• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 16 en 33 (omvat 17 versies)
Versie 16 sinds 2009-09-11 18:25:47
Grootte: 6218
Commentaar:
Versie 33 sinds 2009-09-21 15:11:11
Grootte: 14221
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 3: Regel 3:
= Meeting wordt UITGESTELD = = Open community meeting =
Regel 5: Regel 5:
'''De IRC meeting die normaal gezien morgen (12 september) zou plaatsvinden wordt uitgesteld omdat een aantal kernleden die verantwoordelijk zijn voor resp. beheer en ondersteuning (SWAT en Siegie) niet aanwezig kunnen zijn. Het kan zijn dat we deze IRC meeting laten vallen en de agendapunten verschuiven naar de IRC meeting in oktober''' '''Aangezien een aantal kernleden die verantwoordelijk zijn voor resp. beheer en ondersteuning (SWAT en Siegie) niet aanwezig kunnen zijn zal de meeting voornamelijk bedoeld zijn om te discussiëren over enkele punten zonder effectief al beslissingen te nemen. Ook kunnen leden vanuit de community vragen stellen of opmerkingen geven.'''
Regel 23: Regel 23:
|| 10 || Webdesign verbeteren || Dooitze de Jong ||
Regel 26: Regel 27:
== Kort overzicht van de agendapunten == == Verslag van de agendapunten ==
Regel 28: Regel 29:
=== 2. Ubuntu derivaten op het forum === === 1. Ruimte voor bijlage op het forum (siegie) ===
Regel 30: Regel 31:
Moeten we mensen met Mint-vragen altijd doorverwijzen naar een Mint forum? We kunnen ze vaak ook helpen aangezien Ubuntu heel sterk op Mint lijkt. Op dit moment krijgen we echter nogal vaak de repliek dat dit een Ubuntu forum is en Mint vragen hier niet erg welkom zijn. Aangezien het toenemende aantal topics over Mint is het anders misschien wel een idee om een subforum bij Ondersteuning aan te maken voor vragen bij Ubuntu derivaten en hierbij een duidelijke policy invoeren die zegt dat vragen over Ubuntu derivaten wel welkom zijn, maar enkel in het Ubuntu derivaten onderdeel. Een sticky in het Ubuntu derivaten onderdeel moet vermelden waarom dit onderdeel bestaat en een aantal aanbevolen resources geven voor bepaalde derivaten zoals Mint. Of misschien toch gewoon in offtopic laten? Het is imo wel een punt dat onze aandacht verdient. Siegie kon niet aanwezig zijn om het punt toe te lichten. Daarom is het verplaatst naar de volgende meeting op 10 oktober.
Regel 32: Regel 33:
Misschien is het ook goed indien we ons beter focussen op de ondersteuning fora als moderators en het offtopic gedeelte een beetje losser laten dan nu het geval is. Vanzelfsprekend moeten we er wel voor zorgen dat ook in offtopic de CoC wordt nageleefd, maar daar blijft het misschien best bij. Bij de discussie fora zouden we eventueel een extra forum aan kunnen maken voor ondersteuning bij àlles dat niet direct gerelateerd is aan Ubuntu (bv. Mint). Zo hoort het niet bij de officiële ondersteuning fora maar heeft het toch een eigen plek en kunnen we dit forum modereren zonder dat we moeten modereren in het echte offtopic gedeelte. === 2a. Ubuntu derivaten op het forum (profoX) ===
Regel 34: Regel 35:
=== 3. info(at)ubuntu-nl.org e-mailadres === Veel gebruikers hebben vragen over Ubuntu derivaten of zelfs andere Linux distributies. Vaak kunnen wij wel helpen, aangezien er veel gelijkenissen te vinden zijn tussen de verschillende distributies. Op dit moment worden vragen zoals dit soms in de Ondersteuning fora geplaatst waar ze niet thuishoren aangezien dit voor ondersteuning bij Ubuntu bedoeld is. Deze topics worden dus verplaatst naar Offtopic. Persoonlijk ben ik van mening dat vragen over Ubuntu derivaten en zelfs andere Linux distributies ook welkom zijn op het Ubuntu forum, maar niet thuishoren in de huidige Ondersteuning fora. Er zijn veel Ubuntugebruikers die ook nog een andere Linuxdistributie gebruiken en die ook wel eens wat vragen willen stellen over andere distributies. Als alternatief zou ik dus willen voorstellen om een nieuw subforum aan te maken onder het Ondersteuning of Discussie gedeelte met de titel "Ondersteuning bij andere Linuxdistributies". Ook zou ik dan een sticky willen aanmaken (ter informatie) in dit nieuwe forum met links naar meer gespecialiseerde Nederlandstalige fora voor enkele populaire Linuxdistributies.
  * De meesten zijn het ermee eens dat een apart forumonderdeel hiervoor gewenst is.
  * Apart forumonderdeel onder Ondersteuning heeft de voorkeur aangezien het eigenlijk ook bij ondersteuning hoort en niet bij offtopic.
  * Alle aanwezige moderators zijn het met bovenstaande punten eens.
  * {*} '''Actie:''' profoX zal na dit verslag de mening van de andere moderators vragen om tot een gezamenlijke beslissing te komen.
