• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) Server CD installeren

Geen ondersteunde Versie: Dit artikel betreft een niet ondersteunde versie van Ubuntu. Meer info...

Inleiding

Ubuntu kent naast een Desktop versie ook een Server versie. In dit artikel wordt een standaard installatie van de server CD uitgevoerd.

Er wordt een korte toelichting gegeven op een aantal meegeleverde server-toepassingen. Deze netwerk-toepassingen kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden maar moeten daarna vaak nog verder geconfigureerd worden. Het configureren van netwerk-toepassingen valt buiten dit artikel.

Ga eerst naar de download pagina van Ubuntu server en kies voor Ubuntu 9.04 Server.

Standaard is de 64-bit versie geselecteerd. Kies voor de 32-bit versie als de hardware dit noodzakelijk maakt.

Kies een 'download-locatie in de buurt' (Belgium of Netherlands) en druk op "Begin Download" voor het geselecteerde iso-beeldbestand (iso-image).

Brand het iso-beeldbestand op een CD-ROM zoals hier beschreven.

Installatie starten

Let op, door de stappen uit dit artikel te volgen worden alle gegevens van de harde schijf gewist!

Start de server vanaf de CD-ROM en kies de gewenste taal voor het installatieprogramma.

In het menu kan gekozen worden om eerst de cd te controleren op fouten.

Kies daarna voor de optie Install Ubuntu Server om de installatie te starten.

hoofdmenu.png

Geef de server een (netwerk-)naam.

netwerkconfiguratie.png

Schijfindeler

De 'schijfindeler' wordt gestart. Er wordt gezocht naar de aanwezige schijven en partities en een voorstel gedaan voor een begeleide schijfindeling.

schijfindelingkeuze.png

Het aanpassen of behouden van bestaande partities valt buiten dit artikel.

In dit artikel wordt de gehele schijf gebruikt en LVM. LVM staat voor logische volmebeheer en bied veel flexibiliteit voor het beheer van de schijfpartities.

Als er meerdere schijven aanwezig zijn moet gekozen worden op welke schijf de installatie gedaan moet worden.

schijfindeling2eschijf.png

Omdat ervoor gekozen is de schijf te laten beheren door de logische volumebeheerder wordt om een bevestiging gevraagd.

volumebeheerbevestigen.png

Er wordt een kleine partitie gemaakt voor een /boot partitie. Verder komt de gehele schijf onder beheer van de logische schijfbeheerder (de "volume groep").

Er wordt gevraagd welk deel van de schijf gebruikt kan worden voor de installatie. In dit artikel gebruiken we 50% van de "volume groep".

50% wordt gebruikt voor het maken van de nodige partities, '/' en 'swap'. De logische schijfbeheer (LVM) maakt deze partities aan als "logische volumes".

De andere 50% komt beschikbaar als vrije ruimte in de "volume groep". Deze vrije ruimte kan gebruikt worden voor het uitbreiden van partities ("logische volumes") of het maken van nieuwe partities ("logische volumes"). Natuurlijk kan er ook voor gekozen worden direct alle beschikbare ruimte te gebruiken.

Eventueel kan na de installatie de "volume group" met een andere schijf (een "fysiek volume") worden uitgebreid.

50volumebeheer.png

Als laatste wordt een bevestigingsscherm getoond met de partities en "logische volumes" die worden gecreerd voordat Ubuntu wordt geïnstalleerd.

schijfindelingwegschrijven.png

Gebruiker

Er wordt gevraagd om de naam van de gebruiker. Deze gebruiker zal na de installatie rechten hebben om meer gebruikers te registreren.

gebruiker.png

Geef op het volgende scherm de naam op waarmee deze gebruiker zich op de server kan aanmelden. Deze naam bestaat uit kleine letters en eventueel cijfers.

gebruikernaam.png

Gebruik voor deze 1e gebruiker een goed wachtwoord, ook omdat deze gebruiker beheerrechten heeft.

wachtwoord.png

Er wordt gevraagd om de home map van de gebruiker te versleutelen. In dit artikel maken we daar geen gebruik van.

versleuteldehome.png

Het installatieprogramma zal een internetverbinding maken om de laatste veiligheidsupdates binnen te halen. Hiervoor wordt om een proxy-adres gevraagd. Is er een directe internetverbinding aanwezig? Dan kan deze regel worden leeggelaten.

proxy.png

Hoe moet het systeem om gaan met updates. Deze kunnen altijd handmatig worden aangebracht met de opdrachten:

sudo apt-get update
sudo apt-get update

Er kan ook gekozen worden om beveiligingsupdates automatisch te installeren. Dit zijn alleen de beveiligingsupdates en andere updates moeten wel handmatig worden aangebracht.

De laatste keuze is om het systeem via internet te beheren via een (betaalde) service van Canonical: Landscape.

updates.png

Het basissysteem is nu geïnstalleerd.

Toepassingen

Er wordt een menu getoond met servertoepassingen die direct geïnstalleerd kunnen worden.

toepassingen.png

Dit menu kan na de installatie alsnog opgeroepen worden om toepassingen toe te voegen met de opdracht:

sudo tasksel

Na de installatie kunnen via dit menu meer toepassingen geïnstalleerd worden, desgewenst zelfs de Ubuntu desktop.

In de volgende hoofdstukken worden een korte toelichting gegeven op de toepassingen die in het installatie-menu gekozen kunnen worden.

