• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

De LoCo raad

De Ubuntu LoCo-raad bestaat uit gekozen, toegewijde leden van de Ubuntugemeenschap. Ze hebben uiteenlopende achtergronden, maar elk weet wat er nodig is voor een succesvolle Lokale Gemeenschap (LoCo, van Local Community). De LoCo-raad is ingesteld om de Ubuntu LoCo-teams aan te sturen, en -- gebruik makend van eerdere ervaring -- te voorzien van sturing en hulp wanneer het nodig is.

De LoCo-raad stuurt de LoCo-gemeenschappen aan, wijst middelen toe, bemiddelt bij conflicten en bepaalt de verdere richting van het project.

De LoCo-raad stuurt de LoCo-gemeenschappen aan en haar verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het voorzien in onafhankelijke begeleiding voor de LoCo-gemeenschap.

 • Het waarborgen van bestuurskwaliteit binnen de LoCo-gemeenschap.

 • Het keuren en herkeuren van LoCo-teams voor de officiële status van goedkeuring ("approved").

 • Het geven van informatie en advies aan andere Ubuntu-bestuursorganen met betrekking tot de benodigdheden en de prestaties van de LoCo-gemeenschap.

 • Het zijn van een onafhankelijke, objectieve, derde partij bij conflicten in teams, als bemiddelaars tussen groepen of personen.
 • Het besturen van belangrijke LoCo-middelen, zoals mailinglijsten en belangrijke webmiddelen. Als u bijvoorbeeld een 'Request Ticket' aanmaakt (RT) met betrekking tot uw LoCo, en u heeft na twee weken nog niks gehoord, neem dan contact met de LoCo-raad op.

 • Het beïnvloeden van en het geven van advies over het toewijzen van LoCo-middelen

 • Het beïnvloeden van de richting en de doelen van het Ubuntu-project en de grotere zaak van het LoCo Team

 • Het motiveren en aanmoedigen van LoCo's om zo goed mogelijk te presteren

Leden

De huidige leden van de LoCo-raad zijn te vinden op de internationale pagina. U kunt de raad per e-mail (Engelstalig) bereiken via het adres: loco-council<at>lists.ubuntu.com

Vergaderingen en lopende zaken

Alles met betrekking tot vergaderingen en lopende zaken van de LoCo raad is te vinden in hun agenda.

community/InternationaleGemeenschap/LoCos/LoCoRaad (laatst bewerkt op 2011-01-31 19:59:20 door testcees)