  * {*} '''Actie:''' Voorstel is goedgekeurd. Siegie maakt een nieuw forum voor ondersteuning bij andere Linuxdistributies aan.
Regel 36: Regel 42:
Mails naar info(at)ubuntu-nl.org worden niet altijd goed afgehandeld (veel vertraging bv.) Waarom hebben niet meer personen toegang tot het info(at)ubuntu-nl.org e-mailadres? Dit e-mailadres is namelijk een vrij algemeen e-mailadres en kan dus best minstens door alle vertegenwoordigers van de verschillende delen leesbaar gemaakt worden. Of tenminste door een extra persoon die er de tijd voor heeft om wanneer nodig zo snel mogelijk de mails van info(at)ubuntu-nl.org door te sluizen naar de juiste kanalen. === 2b. Gedrag van moderators in offtopic gedeelte (profoX) ===
Regel 38: Regel 44:
=== 4. Efficiëntere moderatie van het forum === Het is begrijpelijk dat de moderators de Ondersteuning fora nauwlettend in de gaten houden en dat er daar wat strenger gemodereerd wordt, maar op dit moment zijn de moderators ook vrij streng in het Offtopic gedeelte. Ik krijg de indruk dat de 'bemoeienissen' van de moderators soms ten koste gaan van de sfeer op het forum. Vanzelfsprekend moet de Code of Conduct (http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode) sowieso nageleefd worden in het Offtopic gedeelte, maar voor de rest is het misschien beter als de moderators zich minder gaan bemoeien in het Offtopic gedeelte. Het is veel belangrijker dat de moderators zorgen dat de Ondersteuning fora netjes ontopic blijven. Natuurlijk zijn er ook in de Offtopic fora grenzen, maar ik denk dat de community in vele gevallen er zelf voor moet zorgen dat topics leuk blijven voor iedereen.
  * Moderators moeten er nog steeds op toezien dat de CoC wordt nageleefd in het offtopic gedeelte.
  * Topics in de ondersteuning fora moeten de meeste aandacht krijgen. Het is belangrijk dat hier strenger wordt gemodereerd.
  * Voorstel om offtopic vrijer te laten, maar wel eventueel in te grijpen wanneer berichten door leden worden gerapporteerd is een oplossing waar de meesten zich in kunnen vinden.
  * {o} '''Actie:''' Aanwezige moderators hebben echter geen mening uitgesproken. profoX zal na dit verslag de mening van alle moderators vragen om tot een gezamenlijke beslissing te komen.
    * Topic aangemaakt in teamgedeelte. Beslissing wordt zo snel mogelijk genomen.
Regel 40: Regel 51:
Aantal topics is zodanig hoog dat het onmogelijk is om het forum efficiënt te kunnen modereren. === 3. info(at)ubuntu-nl.org e-mailadres (profoX) ===
Regel 42: Regel 53:
- Siegie had reeds voorgesteld om enkele moderators toe te wijzen aan bepaalde fora. Dit lijkt me zeker geen slecht idee als korte termijn-oplossing om het forum beheerbaarder te maken.
- Op langere termijn zou er een mod ontwikkeld kunnen worden die naast de niet-gelezen topics de niet-gemodereerde topics aanduidt en in een lijstje zet. Niet-gemodereerde topics zijn in dit geval topics die nog door geen enkele moderator zijn bekeken. Op deze manier zou het veel eenvoudiger en efficiënter worden om alle topics samen te modereren.
Op dit moment worden mails naar info(at)ubuntu-nl.org niet goed afgehandeld. Bepaalde berichten worden met een maandenlange vertraging pas doorgestuurd naar de correcte verantwoordelijken. Dit vind ik absoluut niet kunnen. Ik vraag me af waarom niet meer personen beschikken over toegang tot het info(at)ubuntu-nl.org adres, bijvoorbeeld alle verantwoordelijken in plaats van enkel de verantwoordelijke voor beheer (SWAT). Op die manier kunnen berichten naar info(at)ubuntu-nl.org sneller naar de correcte kanalen doorgesluisd worden.
  * Iedereen is het ermee eens dat het info(at)ubuntu-nl.org adres voor meer personen beschikbaar gemaakt moet worden.
  * Alle verantwoordelijken van de verschillende delen zouden toegang tot het adres kunnen krijgen zodat ze de mails die betrekking hebben op hun deelgebied kunnen doorsluizen naar hun eigen kanaal.
  * Community Council zou ook graag toegang hebben tot het info(at)ubuntu-nl.org adres volgens cchris en Thomas_de_Graaff, maar volgens anderen is dit absoluut niet nodig. Dit kan nog besproken worden.
  * {o} '''Actie:''' profoX zal SWAT vragen de toegang tot het info(at)ubuntu-nl.org adres te verspreiden over de verschillende verantwoordelijken. Ook zal aan de CC gevraagd worden waarom zij denken toegang nodig te hebben tot het info(at)ubuntu-nl.org adres.
    * Er zijn minstens 2 nieuwe personen nodig die de mails naar info(at)ubuntu-nl.org naar de juiste kanalen kunnen sluizen, dit hoeven niet noodzakelijk de deelverantwoordelijken te zijn
    * profoX heeft SWAT via mail gecontacteerd op 15 sept
Regel 45: Regel 61:
=== 5. Evaluatie "topic opgelost" mod === === 4. Efficiëntere moderatie van het forum (profoX) ===
