• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 11 en 12
Versie 11 sinds 2011-11-11 20:01:14
Grootte: 3517
Auteur: testcees
Commentaar: usermod -G www-data $USER
Versie 12 sinds 2012-05-08 14:13:25
Grootte: 3991
Auteur: rachidbm
Commentaar: phpMyAdmin toegevoegd, wat meer up-to-date gemaakt
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 3: Regel 3:
 . <<GeschiktVoor("ubuntu, kubuntu, xubuntu, server","10.04 LTS, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04 LTS")>>
Regel 4: Regel 6:
 . <<GeschiktVoor("ubuntu, kubuntu, xubuntu, server","10.04 LTS, 10.10, 11.04")>>
Regel 10: Regel 11:
== Installeren in een bestaand Ubuntu systeem ==
De benodigde pakketten worden toegevoegd met behulp van het programma tasksel.
##== Installeren in een bestaand Ubuntu systeem ==
De benodigde pakketten kunnen worden geïnstalleerd met behulp van het programma tasksel.
Regel 13: Regel 14:
'''Ubuntu 10.10 ''Desktop'' Editie:''' Als u de '''desktop-editie''' gebruikt moet u eerst aptitude installeren om tasksel te kunnen gebruiken. Dit kan met de opdracht: ''sudo apt-get install aptitude''. Als u de '''Desktop-editie''' gebruikt moet u eerst aptitude installeren om tasksel te kunnen gebruiken. Dit kan met de opdracht:
{{{
sudo apt-get install aptitude
}}}
Regel 20: Regel 24:
== Installeer de speciale server versie ==
Ubuntu heeft een speciale server installatie-CD. De server installatie plaatst geen grafische interface. Er wordt gewerkt met een terminalscherm.

Kijk in het artikel "[[community/InstallatieServerKarmic|Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) Server CD installeren]]" of "[[InstallatieServerHardy|Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) Server CD installeren]]" voor een installatieprocedure.
##== Installeer de speciale server versie ==
##Ubuntu heeft een speciale server installatie-CD. De server installatie plaatst geen grafische interface. Er wordt gewerkt met een terminalscherm.
##Kijk in het artikel "[[community/InstallatieServerKarmic|Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) Server CD installeren]]" of "[[InstallatieServerHardy|Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) Server CD installeren]]" voor een installatieprocedure.
Regel 30: Regel 33:
 {{{ {{{
Regel 34: Regel 37:
 * in plaats van ''$USER'' kan ook een gebruikersnaam worden gebruikt. Meerder gebruikers kunnen lid zijn van de groep ''www-data''.  * in plaats van '''$USER''' kan ook een gebruikersnaam worden gebruikt. $USER staat voor ''de huidige gebruiker''. Verder kunnen meerdere gebruikers lid zijn van de groep ''www-data''.
Regel 38: Regel 41:
 {{{
sudo chown -R $USER:$USER /var/www}}}
{{{
sudo chown -R $USER:$USER /var/www
}}}
Regel 45: Regel 49:
<<BR>><<BR>>
Regel 46: Regel 52:
(!) LET OP: Dit zijn extra's. U hoeft deze stappen dus niet perse uit te voeren om LAMP werkend te krijgen.
== Netwerk ==
{{{#!wiki tip
LET OP: Dit zijn extra's. U hoeft deze stappen dus niet perse uit te voeren om LAMP werkend te krijgen.
}}}

=== phpMyAdmin ===
Om met MySQL databases te werken kun je phpMyAdmin gebruiken. Dit pakket zit niet standaard in de LAMP-stack, maar kunt u eenvoudig installeren middels:
{{{
sudo apt-get install phpmyadmin
}}}


=== mod_rewrite ===
Wilt u werken met !RewriteEngine en.htaccess-bestanden, schakel dan de module mod_rewrite in middels
{{{
sudo a2enmod rewrite
}}}


=== Netwerk ===

Een webserver opzetten

Een veel gebruikte en populaire term is LAMP server, waarmee een complete open-source webserver bedoeld wordt met Linux, Apache, MySQL en PHP

De benodigde pakketten kunnen worden geïnstalleerd met behulp van het programma tasksel.

Als u de Desktop-editie gebruikt moet u eerst aptitude installeren om tasksel te kunnen gebruiken. Dit kan met de opdracht:

sudo apt-get install aptitude

Voer het onderstaande commando uit:

sudo tasksel install lamp-server

Apache webserver

Standaard toont de webserver de (html)pagina's uit de map /var/www en is de gebruiker www-data de eigenaar van de bestanden.

Leden van de groep www-data kunnen deze bestanden wijzigen. Een gebruiker kan lid worden van de groep www-data met de opdracht:

usermod -G www-data $USER
  • in plaats van $USER kan ook een gebruikersnaam worden gebruikt. $USER staat voor de huidige gebruiker. Verder kunnen meerdere gebruikers lid zijn van de groep www-data.

Alternatief is om zelf eigenaar van de bestanden te worden, dat kan met de volgende terminal opdracht:

sudo chown -R $USER:$USER /var/www

De webserver pagina's kunnen nu gewijzigd worden (zonder gebruik te maken van sudo).

U bent nu klaar met het installeren van LAMP!Extras

LET OP: Dit zijn extra's. U hoeft deze stappen dus niet perse uit te voeren om LAMP werkend te krijgen.

phpMyAdmin

Om met MySQL databases te werken kun je phpMyAdmin gebruiken. Dit pakket zit niet standaard in de LAMP-stack, maar kunt u eenvoudig installeren middels:

sudo apt-get install phpmyadmin

mod_rewrite

Wilt u werken met RewriteEngine en.htaccess-bestanden, schakel dan de module mod_rewrite in middels

sudo a2enmod rewrite

Netwerk

ssh

Met ssh kan een verbinding gemaakt worden voor beheer op afstand.

Meer informatie in het artikel over de Openssh-server

Vanaf een Windows werkstation kan een ssh verbinding gemaakt worden met het bekende PuTTY

Zorg ervoor dat er sleutels of minimaal goede wachtwoorden worden gebruikt om misbruik van de ssh toegang te voorkomen!

https

In https staat de letter S voor Secure, beveiligd. Door het gebruik van een certificaat is het mogelijk om een beveiligde verbinding te maken met de LAMP-server.

Kijk voor meer informatie in het artikel Webserver met https

Voor testdoeleinden is het mogelijk een "zelf ondertekend" certificaat te gebruiken. Hieraan zijn GEEN kosten verbonden. Het voordeel is dat door het gebruik van een certificaat de verbinding wordt "versleuteld".

FTP server

Kijk voor het installeren van een FTP server in het artikel Een FTP server opzetten.

Kijk voor de Engelstalige server documentatie in: Ubuntu Server Guide

Voor hulp bij het werken met de terminal kijk in het artikel: Werken met de Terminal


CategoryNetwerkenEnServers

community/Lamp (laatst bewerkt op 2014-11-27 13:50:09 door r0n)