het sterretje.

Notulen

Aanwezige teams

 • Artwork team (Dooitze de Jong, Thomas de Graaff)
 • Promotie team (Thomas de Graaff)
 • Vertaal team (Wazzzaaa, Hannie, trijntje)
 • Forum team (Nunslaughter, Femke98, Johanvd, heir4c)
 • Documentatie team (Testcees, Wazzzaaa, Dooitze de Jong, Johan vd)

Afwezige teams

 • Prikbord team
 • Beheer team

Korte samenvatting van de besluiten, actiepunten:

1 . Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Deze zijn doorgeschoven naar de volgende meeting omdat het beheerteam niet aanwezig was:

 1. Meeting 15-11-2009: Dubbele namen ledenbestand. Hoe is het er nu mee? SWAT zou hier direct na de meeting van juni naar kijken. Hoe is het er mee?
 2. Meeting 10-06-2010: Openbaarmaken teamgedeelten forum is uitgevoerd. Zijn de problemen met de rechten opgelost? Is er een mailinglist voor algemene teamdiscussie aangemaakt?

 3. Meeting 10-07-2010: Besloten is dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om profiel/wikipagina/launchpadpagina door te linken door/via de steunpuntenkaart zodat men daar zijn/haar vaardigheden als steunpunt kan aangeven.Hoe is het hiermee, is dat mogelijk?
 4. Meeting 10-07-2010: SWAT gaat het verwijderen van de forumgadgets als lichtkrant e.d. bespreken met de moderators. Wat is de status hiervan?
 5. Meeting 10-08-2010: Voorstel opensourcen ubuntu-nl.org broncode. Ronnie neemt contact op met het beheerteam. Wat is hier uitgekomen?
 6. Meeting 10-08-2010: Maandelijks vóór irc meeting bijhouden activiteiten teams. Wazzzaaa maakt een wiki pagina waarop de teams hun activiteiten kunnen bijhouden. Bespreken voorstel Wazzzaaa. Dit is het voorstel, gewoon voor elke meeting pagina een subpagina maken. Voor welke teams geldt dit bijvoorbeeld? Wanneer en hoe worden ze ingelicht? etc.

2. Ubuntu-nl op forum onder categorie ondersteuning

Men was het er wel over eens dat ubuntu-nl in de categorie ondersteuning niet zo erg voor de hand ligt als je kijkt naar wat er zoal in het ubuntu-nl onderdeel besproken wordt. Nunslaughter neemt de regie hierover en gaat kijken of er een andere oplossing is. Eventueel kan er een draad op het forum geopend worden om hierover te overleggen.

3. irl teammeeting

Gezien het lage aantal aanwezige teamleden is er besloten een draad op het forum te openen om de animo hiervoor te peilen. Thomas zal deze draad aanmaken.

4. Organisatievoorstel Ubuntu NL

Doorgeschoven naar de volgende meeting omdat Double12 niet aanwezig was.

5. Aanwezigheid bij meetings

De aanwezigen waren het erover eens dat het gewenst is dat van ieder team minstens één lid aanwezig is die zijn team kan vertegenwoordigen op de meeting, en op de hoogte is van hetgeen besproken dient te worden. Teams die niet aanwezig zijn moeten op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Verder dient iemand die een punt op de agenda zet ook aanwezig te zijn, of iemand anders te regelen die het overneemt. Anders gaat het punt door naar de volgende meeting. Is er verder nog actie nodig bij dit punt, of is het hiermee afgedaan?

6. Serverthema voor wiki aanpassen aan nieuw thema

Doorgeschoven naar de volgende meeting omdat het beheerteam niet aanwezig is.

7 . Offtopic posts indammen.

Een aantal aanwezigen hebben hun mening gegeven. Het forumteam gaat beslissen over de ingebrachte voorstellen en ideeën. De volgende meeting horen we hier meer over, het staat op de agenda van de volgende meeting onder punt 1.

8. Wiki aanpassingen niet alleen in /community

Verder bespreken was niet nodig.

9. Geen uitzondering forumregels

Men was er het over eens dat deze uitzonderingen niet gewenst zijn. Nunslaughter gaat (in overleg met het forumteam?) de uitzonderingen verwijderen.

Rondvraag

 • Stichting: oprichting staat stil op het moment, maar Ertai heeft al een hoop gedaan. Het proces moet weer op gang komen.
 • Behoefte aan extra mankracht beheer. Ingebracht door Dooitze. Veel instemming hierover van anderen. Er is voorgesteld dat Dooitze dit als punt inbrengt voor de volgende vergadering.

Log

Hier de log

community/Meetings/Meeting20100910 (laatst bewerkt op 2010-10-11 10:30:56 door rachidbm)