Regel 47: Regel 63:
Er is een "topic opgelost" mod in de maak voor het forum. Als alles goed gaat zou tegen de datum van de meeting de mod zeker moeten werken en goed getest zijn. De mod wordt voorgesteld op de IRC meeting zodat er nog wat opmerkingen over gemaakt kunnen worden waarna er beslist kan worden of deze mod geïmplementeerd zal worden of niet. Er werden in het verleden vaak extra moderators aangenomen omdat het erg moeilijk is om zo'n groot forum als Ubuntu-NL te modereren, maar misschien is het probleem niet dat er te weinig moderators zijn, maar wel dat het modereren niet efficiênt kan gebeuren omdat er enerzijds geen duidelijke afspraken zijn over wie wat modereert en omdat er anderzijds geen manier is om te weten welke posts reeds gecontroleerd/gemodereerd werden. Gelukkig kunnen we vaak op de community rekenen om ons te waarschuwen indien er iets niet goed is d.m.v. de meldknop maar misschien moeten we toch ook eens kijken naar manieren om efficiënter te kunnen modereren. Een forum modificatie die toelaat om bij te houden welke posts reeds door andere moderators werden bekeken zou soelaas kunnen bieden, maar een kortetermijn oplossing is misschien om de huidige moderators toe te wijzen aan aparte forumonderdelen. Natuurlijk mogen ook andere forumonderdelen gemodereerd worden, maar de bedoeling is dat verschillende moderators zich focussen op verschillende onderdelen om zo te voorkomen dat iedereen dezelfde topics modereert.
  * Sommige forumleden hebben de indruk dat er te weinig actieve moderators zijn. Op sommige momenten zitten bepaalde moderators op school, werk, etc. en zijn er weinig of geen actieve moderators aanwezig.
  * Misschien is het een idee om een aantal moderators aan te wijzen die verantwoordelijk zijn om enkele specifieke forumonderdelen te controleren. Een andere optie is om te wachten tot er een forum modificatie zoals vermeld wordt ontwikkeld.
  * {o} '''Actie:''' profoX opent een topic om aantal moderators te evalueren en indien nodig enkele nieuwe moderators zoeken.
  * {o} '''Actie:''' profoX gaat een plan voorleggen aan moderators om efficiënter te modereren. Ontwerp van een eventuele forum modificatie kan ook besproken worden.
    * Topic voor beide punten aangemaakt in teamgedeelte.
Regel 49: Regel 70:
=== 6. Bepaalde topics geen sticky meer, waarom? === === 5. Evaluatie "topic opgelost" mod (profoX) ===
Regel 51: Regel 72:
Mijn vraag is waarom er bepaalde topics geen sticky meer zijn, bijv. stel-je-zelf-voor-topic. Het zou voor nieuwe leden makkelijker zijn als zij niet eerst hoeven te zoeken Er werd een "topic opgelost" modificatie ontwikkeld voor het forum. Deze forum modificatie kan getest worden op http://vidiqatch.org/ubunl/ De modificatie lijkt goed te werken en we zullen de modificatie hopelijk binnenkort implementeren in forum.ubuntu-nl.org door middel van een add-on package.
  * Iedereen is tevreden met de modificatie en men wil de modificatie zo snel mogelijk geïmplementeerd zien.
  * Bepaalde functionaliteit kan nog toegevoegd worden (zoals zoeken op opgeloste topics) alvorens de mod te implementeren.
  * {o} '''Actie:''' profoX gaat de modificatie nog een beetje verder uitwerken.
  * {o} '''Actie:''' Hierna zal profoX de admins van het forum (SWAT en Siegie) contacteren om de implementatie te bespreken (back-ups, database logging, ftp toegang)
Regel 53: Regel 78:
=== 7. Verwijderen van de VERPLAATST:-topics uit "ongelezen berichten sinds vorige bezoek" === === 6. Bepaalde topics geen sticky meer, waarom? (femke98) ===
Regel 55: Regel 80:
Ik zie redelijk veel VERPLAATST:-topics tussen de normale topics staan als ik de ongelezen berichten bekijk. Dat zijn (voor mij in ieder geval) nutteloze topics die het lijstje met nuttige topics vervuilen. Is het mogelijk dat die topics gewoon blijven bestaan, zodat de topicstarter zijn/haar topic terug kan vinden, maar dat deze topics niet meer opgenomen worden in het "ongelezen"-lijstje? Sommige topics zijn niet meer sticky. Op de laatste real-life meeting van het team werd beslist dat er teveel sticky topics waren in sommige categorieën, zoals bijvoorbeeld in Ubuntu-NL. Teveel sticky topics vernietigt het nut van sticky topics. Het topic in kwestie dat men terug sticky wil is het "Stel jezelf- voor" topic.
  * De forumrichtlijnen vermelden dat leden zich kunnen voorstellen in het sticky "Stel jezelf voor" topic, maar dit topic is niet langer sticky.
  * Iedereen is het ermee eens dat dit topic terug sticky zou moeten zijn. Het topic verplaatsen naar Offtopic i.p.v. Ubuntu-NL en daar opnieuw sticky maken heeft de voorkeur.
