• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 4 en 5
Versie 4 sinds 2009-11-23 15:43:26
Grootte: 2898
Commentaar:
Versie 5 sinds 2009-12-09 16:59:14
Grootte: 2939
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 12: Regel 12:
|| 2 || || || || || 2 || Vraag en aanbod hoe zit het daar mee ||femke98 ||

Meeting donderdag 10 december 2009

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Agenda

#

Onderwerp

Door

1

Nieuw forumonderdeel Team Overleg?

Thomas de Graaff

2

Vraag en aanbod hoe zit het daar mee

femke98

Kort overzicht van de agendapunten

1 . Nieuw forumonderdeel Team Overleg?

Op de vorige irc meeting was er het idee (punt 6) om een forumonderdeel te maken waarin de punten van de irc vergadering kunnen worden voorbesproken. Het was niet duidelijk of hiervoor voldoende draagkracht is, vandaar dat dit punt op deze vergadering opnieuw ter sprake wordt gebracht. Het voorstel is enigszins gewijzigd omdat uit een poll op het forum bleek dat er best wel wat mensen last hebben van te veel forumonderdelen. Het gaat om hetvolgende:

Er is in het team het idee ontstaan om de onderwerpen voor de irc vergaderingen op het forum voor te bespreken.

Het idee hierbij is dat er bij ieder agendapunt voor de irc bijeenkomst op het ubuntu-nl forumonderdeel een draad wordt geopend zodat dit punt voorbesproken kan worden. Zo hoort dan bij het plaatsen van een onderwerp op irc ook het openen van een bijbehorende draad in het ubuntu-nl forumonderdeel. De titel van de draad zal dusdanig zijn dat deze draad duidelijk herkenbaar is in het ubuntu-nl forumonderdeel als horende bij de irc bijeenkomst. Degene die op deze manier een onderwerp op de agenda van ubuntu-nl zet zal hier ook een stukje verantwoordelijkheid voor moeten nemen voor het onderwerp op de irc bijeenkomst, alswel de draad waarin dit onderwerp wordt besproken. Een week voor een irc meeting zal er geen nieuw onderwerp meer mogen worden geplaatst omdat het dan te weinig tijd is voor een voorbereidende forumdiscussie. Komt er een idee op in deze week, dan moet dat worden doorgeschoven naar de volgende meeting.

De gedachte is dat hiermee meerdere vliegen in één klap kunnen worden geslagen:

  1. Mensen die niet kunnen op irc omdat ze niet snel genoeg typen, of denken, of omdat ze vrij genuanceerde meningen hebben die niet in een paar woorden te vatten zijn, of omdat ze graag voetbal willen kijken, kunnen dan op het forum hun zegje doen, en zo toch betrokken zijn bij de discussie.
  2. Op deze manier worden de irc meetings meer toegangkelijk, mensen raken betrokken bij een onderwerp, en komen dan ook eerder naar de irc meeting waardoor deze ook een betere afspiegeling van de community zullen zijn. fs
  3. Leden die de irc meeting willen voorbereiden kunnen als ze dit willen de forumdraden van de agendapunten die ze van belang vinden doorlezen. Dat kan bijdragen aan een snellere afwikkeling van agendapunten tijdens de irl irc bijeenkomst.

Notulen

Korte samenvatting van de besluiten, actiepunten:

komt nog

Log

log komt nog

community/Meetings/Meeting20100110 (laatst bewerkt op 2010-01-13 15:18:56 door ThomasDeGraaff)