• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 23 en 24
Versie 23 sinds 2010-01-10 19:41:32
Grootte: 5607
Commentaar:
Versie 24 sinds 2010-01-13 13:25:10
Grootte: 7771
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 70: Regel 70:
=== 1. Status eerder genomen besluiten ===
 a. De opgelost topic knop zit standaard in forumsoftware 2.0. die binnen een jaar uitkomt. Er is voor gekozen om hierop te wachten en geen mod meer te maken. Femke heeft aangekaart dat Dave eerder al heeft aangeboden een forummod te maken, maar dat zijn aanbod destijds is genegeerd. Hij heeft volgens Femke een mail ontvangen waarin hem duidelijk werd gemaakt dat zijn mening niet op prijs gesteld wordt. Als dit het geval is kan dat natuurlijk niet. Rman neemt daarom contact op met Dave om te kijken hoe dit zit.
Regel 71: Regel 73:
notulen volgen  a. SWAT heeft ter plekke het eerder genomen besluit om de vertegenwoordigers toegang te geven tot info@ubuntu-nl.org op otrs dat nog niet was uitgevoerd ter plekke uitgevoerd.
 a. De steunpuntenkaart bevat veel steunpunten die niet meer actief zijn. SWAT gaat vóór de volgende meeting kijken of hij de kaart kan opschonen. Drummies en Rman hebben aangeboden hier bij helpen. Verder is er geopperd dat Ubuntu-be met hetzelfde probleem zit, dus dat dat wellicht meteen gefixed kan worden.
 a. Dubbele namen in het ledenbestand gaat SWAT aanpakken.
 a. Forumonderdeel “Vraag en Aanbod” is bijna klaar.

=== 2. Voorstel nieuwe werkwijze modereren forum. ===
Dit punt is besproken, vragen zijn zo veel mogelijk beantwoord. Een vraag of het niet mogelijk is dat leden drie maanden na hun laatste waarschuwing of afloop van ban uit het register verwijderd kunnen worden zonder dat ze dit zelf hoeven aan te geven is misschien niet voldoende beantwoord. Er is voorgesteld dat een moderator iedere week de lijst naloopt om te kijken of er regels uit het register verwijderd kunnen worden. Ik weet uit ervaring dat dit niet werkt, dat zal versloppen. Wat het beste werkt is om mensen die belang hebben bij een actie zelf de verantwoordelijkheid te geven dit aan te stippen. Mensen verantwoordelijk maken voor iets waar ze zelf geen belang bij hebben werkt meestal veel minder goed. Er zijn verder geen nieuwe ideeën of verbeteringen naar voren gebracht. Besluitvorming over het wel of niet gaan inzetten van het voorstel zal plaatsvinden het team (met name de moderators) op de irl teammeeting van 23 januari.

Meeting zondag 10 januari 2010

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Agenda

#

Onderwerp:

Door:

Bijbehorende forumdraad:

1

Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Thomas de Graaff

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/(irc-meeting)-status-uitvoering-eerder-genomen-besluiten/

2

Voorstel nieuwe werkwijze modereren forum.

Thomas de Graaff

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/(irc-meeting)-voorstel-nieuwe-werkwijze-modereren-forum/msg529548/#msg529548

Kort overzicht van de agendapunten

1. Status uitvoering eerder genomen besluiten.

Er liggen vaak nog besluiten die op eerdere irc meetings genomen zijn, waarvan nog niet geheel duidelijk is in hoeverre deze al zijn uitgevoerd. Het lijkt me goed om op iedere irc meeting even deze punten langs te lopen. Hoe staat het ermee? Zo kunnen we voorkomen dat er eerder genomen besluiten blijven liggen, vergeten worden, of er mensen zich druk maken omdat ze denken dat er niets mee gebeurt terwijl er achter de schermen wel degelijk aan wordt gewerkt.

 • Meeting 12-09-2009: Opgelost topic knop.
 • Meeting 10-10-2009: Vertegenwoordigers krijgen toegang tot het info@ubuntu-nl.org emailadres.

 • Meeting 15-11-2009: Actualiseren steunpuntenagenda.
 • Meeting 15-11-2009: Dubbele namen ledenbestand.
 • Meeting 10-12-2009: Forumonderdeel te koop gevraagd.

2 . Voorstel nieuwe werkwijze modereren forum.

Het Ubuntu-nl team heeft een voorstel voor een nieuwe werkwijze voor het modereren van het forum in een wiki vastgelegd:

http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Moderators/Inleiding

De bedoeling is dat er hiermee meer duidelijkheid ontstaat over de wijze van modereren, zowel voor forumleden als voor (nieuwe) moderators. Dit moet dan leiden tot minder overleg, en daarmee snel en effectief ingrijpen. Een aantal kernpunten van het voorstel zijn:

 • Het vervangen van de huidige forumrichtlijnen, door nieuwe, duidelijk onderscheiden forumregels en forumrichtlijnen.
 • Forumregels zal het moderatorteam strak handhaven.
 • Forumrichtlijnen daar wijzen we elkaar allemaal vriendelijk op.
 • De werkwijze van moderators bij een overtreding van forumregels is duidelijk vastgelegd.
 • Iedere overtreding van de forumregels zal duidelijke gevolgen hebben.
 • De ernst van deze gevolgen is afhankelijk van het aantal eerdere overtredingen, vastgelegd in het register.