  * We moeten proberen om niet meer dan 5 stickies per forum aan te maken, maar we moeten hier flexibel in zijn wanneer het tijdelijk nodig blijkt om toch meer stickies aan te maken.
  * {*} '''Actie:''' profoX zal een topic aanmaken in het teamgedeelte om de mening van alle moderators te vragen en indien goedgekeurd het "Stel jezelf voor" topic verplaatsten naar Offtopic, sticky maken, en de richtlijnen aanpassen.
  * {*} '''Actie:''' Voorstel is goedgekeurd. Het webteam moet de richtlijnen aanpassen.
  * (!) '''Opgelet:''' Iedereen moet regelmatig het nut van de sticky topics voor zichzelf evalueren en indien nodig sticky topics losmaken na overleg.
Regel 57: Regel 88:
Misschien is dit teveel gevraagd van de forumsoftware, maar ik zou het heel fijn vinden :-) === 7. Verwijderen van de VERPLAATST:-topics uit "ongelezen berichten sinds vorige bezoek" (JohanVanDijk) ===
Regel 59: Regel 90:
=== 8. Ubuntu-nl.org sourcecode in bzr === Er staan veel VERPLAATST:-topics tussen de normale topics bij de ongelezen berichten. Dit zijn nutteloze topics die het lijstje met nuttige topics vervuilen. Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat deze topics gewoon blijven bestaan (zodat de topicstarter zijn/haar topic terug kan vinden) maar dat deze topics niet meer worden opgenomen in de lijst met ongelezen berichten.
  * De meeste forumleden vinden deze VERPLAATST:-topics nutteloos en in de weg staan.
  * De enige reden om de VERPLAATST:-topics te houden is om de topicstarter (en eventuele reageerders) hun topic terug te laten vinden. Bij het verplaatsen van een topic kunnen de moderators echter de topicstarter een PM sturen zodat een VERPLAATST:-topic niet nodig is.
  * Vistaus ruimde in het verleden de VERPLAATST:-topics op maar omdat dit niet officieel werd afgesproken is hij na overleg hiermee gestopt. Misschien dan maar officieel afspreken om het toe te laten?
  * {o} '''Actie:''' profoX zal een topic aanmaken in het teamgedeelte om dit agendapunt verder te bespreken en om tot een gezamenlijke beslissing te komen.
Regel 61: Regel 96:
De code van de website en het forum van Ubuntu-nl.org is niet meer beschikbaar via bzr. Vroeger was dit wel het geval. Waarom is dit verdwenen? Kunnen we de source er terug opgooien? Ook heb ik van SWAT te horen gekregen dat het Ubuntu-NL forum template niet doorgegeven mag worden omwille van licensing issues. Maar m.i. zijn er helemaal geen issues op dit vlak. Graag meer duidelijkheid hierover en een gepaste beslissing om de website source al dan niet integraal terug te zetten op bzr. === 8. Ubuntu-nl.org sourcecode in bzr (profoX) ===
Regel 63: Regel 98:
=== 9. Richtlijnen voorstel voor de wiki documentatie ===
Het rechtenprobleem is volgens mij opgelost nu de wiki pagina's in het community-gedeelte blijven. Wat speelt er nog meer rondom de [[http://wiki.ubuntu-nl.org/community/RichtlijnenVoorstel|nieuwe richtlijnen]]?
 * voorbeeldartikel
 * gebruikerspagina
 * ?
Vroeger was de source code van de Ubuntu-NL.org website en het forum beschikbaar op Launchpad via Bazaar. Ook heb ik van SWAT te horen gekregen dat het Ubuntu-NL forum template niet vrij beschikbaar is omwille van licensing issues die betrekking hebben op de gebruikte forumsoftware. Volgens mij klopt dit echter niet. Ik wil dus graag wat meer duidelijk hierover en over de reden dat de source code niet meer op bzr staat.
  * SWAT kon niet op de meeting aanwezig zijn om meer duidelijkheid te verschaffen. Dit agendapunt heeft ook geen hoge prioriteit, daarom is het uitgesteld naar de volgende meeting op 10 oktober.
  * {o} '''Actie:''' profoX zal SWAT voor de volgende meeting melden dat hij wat informatie zou moeten verzamelen hierover zodat dit op de volgende IRC meeting afgehandeld kan worden.
    * profoX heeft een mail naar SWAT gestuurd op 15 sept
    * SWAT heeft ontvangst van mail bevestigd op 21 sept (maar nog geen reactie gegeven)
Regel 69: Regel 104:
== Notulen == === 9. Richtlijnen voorstel voor de wiki documentatie (CeesSluis) ===
Regel 71: Regel 106:
Er zijn nog geen notulen... Wat speelt er nog meer rondom de [[http://wiki.ubuntu-nl.org/community/RichtlijnenVoorstel|nieuwe richtlijnen]]?
  * CeesSluis kon niet aanwezig zijn op de meeting, maar aangezien dit punt al meermaals werd uitgesteld hebben we het toch besproken.
  * Kenmerk van wiki is dat het kan aangepast worden wanneer het fout is, de mening van iedereen is daarom dat men de richtlijnen online kan gooien.
  * Het zou wel handig zijn indien aanpassingen aan de richtlijnen duidelijk worden vermeld in een changelog.
  * {*} '''Actie:''' Het documentatieteam zet de richtlijnen online.

