• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Meeting 10/01/2009

Agenda

#

Onderwerp

Door

1

(Doorgeschoven vanuit de vorige meeting) Voorstel sense hofstede bespreken: http://forum.ubuntu-nl.org/index.php/topic,34714.0.html

leoquant, namens jan stedehouder

2

(Doorgeschoven vanuit de vorige meeting) Evalueren van de afgelopen grote release party in Amsterdam. Is er soort eindverslag, was het budget toereikend?

leoquant

3

Wat zijn de ambities en doelstellingen van de leden wat betreft de organisatie van release party's? Willen we deze in principe klein houden, kleinschalig,gericht op individuen, aspirant leden, of willen we ons ook richten op het bedrijfsleven?( instellingen, gemeenten) Hoe gaan we dat laatste aanpakken? Is het te doen, ook omdat we waarschijnlijk ons dan ook richten op de andere kant van de zaak namelijk: nazorg, begeleiding en implementatie van ubuntu gerelateerde zaken rond deze bedrijven.( instellingen, gemeenten)Denk aan serveronderhoud, opleiden van mensen, etc.

leoquant

4

Voorstel voor duidelijke wiki-rechtlijnen m.b.t. artikelen; taalgebruik, artikelindeling, omgaan met verschillende desktop environments, etc.

cumulus007 (Sander Pientka)

5

De wiki moet aanpasbaar zijn voor alle ingelogde leden. Dat is de essentie van een wiki. De community helpt elkaar, niet de elite helpt de massa. Mails sturen naar de documentatie-beheerders is veel te omslachtig en duurt te lang. Het kost bovendien meer energie en het is veel minder makkelijk dan direct aanpassen. Dit weerhoudt mensen ervan mee te helpen. Het wiki-systeem heeft zichzelf genoeg bewezen lijkt me, en het heeft laten zien dat het risico niet groot is. Ik weet bijna zeker dat er minder fouten in zullen staan dan er nu staan.

cumulus007 namens MilanBoers

Notulen

1. Ubuntu/FOSS promotie team

Voorstel van Sense Hofstede om meer aandacht te besteden aan de promotie van Ubuntu. Er zou een team opgesteld worden dat berichten opstelt, de media opzoekt en actief het Ubuntu merk aan de man brengt. Jan Stedehouder is hier op ingepikt met een iets andere invalshoek: bredere promotie van open-source en open standaarden vanuit de Ubuntu-NL gemeenschap.

Aangezien het huidige Ubuntu-NL promotieteam niet actief is lijkt het Jan en SWAT het beste om hier opnieuw invulling aan te geven. Jan gaat het verder bekijken en wordt de contactpersoon. Hij zal een lijstje maken van speerpunten, mogelijke acties/campagnes en zal mensen verzamelen die daarmee aan de slag willen.

2. Evaluatie releaseparty Amsterdam

Dit punt werd doorgeschoven wegens afwezigheid van Leoquant.

3. Ambities en doelstellingen m.b.t. release party's

Wat willen we als community voor soort party? Willen we die richten op eindgebruikers, bedrijven, de overheid?

Jan Stedehouder denkt aan: (1) naamsbekendheid voor Ubuntu en de gemeenschap, (2) een IRL "in het echte leven" mogelijkheid voor actieve leden en (3) daarnaast actuele, maatschappelijke thema's waar Ubuntu/Ubuntu-NL iets mee kunnen.

Reekje vindt sociaal contact voor de insiders en promotie naar buiten zowel particulieren, bedrijven als overheden belangrijk.

Wat de doelgroep bedrijven betreft zouden volgens Jan afzonderlijke activiteiten moeten plaatsvinden, maar dan moet Canonical leidend zijn en moet er een stevig inhoudelijk programma zijn. Ook aanwezig zijn bij andere, meer zakelijke gerichte evenementen zoals het NOiV congres, activiteiten van Media Plaza, beurzen, .. moet mogelijk zijn.

Tommie74 stipt aan dat ook scholen niet vergeten moeten worden.

4. Duidelijke wiki-richtlijnen

Cumulus007: Er zijn momenteel geen duidelijke richtlijnen voor artikels. Er moet duidelijkheid zijn wat betreft taalgebruik, inhoudsopgave, Ubuntu varianten als Kubuntu/Xubuntu/.., terminal vs. grafisch etc.

Er zou een schrijfwijzer moeten komen en een voorbeeld hoe een artikel geschreven dient te worden. Cumulus007 zal zijn voorstellen integreren met de huidige richtlijnen.

5. Wiki aanpasbaar voor alle ingelogde leden

Enkele weken geleden was de wiki aanpasbaar voor alle ingelogde leden, dat is nu niet meer zo.

Johanvd is het ermee eens dat de wiki weer aangepast kan worden door iedereen. Vanuit technisch oogpunt was het wat lastig te organiseren, want het gaat om de verschillende rechten die er op de wiki zijn, niet alleen het aanpassen van pagina's maar ook het maken van nieuwe en het terugzetten van oudere versies etc.

Het is wel de bedoeling dat iedereen correcties kan maken in de gewone handleidingen, het is alleen een kwestie van de rechten goed zetten. Er zal overlegd worden met de rest van het docuteam; er wordt aan gewerkt.

Log

Het volledige log van de vergadering is hier terug te vinden.

community/Meetings/Meeting20090110 (laatst bewerkt op 2009-03-12 21:14:23 door RoelHuybrechts)