• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

LVM

Wat is LVM

LVM staat voor Logival Volume Management. Het is een systeem voor het beheren van logische schijfvolumes wat veel geavanceerder en flexibeler is dan de traditionele methode van het schijf-partitioneren en formateren.

Waarom LVM gebruiken?

Met de tool Gparted kunnen schijfpartities worden beheerd. Maar LVM doet dat beter, handiger en heeft meer mogelijkheden.

Om schijven en partities met LVM te beheren is enige basiskennis nodig.

LVM gebruikt 3 begrippen:

  • Volume Groups
  • Physical Volumes
  • Logical Volumes

Een “Volume Group” is een verzameling van fysieke (schijven) en logische (partities) eenheden. Een eenvoudig systeem heeft een (1) “Volume Group” met alle fysieke en logische eenheden van het systeem.

“Physical Volumes” zijn de schijven.

“Logical Volumes” zijn de zogenaamde partities met een bestandssysteem. Anders dan partities hebben “Logical Volumes” een naam en geen nummer. Een "Logical Volume" kan verspreid liggen over de schijf.

Bijzonderheid

  • Een groot voordeel van LVM is dat alle acties kunnen worden uitgevoerd zonder het computergebruik te onderbreken. Veel acties van Gparted vereisen dat wordt herstart met een aparte liveDVD.
  • Er geen maximum aan het aantal primaire partities (zoals met msdos maximum van 4).

Nadelen

Als LVM "Volume Groups" meerder "Pysical Volumes" (schijven) gebruiken neemt het risico op schijfproblemen toe.

  • Gebruik een raid configuratie voor bescherming tegen uitval van een enkele schijf
  • Zorg (altijd) voor een actuele back-up van gegevens op een ander medium.

Partitie grootte veranderen

Met Gparted kunnen partities worden vergroot en verkleind maar alleen als de partitie niet in gebruik is. LVM kan partities vergroten terwijl deze zijn aangekoppeld (mits ondersteund door het gebruikte bestandssysteem systeem bijvoorbeeld ext3/4). Om een partitie te vergroten kan Gparted alleen gebruik maken van naastliggende vrije ruimte. LVM kan hiervoor alle beschikbare vrije ruimte gebruiken in de “Volume Group”, zelfs vrije ruimte op een andere schijf.

Partities verplaatsen

Partities verplaatsen met Gparted is soms nodig omdat een partitie een aaneengesloten deel van de schijf moet beslaan en dat is met LVM dus niet meer nodig.

In tegenstelling tot Gparted kan LVM een partitie verplaatsen terwijl deze in gebruik is. Het is zelfs geen probleem als het verplaatsen in de achtergrond wordt uitgevoerd of wordt onderbroken. Als het systeem onverwacht uit gaat of vastloopt zal het verplaatsen nadat het systeem weer is opgestart alsnog netjes worden afgerond. Bijvoorbeeld bij aanschaf van een SSD schijf kan deze worden aangesloten en met LVM kan het draaiend root bestandssysteem in de achtergrond worden verplaatst naar de SSD schijf terwijl het systeem gewoon te gebruiken is.

Veel partities

Als de computer in gebruik is voor meerdere linux distributies, verschillende uitgaven van Ubuntu of beide zijn al snel een groot aantal partities in gebruik. Traditionele msdos partities hebben hier beperkingen maar met LVM kunnen net zo veel partities worden gemaakt als nodig zijn. Dat kan snel en eenvoudig in de beschikbare vrije ruimte. Vaak wordt bij de eerste installatie alle schijfruimte toegewezen aan een partitie maar omdat partities met LVM eenvoudig kunnen worden vergroot is dat niet nodig. Het is waarschijnlijk beter om alleen de ruimte toe te wijzen die je verwacht te gaan gebruiken en de rest vrij te laten. Heeft een partitie op enig moment weinig vrije ruimte kan eenvoudig vrije ruimte worden toegevoegd, zonder het computergebruik te onderbreken.

Info (!) Tip: geeft de “Logical Volumes” (partities) de namen van de distributieversies, bijvoorbeeld Ubuntu, Debian, Xubuntu enz.

Snapshots

Dit is alleen mogelijk met LVM. Hiermee kan van een “Logical Volume” een momentopname worden gemaakt terwijl het systeem normaal blijft functioneren.

Details

Beginnen

(i) Nieuw uitgaven van Ubuntu (vanaf 12.10) bieden tijdens de installatie de mogelijkheid LVM te gebruiken.

Er is een “Physical Volume” nodig. Normaal gesproken een harde schijf waar een partitie van het type LVM op wordt gemaakt. Een “Pysical Volume” kan worden gemaakt met Gparted of fdisk en beslaat vaak de gehele schijf. De te gebruiken code voor fdisk is 8e.

Na het maken van de LVM partitie moet deze worden geïnitialiseerd als “Pysical Volume”. Als de partitie /dev/sda1 is:

sudo pvcreate /dev/sda1

Er moet ook een “Volume Group” worden gemaakt:

sudo vgcreate VG1 /dev/sda1

Er is nu een “Volume Group” met de naam VG1. Gebruik een eigen zinvolle naam. VG1 bevat 1 “Physical Volume”. Er kan een “Logical Volume” (partitie) worden aangemaakt in de beschikbare vrije ruimte:

sudo lvcreate –n LV1 –L 5g VG1

Dit maakt een “Logical Volume” (partitie) met de naam LV1 in de “Volume Group” VG1 en gebruikt 5GB ruimte.

Voor het installeren van Ubuntu kunnen zo een “Logical Volume” voor het systeem (root) bestandssysteem, één voor swap en wellicht een apart “Logical Volume” voor /home. Wederom, gebruik een zinvolle naam voor het “Logical Volume” (partitie) bijvoorbeeld Ubuntu, Swap, Home

Gebruik eventueel de opdrachten lvs en pvs voor een overzicht van “Logical Volumes” of “Physical Volumes”. Of gebruik lvdisplay en pvdisplay voor meer details.

Als dit met een Ubuntu LiveDVD (of Live-USB) wordt gedaan kan nu de installatie worden gestart door op het installatie icoon te klikken. Kies als Installatietype “Iets anders” om de partities zelf toe te wijzen. De partities hebben de naam /dev/mapper/VG1-LV1

Uitbreiden van Partities

Een “Logical Volume” (partitie) kan worden vergroot:

sudo lvextend -L +5g VG1/LV1

Dit voegt 5 GB toe aan “Logical Volume” LV1 in de “Volume Group” VG1. Er kan een absolute omvang worden opgegeven of een uitbreiding met een + teken. De ruimte voor uitbreiding kan van overal binnen de “Volume Group” VG1 komen.

Na het uitbreiden van het “Logical Volume” met ook het gebruikte bestandssysteem worden vergroot. Het bestandssysteem moet dit wel ondersteunen, voor ext3/4 kan dit met:

sudo resize2fs /dev/VG1/LV1

Verplaatsen van Partities

sudo vgextend VG1 /dev/sdb1

sudo pvmove -n VG1 /dev/sda1

Snapshots

sudo lvcreate -s -n Snap1 -L 5g VG1/LV1

sudo lvconcert -merge VG1/Snap1

Verwijzingen


CC-BY-SA

CategoryInstallatie

community/LVM (laatst bewerkt op 2014-10-31 23:28:30 door testcees)