=== 10. Webdesign verbeteren (Dooitze de Jong) ===

Het webdesign van ubuntu-nl.org is niet mooi afgewerkt. De bovenbalk en het Ubuntu-NL logo zijn aan vervanging toe.
  * De uitstraling van de website is overeenstemmig met ubuntu.com en kan zo blijven.
  * De bovenbalk en het Ubuntu-NL logo kunnen eventueel vervangen worden. Vrijwilligers mogen proberen iets leuk in elkaar te steken.
  * {*} '''Actie:''' Dooitze maakt een topic aan in Ubuntu-NL om te discussiëren over mogelijke verbeteringen aan het design van de website. http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/ubuntu-nl-webuiterlijk/
Regel 75: Regel 121:
Er is nog geen log... Het volledige [[/Log|log]] van de vergadering is hier terug te vinden.

Meeting 12/09/2009

Open community meeting

Aangezien een aantal kernleden die verantwoordelijk zijn voor resp. beheer en ondersteuning (SWAT en Siegie) niet aanwezig kunnen zijn zal de meeting voornamelijk bedoeld zijn om te discussiëren over enkele punten zonder effectief al beslissingen te nemen. Ook kunnen leden vanuit de community vragen stellen of opmerkingen geven.

Aanvang

Om 19:30 uur in IRC kanaal #ubuntu-nl-meeting op irc.freenode.net

Agenda

#

Onderwerp

Door

1

Ruimte voor bijlage op het forum.

siegie

2

Ubuntu derivaten op het forum / offtopic gedeelte

profoX

3

info(at)ubuntu-nl.org e-mailadres

profoX

4

Efficiëntere moderatie van het forum

profoX

5

Evaluatie "opgelost topic" mod

profoX

6

Bepaalde topics geen sticky meer, waarom?

femke98

7

Verwijderen van de VERPLAATST:-topics uit "ongelezen berichten sinds vorige bezoek"

JohanVanDijk

8

Ubuntu-nl.org sourcecode in bzr

profoX

9

RichtlijnenVoorstel

CeesSluis

10

Webdesign verbeteren

Dooitze de Jong

Wat verder ter tafel komt...

Verslag van de agendapunten

1. Ruimte voor bijlage op het forum (siegie)

Siegie kon niet aanwezig zijn om het punt toe te lichten. Daarom is het verplaatst naar de volgende meeting op 10 oktober.