DNS server

In een dns server kunnen gegevens over netwerkdomeinennamen worden opgeslagen. Door gebruik te maken van een eigen dns server kan voor eigen netwerkcomponent een naam gebruikt worden in plaats van het ip-adres.

LAMP server

LAMP is de aanduiding voor de combinatie "Linux Apache Mysql Php/Phython/Perl". Door deze keuze worden pakketten geïnstalleerd die nodig zijn voor het configureren van een moderne 'Apache2' webserver inclusief een 'mysql 5.0' database-server en de programmeertalen 'php5', 'python' en 'perl'.

Bij deze keuze wordt gevraagd om een wachtwoord voor de mysql-beheerder 'root' in te stellen:

mysqlroot.png

De webserver kan getest worden door in een browser 'http://ip-adres' te typen:

InstallatieServerHardy/itworks.png
(in dit voorbeeld is 192.168.1.2 het ip-adres van de server)

Standaard toont de server internet-pagina's uit de map '/var/www/'.

De webserver kan ook worden gebruikt voor een beveiligde (https) verbinding. Het artikel Webserver met https geeft hierover meer informatie.

Mail server

Deze keuze installeert pakketten voor een 'pop3' en/of 'imap' mail server op basis van de pakketten 'postfix' en 'dovecot'.

OpenSSH server

De keuze voor een ssh server is aanbevolen voor netwerk-toegang tot de server. Via ssh kan de server vanaf een andere computer worden beheerd zodat geen eigen beeldscherm en toetsenbord meer nodig is.

OpenSSH kan ook gebruik maken van sleutels in plaats van wachtwoorden. Lees voor meer informatie het artikel over de Openssh-server.

PostGreSQL database server

PostgreSQL is een open-source object-georiënteerde database server.

Deze keuze installeert pakketten voor een printserver op basis van 'cups'

Samba File Server

Een bestand- en print-server op basis van het 'smb' of 'cifs' protocol, speciaal voor het aansluiten van Windows computers maar ook te gebruiken vanaf een Ubuntu computer via menu Locaties → Netwerk:

InstallatieServerHardy/netwerkomgeving.png

En op een Windows-computer is de server bereikbaar via Start → Uitvoeren:

InstallatieServerHardy/uitvoeren.png

Standaard wordt alleen de printer gedeeld.

InstallatieServerHardy/windowsnetwerk.png

Voor het delen van bestanden moet bestand '/etc/samba/smb.conf' op de server worden aangepast.

Tomcat Java Server

Tomcat voert servlets en JavaServer (JSP) Pagina's uit.

Virtual machine host

Standaard gebruikt Ubuntu de KVM software als virtualisatie techniek.

Manual package selection

Via deze optie kan met aptitude ieder ander gewenst pakket uit de Ubuntu pakketbronnen geïnstalleerd worden.

aptitude.png

Basis netwerk instelling

Het ip-adres van de server kan worden opgevraagd met de terminalopdracht:

ifconfig

Standaard staat de server ingesteld als DHCP-client. Via het DHCP protocol zal het netwerk worden geconfigureerd. Voor een server is het vaak handiger om een vaste netwerk configuratie te gebruiken.

Voor het instellen van een vaste netwerk configuratie moeten de volgende parameters bekend zijn:

  • ip-adres. Dit adres moet vallen in het bereik van het eigen netwerk, in de voorbeelden wordt adres '192.168.1.2' gebruikt.
  • netwerkmasker. Hiervoor kan het masker uit bovenstaande ifconfig opdracht worden gebruikt. In het voorbeeld is het netwerkmasker '255.255.255.0'.
  • gateway ip-adres. Dit is vaak het ip-adres van de (internet-)router, in dit voorbeeld is het adres '192.168.1.1'.
  • dns ip-adres. Dit kan het ip-adres van een eigen dns server zijn of van een dns server bij de netwerkprovider. In veel gevallen kan ook het ip-adres van de eigen internet-router gebruikt worden. In het voorbeeld wordt adres '192.168.1.1' gebruikt.

Een vaste netwerkconfiguratie kan gebruikt worden door het aanpassen van bestand /etc/network/interfaces.

Dit kan bijvoorbeeld met het programma nano:

sudo nano /etc/network/interfaces

Plaats een #-teken voor de regel met dhcp om het gebruik van dhcp uit te schakelen:

# iface eth0 inet dhcp

En voeg de volgende (voorbeeld) regels toe:

iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Sla het bestand op (Ctrl-x in nano).

Ook moet een ip-adres voor een dns server worden geconfigureerd in bestand /etc/resolv.conf. Mogelijk is het juiste adres al geconfigureerd door DHCP! Pas het zonodig aan.

sudo nano /etc/resolv.conf

Zorg dat er een goede 'nameserver' regel is voor de dns server.

nameserver 192.168.1.1

Sla het bestand op en herstart het netwerk met de nieuwe configuratie:

sudo /etc/init.d/networking restart

Meer informatie

Veel meer (engelstalige) informatie is te vinden in de officiële Ubuntu Server Guide van Ubuntu versie 9.04.

Vragen kunnen worden gesteld op het server-en-netwerk deel van het Nederlandstalige Ubuntu forum.


CategoryVerouderd

community/InstallatieServerJaunty (laatst bewerkt op 2010-10-19 16:08:05 door testcees)