 • Ook moderators dienen zich te houden aan een richtlijn.
 • Ook andere teamleden kunnen volgens een duidelijke richtlijn beperkt ingrijpen bij een overtreding van forumregels.

Een voorbeeld van het register is hier te zien:

http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Moderators/Register (het echte register is alleen voor teamleden te zien)

Graag opbouwende kritiek, verbeteringen en aanvullingen zodat we het voorstel kunnen verbeteren.

Belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen in de draad op het forum:

De regels zijn te abstract

Leden moeten niet eeuwig in het register blijven staan

 • [voorstel aangepast] Leden kunnen drie maanden na hun laatste waarschuwing, of drie maanden na afloop van de laatste ban hun gegevens uit het register laten verwijderen door de moderators. Ook is het mogelijk om de gegevens in het register op te vragen bij de Community Council.

De term "Dossier" geeft vervelende associaties, en suggereert meer dan het eigenlijk is

 • [voorstel aangepast] De term "Dossier"is vervangen door "register".

Te onpersoonlijk, te wetmatig

 • Er wordt volgens het voorstel in principe volgens de moderator handleiding gemodereerd, dus het staat de moderators vrij om een meer persoonlijke aanpak te hanteren als ze dat nuttig vinden. Hier dient dan wel overleg over plaats te vinden zodat het modereren niet te willekeurig gebeurt.
 • Meer persoonlijk maken door het toevoegen van commentaren in het register is niet voor gekozen omdat commentaren onjuist kunnen zijn, en de beoordeling van leden kan beinvloeden zonder dat een lid hiervan op de hoogte is. Als je eenmaal als een .... bekend staat door een commentaar in het register heeft dat gevolgen voor hoe je behandeld wordt, ook als dit commentaar onjuist is.

Mag het bijhouden van een register zoals voorgesteld wel van de wet?

 • In het register worden alleen de forumnaam en de data van overtredingen van forumregels bijgehouden. Niet welke regels overtreden zijn. Een forumnaam is geen persoonsgegeven omdat deze niet zonder andere niet openbare data te herleiden is tot de identiteit van het lid. Als er al iets zou worden bijgehouden op het forum dat onder de privacywetgeving zou vallen zou dit het loggen van ip-adressen van forumleden zijn. Maar dit valt m.i. onder "Toegestane doeleinden van de verwerking" zoals bedoelt in http://www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc30.htm. Maar goed ook, want alle fora's loggen ip-adressen.

Notulen

Korte samenvatting van de besluiten, actiepunten:

1. Status eerder genomen besluiten

 1. De opgelost topic knop zit standaard in forumsoftware 2.0. die binnen een jaar uitkomt. Er is voor gekozen om hierop te wachten en geen mod meer te maken. Femke heeft aangekaart dat Dave eerder al heeft aangeboden een forummod te maken, maar dat zijn aanbod destijds is genegeerd. Hij heeft volgens Femke een mail ontvangen waarin hem duidelijk werd gemaakt dat zijn mening niet op prijs gesteld wordt. Als dit het geval is kan dat natuurlijk niet. Rman neemt daarom contact op met Dave om te kijken hoe dit zit.
 2. SWAT heeft ter plekke het eerder genomen besluit om de vertegenwoordigers toegang te geven tot info@ubuntu-nl.org op otrs dat nog niet was uitgevoerd ter plekke uitgevoerd.

 3. De steunpuntenkaart bevat veel steunpunten die niet meer actief zijn. SWAT gaat vóór de volgende meeting kijken of hij de kaart kan opschonen. Drummies en Rman hebben aangeboden hier bij helpen. Verder is er geopperd dat Ubuntu-be met hetzelfde probleem zit, dus dat dat wellicht meteen gefixed kan worden.
 4. Dubbele namen in het ledenbestand gaat SWAT aanpakken.
 5. Forumonderdeel “Vraag en Aanbod” is bijna klaar.

2. Voorstel nieuwe werkwijze modereren forum.

Dit punt is besproken, vragen zijn zo veel mogelijk beantwoord. Een vraag of het niet mogelijk is dat leden drie maanden na hun laatste waarschuwing of afloop van ban uit het register verwijderd kunnen worden zonder dat ze dit zelf hoeven aan te geven is misschien niet voldoende beantwoord. Er is voorgesteld dat een moderator iedere week de lijst naloopt om te kijken of er regels uit het register verwijderd kunnen worden. Ik weet uit ervaring dat dit niet werkt, dat zal versloppen. Wat het beste werkt is om mensen die belang hebben bij een actie zelf de verantwoordelijkheid te geven dit aan te stippen. Mensen verantwoordelijk maken voor iets waar ze zelf geen belang bij hebben werkt meestal veel minder goed. Er zijn verder geen nieuwe ideeën of verbeteringen naar voren gebracht. Besluitvorming over het wel of niet gaan inzetten van het voorstel zal plaatsvinden het team (met name de moderators) op de irl teammeeting van 23 januari.

Log

Het volledige log van de vergadering is hier terug te vinden.

community/Meetings/Meeting20100110 (laatst bewerkt op 2010-01-13 15:18:56 door ThomasDeGraaff)