2a. Ubuntu derivaten op het forum (profoX)

Veel gebruikers hebben vragen over Ubuntu derivaten of zelfs andere Linux distributies. Vaak kunnen wij wel helpen, aangezien er veel gelijkenissen te vinden zijn tussen de verschillende distributies. Op dit moment worden vragen zoals dit soms in de Ondersteuning fora geplaatst waar ze niet thuishoren aangezien dit voor ondersteuning bij Ubuntu bedoeld is. Deze topics worden dus verplaatst naar Offtopic. Persoonlijk ben ik van mening dat vragen over Ubuntu derivaten en zelfs andere Linux distributies ook welkom zijn op het Ubuntu forum, maar niet thuishoren in de huidige Ondersteuning fora. Er zijn veel Ubuntugebruikers die ook nog een andere Linuxdistributie gebruiken en die ook wel eens wat vragen willen stellen over andere distributies. Als alternatief zou ik dus willen voorstellen om een nieuw subforum aan te maken onder het Ondersteuning of Discussie gedeelte met de titel "Ondersteuning bij andere Linuxdistributies". Ook zou ik dan een sticky willen aanmaken (ter informatie) in dit nieuwe forum met links naar meer gespecialiseerde Nederlandstalige fora voor enkele populaire Linuxdistributies.

 • De meesten zijn het ermee eens dat een apart forumonderdeel hiervoor gewenst is.
 • Apart forumonderdeel onder Ondersteuning heeft de voorkeur aangezien het eigenlijk ook bij ondersteuning hoort en niet bij offtopic.
 • Alle aanwezige moderators zijn het met bovenstaande punten eens.
 • Ubuntu Actie: profoX zal na dit verslag de mening van de andere moderators vragen om tot een gezamenlijke beslissing te komen.

 • Ubuntu Actie: Voorstel is goedgekeurd. Siegie maakt een nieuw forum voor ondersteuning bij andere Linuxdistributies aan.

2b. Gedrag van moderators in offtopic gedeelte (profoX)

Het is begrijpelijk dat de moderators de Ondersteuning fora nauwlettend in de gaten houden en dat er daar wat strenger gemodereerd wordt, maar op dit moment zijn de moderators ook vrij streng in het Offtopic gedeelte. Ik krijg de indruk dat de 'bemoeienissen' van de moderators soms ten koste gaan van de sfeer op het forum. Vanzelfsprekend moet de Code of Conduct (http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode) sowieso nageleefd worden in het Offtopic gedeelte, maar voor de rest is het misschien beter als de moderators zich minder gaan bemoeien in het Offtopic gedeelte. Het is veel belangrijker dat de moderators zorgen dat de Ondersteuning fora netjes ontopic blijven. Natuurlijk zijn er ook in de Offtopic fora grenzen, maar ik denk dat de community in vele gevallen er zelf voor moet zorgen dat topics leuk blijven voor iedereen.

 • Moderators moeten er nog steeds op toezien dat de CoC wordt nageleefd in het offtopic gedeelte.
 • Topics in de ondersteuning fora moeten de meeste aandacht krijgen. Het is belangrijk dat hier strenger wordt gemodereerd.
 • Voorstel om offtopic vrijer te laten, maar wel eventueel in te grijpen wanneer berichten door leden worden gerapporteerd is een oplossing waar de meesten zich in kunnen vinden.
 • (o) Actie: Aanwezige moderators hebben echter geen mening uitgesproken. profoX zal na dit verslag de mening van alle moderators vragen om tot een gezamenlijke beslissing te komen.

  • Topic aangemaakt in teamgedeelte. Beslissing wordt zo snel mogelijk genomen.

3. info(at)ubuntu-nl.org e-mailadres (profoX)

Op dit moment worden mails naar info(at)ubuntu-nl.org niet goed afgehandeld. Bepaalde berichten worden met een maandenlange vertraging pas doorgestuurd naar de correcte verantwoordelijken. Dit vind ik absoluut niet kunnen. Ik vraag me af waarom niet meer personen beschikken over toegang tot het info(at)ubuntu-nl.org adres, bijvoorbeeld alle verantwoordelijken in plaats van enkel de verantwoordelijke voor beheer (SWAT). Op die manier kunnen berichten naar info(at)ubuntu-nl.org sneller naar de correcte kanalen doorgesluisd worden.

