• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 43 en 44
Versie 43 sinds 2010-06-24 21:24:24
Grootte: 2295
Commentaar:
Versie 44 sinds 2010-06-24 21:26:01
Grootte: 2236
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 44: Regel 44:
Het volledige [[/Log|log]] van de vergadering is hier terug te vinden. log komt nog

Meeting zaterdag 10 juli 2010

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Agenda

#

Onderwerp:

Door:

Eventueel bijbehorende forumdraad:

1

Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Thomas de Graaff

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/(irc-meeting)-status-uitvoering-eerder-genomen-besluiten/

2

Het wijzigen van toegang tot offtopic

Dooitze de Jong

Kort overzicht van de agendapunten

1 . Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Hoe staat het met de uitvoering van eerder genomen besluiten?

  1. Meeting 15-11-2009: Dubbele namen ledenbestand. Hoe is het er nu mee?
  2. Meeting 10-05-2010: De steunpuntenkaart werkt niet in IE. Hoe is het daar inmiddels mee?
  3. Meeting 10-05-2010: Er is besloten dat de nieuwe teamwiki naar het ubuntu-nl gedeelte wordt verplaatst, en dat de links op de website worden aangepast. Wat is de status hiervan?
  4. Meeting 10-06-2010: Het IRC-team zou Launchpad gaan gebruiken voor het teambeheer, als test. Hoever is dat nu?
  5. Meeting 10-06-2010: Hoe staat het met de introducties van de Artwork, Releaseparty's en Promotie Teams op het forum?
  6. Meeting 10-06-2010: Besluit volledig openbaar maken communicatiekanalen van het team en de subteams, met uitzondering van een afgesloten gedeelte voor de forummoderators. Daarvoor eerst de oude berichten archiveren en verwijderen. Hoe is het hier mee, wie gaat dit uitvoeren?

2. Het wijzigen van toegang tot offtopic

Het is misschien een goed idee om voor buitenstaanders offtopic te blokeren zodat zij niet op het forum komen om hun zegje te doen

Notulen

Korte samenvatting van de besluiten, actiepunten:

notulen volgen

Log

log komt nog

community/Meetings/Meeting20100710 (laatst bewerkt op 2010-07-25 13:11:14 door ThomasDeGraaff)