• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Versie 23 sinds 2010-01-10 19:41:32

Bericht wissen

Meeting zondag 10 januari 2010

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Agenda

#

Onderwerp:

Door:

Bijbehorende forumdraad:

1

Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Thomas de Graaff

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/(irc-meeting)-status-uitvoering-eerder-genomen-besluiten/

2

Voorstel nieuwe werkwijze modereren forum.

Thomas de Graaff

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/(irc-meeting)-voorstel-nieuwe-werkwijze-modereren-forum/msg529548/#msg529548

Kort overzicht van de agendapunten

1. Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Er liggen vaak nog besluiten die op eerdere irc meetings genomen zijn, waarvan nog niet geheel duidelijk is in hoeverre deze al zijn uitgevoerd. Het lijkt me goed om op iedere irc meeting even deze punten langs te lopen. Hoe staat het ermee? Zo kunnen we voorkomen dat er eerder genomen besluiten blijven liggen, vergeten worden, of er mensen zich druk maken omdat ze denken dat er niets mee gebeurt terwijl er achter de schermen wel degelijk aan wordt gewerkt.

 • Meeting 12-09-2009: Opgelost topic knop.
 • Meeting 10-10-2009: Vertegenwoordigers krijgen toegang tot het info@ubuntu-nl.org emailadres.

 • Meeting 15-11-2009: Actualiseren steunpuntenagenda.
 • Meeting 15-11-2009: Dubbele namen ledenbestand.
 • Meeting 10-12-2009: Forumonderdeel te koop gevraagd.

2 . Voorstel nieuwe werkwijze modereren forum.

Het Ubuntu-nl team heeft een voorstel voor een nieuwe werkwijze voor het modereren van het forum in een wiki vastgelegd:

http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Moderators/Inleiding

De bedoeling is dat er hiermee meer duidelijkheid ontstaat over de wijze van modereren, zowel voor forumleden als voor (nieuwe) moderators. Dit moet dan leiden tot minder overleg, en daarmee snel en effectief ingrijpen. Een aantal kernpunten van het voorstel zijn:

 • Het vervangen van de huidige forumrichtlijnen, door nieuwe, duidelijk onderscheiden forumregels en forumrichtlijnen.
 • Forumregels zal het moderatorteam strak handhaven.
 • Forumrichtlijnen daar wijzen we elkaar allemaal vriendelijk op.
 • De werkwijze van moderators bij een overtreding van forumregels is duidelijk vastgelegd.
 • Iedere overtreding van de forumregels zal duidelijke gevolgen hebben.
 • De ernst van deze gevolgen is afhankelijk van het aantal eerdere overtredingen, vastgelegd in het register.

 • Ook moderators dienen zich te houden aan een richtlijn.
 • Ook andere teamleden kunnen volgens een duidelijke richtlijn beperkt ingrijpen bij een overtreding van forumregels.

Een voorbeeld van het register is hier te zien:

http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Moderators/Register (het echte register is alleen voor teamleden te zien)

Graag opbouwende kritiek, verbeteringen en aanvullingen zodat we het voorstel kunnen verbeteren.

Belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen in de draad op het forum:

De regels zijn te abstract

Leden moeten niet eeuwig in het register blijven staan

 • [voorstel aangepast] Leden kunnen drie maanden na hun laatste waarschuwing, of drie maanden na afloop van de laatste ban hun gegevens uit het register laten verwijderen door de moderators. Ook is het mogelijk om de gegevens in het register op te vragen bij de Community Council.

De term "Dossier" geeft vervelende associaties, en suggereert meer dan het eigenlijk is

 • [voorstel aangepast] De term "Dossier"is vervangen door "register".

Te onpersoonlijk, te wetmatig

 • Er wordt volgens het voorstel in principe volgens de moderator handleiding gemodereerd, dus het staat de moderators vrij om een meer persoonlijke aanpak te hanteren als ze dat nuttig vinden. Hier dient dan wel overleg over plaats te vinden zodat het modereren niet te willekeurig gebeurt.
 • Meer persoonlijk maken door het toevoegen van commentaren in het register is niet voor gekozen omdat commentaren onjuist kunnen zijn, en de beoordeling van leden kan beinvloeden zonder dat een lid hiervan op de hoogte is. Als je eenmaal als een .... bekend staat door een commentaar in het register heeft dat gevolgen voor hoe je behandeld wordt, ook als dit commentaar onjuist is.

Mag het bijhouden van een register zoals voorgesteld wel van de wet?

 • In het register worden alleen de forumnaam en de data van overtredingen van forumregels bijgehouden. Niet welke regels overtreden zijn. Een forumnaam is geen persoonsgegeven omdat deze niet zonder andere niet openbare data te herleiden is tot de identiteit van het lid. Als er al iets zou worden bijgehouden op het forum dat onder de privacywetgeving zou vallen zou dit het loggen van ip-adressen van forumleden zijn. Maar dit valt m.i. onder "Toegestane doeleinden van de verwerking" zoals bedoelt in http://www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc30.htm. Maar goed ook, want alle fora's loggen ip-adressen.

Notulen

Korte samenvatting van de besluiten, actiepunten:

notulen volgen

Log

Het volledige log van de vergadering is hier terug te vinden.