 • Iedereen is het ermee eens dat het info(at)ubuntu-nl.org adres voor meer personen beschikbaar gemaakt moet worden.
 • Alle verantwoordelijken van de verschillende delen zouden toegang tot het adres kunnen krijgen zodat ze de mails die betrekking hebben op hun deelgebied kunnen doorsluizen naar hun eigen kanaal.
 • Community Council zou ook graag toegang hebben tot het info(at)ubuntu-nl.org adres volgens cchris en Thomas_de_Graaff, maar volgens anderen is dit absoluut niet nodig. Dit kan nog besproken worden.
 • (o) Actie: profoX zal SWAT vragen de toegang tot het info(at)ubuntu-nl.org adres te verspreiden over de verschillende verantwoordelijken. Ook zal aan de CC gevraagd worden waarom zij denken toegang nodig te hebben tot het info(at)ubuntu-nl.org adres.

  • Er zijn minstens 2 nieuwe personen nodig die de mails naar info(at)ubuntu-nl.org naar de juiste kanalen kunnen sluizen, dit hoeven niet noodzakelijk de deelverantwoordelijken te zijn
  • profoX heeft SWAT via mail gecontacteerd op 15 sept

4. Efficiëntere moderatie van het forum (profoX)

Er werden in het verleden vaak extra moderators aangenomen omdat het erg moeilijk is om zo'n groot forum als Ubuntu-NL te modereren, maar misschien is het probleem niet dat er te weinig moderators zijn, maar wel dat het modereren niet efficiênt kan gebeuren omdat er enerzijds geen duidelijke afspraken zijn over wie wat modereert en omdat er anderzijds geen manier is om te weten welke posts reeds gecontroleerd/gemodereerd werden. Gelukkig kunnen we vaak op de community rekenen om ons te waarschuwen indien er iets niet goed is d.m.v. de meldknop maar misschien moeten we toch ook eens kijken naar manieren om efficiënter te kunnen modereren. Een forum modificatie die toelaat om bij te houden welke posts reeds door andere moderators werden bekeken zou soelaas kunnen bieden, maar een kortetermijn oplossing is misschien om de huidige moderators toe te wijzen aan aparte forumonderdelen. Natuurlijk mogen ook andere forumonderdelen gemodereerd worden, maar de bedoeling is dat verschillende moderators zich focussen op verschillende onderdelen om zo te voorkomen dat iedereen dezelfde topics modereert.

 • Sommige forumleden hebben de indruk dat er te weinig actieve moderators zijn. Op sommige momenten zitten bepaalde moderators op school, werk, etc. en zijn er weinig of geen actieve moderators aanwezig.
 • Misschien is het een idee om een aantal moderators aan te wijzen die verantwoordelijk zijn om enkele specifieke forumonderdelen te controleren. Een andere optie is om te wachten tot er een forum modificatie zoals vermeld wordt ontwikkeld.
 • (o) Actie: profoX opent een topic om aantal moderators te evalueren en indien nodig enkele nieuwe moderators zoeken.

 • (o) Actie: profoX gaat een plan voorleggen aan moderators om efficiënter te modereren. Ontwerp van een eventuele forum modificatie kan ook besproken worden.

  • Topic voor beide punten aangemaakt in teamgedeelte.

5. Evaluatie "topic opgelost" mod (profoX)

Er werd een "topic opgelost" modificatie ontwikkeld voor het forum. Deze forum modificatie kan getest worden op http://vidiqatch.org/ubunl/ De modificatie lijkt goed te werken en we zullen de modificatie hopelijk binnenkort implementeren in forum.ubuntu-nl.org door middel van een add-on package.

 • Iedereen is tevreden met de modificatie en men wil de modificatie zo snel mogelijk geïmplementeerd zien.
 • Bepaalde functionaliteit kan nog toegevoegd worden (zoals zoeken op opgeloste topics) alvorens de mod te implementeren.
 • (o) Actie: profoX gaat de modificatie nog een beetje verder uitwerken.

 • (o) Actie: Hierna zal profoX de admins van het forum (SWAT en Siegie) contacteren om de implementatie te bespreken (back-ups, database logging, ftp toegang)

6. Bepaalde topics geen sticky meer, waarom? (femke98)

Sommige topics zijn niet meer sticky. Op de laatste real-life meeting van het team werd beslist dat er teveel sticky topics waren in sommige categorieën, zoals bijvoorbeeld in Ubuntu-NL. Teveel sticky topics vernietigt het nut van sticky topics. Het topic in kwestie dat men terug sticky wil is het "Stel jezelf- voor" topic.

