• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Meeting donderdag 10 december 2009

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Agenda

#

Onderwerp

Door

1

Vooraf bespreken onderwerpen irc meeting op forum?

Thomas de Graaff

2

Vraag en aanbod hoe zit het daar mee

femke98

Kort overzicht van de agendapunten

1 . Vooraf bespreken onderwerpen irc meeting op forum?

Op de vorige irc meeting was er het idee (punt 6) om een forumonderdeel te maken waarin de punten van de irc vergadering kunnen worden voorbesproken. Het was niet duidelijk of hiervoor voldoende draagkracht is, vandaar dat dit punt op deze vergadering opnieuw ter sprake wordt gebracht. Het voorstel is enigszins gewijzigd omdat uit een poll op het forum bleek dat er best wel wat mensen last hebben van te veel forumonderdelen. Het gaat om hetvolgende:

Er is in het team het idee ontstaan om de onderwerpen voor de irc vergaderingen op het forum voor te bespreken.

Het idee hierbij is dat er bij ieder agendapunt voor de irc bijeenkomst op het ubuntu-nl forumonderdeel een draad wordt geopend zodat dit punt voorbesproken kan worden. Zo hoort dan bij het plaatsen van een onderwerp op irc ook het openen van een bijbehorende draad in het ubuntu-nl forumonderdeel. De titel van de draad zal dusdanig zijn dat deze draad duidelijk herkenbaar is in het ubuntu-nl forumonderdeel als horende bij de irc bijeenkomst. Degene die op deze manier een onderwerp op de agenda van ubuntu-nl zet zal hier ook een stukje verantwoordelijkheid voor moeten nemen voor het onderwerp op de irc bijeenkomst, alswel de draad waarin dit onderwerp wordt besproken. Een week voor een irc meeting zal er geen nieuw onderwerp meer mogen worden geplaatst omdat het dan te weinig tijd is voor een voorbereidende forumdiscussie. Komt er een idee op in deze week, dan moet dat worden doorgeschoven naar de volgende meeting.

De gedachte is dat hiermee meerdere vliegen in één klap kunnen worden geslagen:

 1. Mensen die niet kunnen op irc omdat ze niet snel genoeg typen, of denken, of omdat ze vrij genuanceerde meningen hebben die niet in een paar woorden te vatten zijn, of omdat ze graag voetbal willen kijken, kunnen dan op het forum hun zegje doen, en zo toch betrokken zijn bij de discussie.
 2. Op deze manier worden de irc meetings meer toegangkelijk, mensen raken betrokken bij een onderwerp, en komen dan ook eerder naar de irc meeting waardoor deze ook een betere afspiegeling van de community zullen zijn. fs
 3. Leden die de irc meeting willen voorbereiden kunnen als ze dit willen de forumdraden van de agendapunten die ze van belang vinden doorlezen. Dat kan bijdragen aan een snellere afwikkeling van agendapunten tijdens de irl irc bijeenkomst.

2. Vraag en aanbod, hoe zit het ermee?

Op de vorige meeting was afgesproken dat femke98 een poll zou houden zodat we konden zien of de leden behoefte zouden hebben aan een vraag en aanbod onderdeel. De poll is inmiddels afgelopen en de uitslag is bekend. De meeste stemmen waren vóór een vraag en aanbod onderdeel, dus de vraag is of er al iets in het team ter sprake is gekomen over de opzet, de moderator die het gaat onderhouden en wat de regels zijn.

Notulen

Korte samenvatting van de besluiten, actiepunten:

Agendapunten:

 1. Vooraf bespreken onderwerpen irc meeting op forum?
  Het voorstel om vooraf op het forum de onderwerpen van de irc meeting te bespreken, daarover waren de meningen verdeeld. De volgende alternatieven kwamen in de discussie naar voren:

  1. Eerst de irc meeting, en dan nabespreken op het forum.
  2. Voorbespreken op het forum, en daarna de irc meeting (het voorstel)
  3. Alleen maar irc, zoals het nu is.
  4. Alleen maar forum, irc meetings afschaffen.
  5. Eerst voorbespreken op het forum, dan irc meeting, dan nabespreken op het forum.
  Er is na het bespreken van verschillende voor- en nadelen van de verschillende opties een stemronde geweest waarin optie 2 duidelijk de meeste stemmen kreeg. Er is besloten dat het voorstel zoals dat voor dit agendapunt voorgesteld was de volgende twee meetings uit te voeren. De daar op volgende meeting vind er een evaluatie plaats en wordt besloten of dit voorstel daadwerkelijk (eventueel met enige aanpassingen) ingevoerd wordt of niet. Tot slot kwam nog de vraag aan bod of het niet zinvol was om eerst de meningen op het forum te peilen hierover middels een poll. Aangezien dit praktisch gezien neer zou komen op het uitvoeren van alternatief 1, waar niet voor gekozen was, is besloten dit niet te doen.
 2. Vraag en aanbod, hoe zit het ermee?
  Het team heeft besloten een nieuw forumonderdee te maken, met daarin twee subforums: vraag en aanbod. Het team stelt in overleg met Femke98 de regels voor dit forumonderdeel vast. Er is geen vaste datum afgesproken wanneer dit forumonderdeel er zal zijn. Femke neemt de taak op zich om dit forumonderdeel te modereren.

Log

Het volledige log van de vergadering is hier terug te vinden.

community/Meetings/Meeting20091210 (laatst bewerkt op 2009-12-12 18:19:42 door testcees)