 • De forumrichtlijnen vermelden dat leden zich kunnen voorstellen in het sticky "Stel jezelf voor" topic, maar dit topic is niet langer sticky.
 • Iedereen is het ermee eens dat dit topic terug sticky zou moeten zijn. Het topic verplaatsen naar Offtopic i.p.v. Ubuntu-NL en daar opnieuw sticky maken heeft de voorkeur.
 • We moeten proberen om niet meer dan 5 stickies per forum aan te maken, maar we moeten hier flexibel in zijn wanneer het tijdelijk nodig blijkt om toch meer stickies aan te maken.
 • Ubuntu Actie: profoX zal een topic aanmaken in het teamgedeelte om de mening van alle moderators te vragen en indien goedgekeurd het "Stel jezelf voor" topic verplaatsten naar Offtopic, sticky maken, en de richtlijnen aanpassen.

 • Ubuntu Actie: Voorstel is goedgekeurd. Het webteam moet de richtlijnen aanpassen.

 • Info (!) Opgelet: Iedereen moet regelmatig het nut van de sticky topics voor zichzelf evalueren en indien nodig sticky topics losmaken na overleg.

7. Verwijderen van de VERPLAATST:-topics uit "ongelezen berichten sinds vorige bezoek" (JohanVanDijk)

Er staan veel VERPLAATST:-topics tussen de normale topics bij de ongelezen berichten. Dit zijn nutteloze topics die het lijstje met nuttige topics vervuilen. Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat deze topics gewoon blijven bestaan (zodat de topicstarter zijn/haar topic terug kan vinden) maar dat deze topics niet meer worden opgenomen in de lijst met ongelezen berichten.

 • De meeste forumleden vinden deze VERPLAATST:-topics nutteloos en in de weg staan.

 • De enige reden om de VERPLAATST:-topics te houden is om de topicstarter (en eventuele reageerders) hun topic terug te laten vinden. Bij het verplaatsen van een topic kunnen de moderators echter de topicstarter een PM sturen zodat een VERPLAATST:-topic niet nodig is.

 • Vistaus ruimde in het verleden de VERPLAATST:-topics op maar omdat dit niet officieel werd afgesproken is hij na overleg hiermee gestopt. Misschien dan maar officieel afspreken om het toe te laten?

 • (o) Actie: profoX zal een topic aanmaken in het teamgedeelte om dit agendapunt verder te bespreken en om tot een gezamenlijke beslissing te komen.

8. Ubuntu-nl.org sourcecode in bzr (profoX)

Vroeger was de source code van de Ubuntu-NL.org website en het forum beschikbaar op Launchpad via Bazaar. Ook heb ik van SWAT te horen gekregen dat het Ubuntu-NL forum template niet vrij beschikbaar is omwille van licensing issues die betrekking hebben op de gebruikte forumsoftware. Volgens mij klopt dit echter niet. Ik wil dus graag wat meer duidelijk hierover en over de reden dat de source code niet meer op bzr staat.

 • SWAT kon niet op de meeting aanwezig zijn om meer duidelijkheid te verschaffen. Dit agendapunt heeft ook geen hoge prioriteit, daarom is het uitgesteld naar de volgende meeting op 10 oktober.
 • (o) Actie: profoX zal SWAT voor de volgende meeting melden dat hij wat informatie zou moeten verzamelen hierover zodat dit op de volgende IRC meeting afgehandeld kan worden.

  • profoX heeft een mail naar SWAT gestuurd op 15 sept
  • SWAT heeft ontvangst van mail bevestigd op 21 sept (maar nog geen reactie gegeven)

9. Richtlijnen voorstel voor de wiki documentatie (CeesSluis)

Wat speelt er nog meer rondom de nieuwe richtlijnen?

 • CeesSluis kon niet aanwezig zijn op de meeting, maar aangezien dit punt al meermaals werd uitgesteld hebben we het toch besproken.

 • Kenmerk van wiki is dat het kan aangepast worden wanneer het fout is, de mening van iedereen is daarom dat men de richtlijnen online kan gooien.
 • Het zou wel handig zijn indien aanpassingen aan de richtlijnen duidelijk worden vermeld in een changelog.
 • Ubuntu Actie: Het documentatieteam zet de richtlijnen online.

10. Webdesign verbeteren (Dooitze de Jong)

Het webdesign van ubuntu-nl.org is niet mooi afgewerkt. De bovenbalk en het Ubuntu-NL logo zijn aan vervanging toe.

 • De uitstraling van de website is overeenstemmig met ubuntu.com en kan zo blijven.
 • De bovenbalk en het Ubuntu-NL logo kunnen eventueel vervangen worden. Vrijwilligers mogen proberen iets leuk in elkaar te steken.
 • Ubuntu Actie: Dooitze maakt een topic aan in Ubuntu-NL om te discussiëren over mogelijke verbeteringen aan het design van de website. http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/ubuntu-nl-webuiterlijk/

Log

Het volledige log van de vergadering is hier terug te vinden.

community/Meetings/Meeting20090912 (laatst bewerkt op 2009-09-21 15:11:11 door WesleyStessens)