• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Ubuntu installeren met de mini-cd

Inleiding

Dit artikel beschrijft hoe u Ubuntu met de netboot mini-cd installeert. De netboot mini-cd is erg klein en bevat alleen bestanden om de installatie vanaf een netwerk (internet) te starten.

Voorbereiding

 • Als de computer al in gebruik is, dan moet u eerst zorgen dat u een recente back-up hebt van uw bestanden, e-mails, foto's e.d. Ze kunnen verloren gaan tijdens de installatie.
 • Download een schijfkopiebestand (.iso) HIER of HIER. Neem bij twijfel de nieuwste versie. Brand het schijfkopiebestand naar een cd (hoe u dit doet, leest u hier) of plaats het op een usb-stick.

 • De netboot mini-cd installatie gaat er van uit dat u de computer verbind met een een netwerkkabel (met internettoegang).
 • U weet welke software-colletie(s) u gaat installeren. Bijvoorbeeld welke werkomgeving u wilt installeren.

Info (!) Meer informatie over de verschillende werkomgevingen is hier te lezen.

Installatie

De computer van de cd opstarten

Plaats de cd in de lade en start de computer opnieuw op; de computer moet nu opstarten vanaf de cd. Als uw computer niet van de cd opstart moet u uw cd-romstation vóór de harde schijf instellen in de opstartvolgorde van uw computer. De opstartvolgorde kunt u veranderen in het BIOS.

 • Info (!) Kies Install (standaard keuze) en druk op Enter (Zie onderstaande afbeelding).

mini-cd-menu2.png

Er worden een aantal installatievragen gesteld.

 • Taal. Selecteer Dutch - Nederlands (of een andere taal) met de pijltjestoetsen en druk op Enter. Daarna wordt gevraagd een locatie te kiezen. Normaliter is dit het land waar u woont en druk op Enter.

 • Toetsenbord. Kies Nee (standaardkeuze) om uw toetsenbordindeling niet te detecteren maar zelf een toetsenbordindeling te kiezen. Voor Nederland is een veel voorkomende indeling Engels (US) en daarna Engels (US) - Engels (US, Internationaal met dode toetsen). Als u in België woont, selecteer Belgisch.

Ubuntu zal nu proberen om een (internet) netwerkverbinding in te stellen.

 • Stel een computernaam in. Als u uw eigen thuisnetwerkje aan het opzetten bent, kunt u hier zelf een naam verzinnen, zolang het maar één woord is (streepjes tussen woorden zijn ook mogelijk). Voer de computernaam in en druk op Enter.
 • Selecteer de te gebruiken Ubuntu-archief-spiegelserver. Het doel is om een spiegelserver dichtbij op het netwerk te vinden. Kies voor het land waar u bent of een ander land dat dichtbij ligt. Meestal kiest u dus gewoon Nederland of België.

Het adres van de server wordt weergegeven. Druk op Enter.

 • Nu volgt het scherm waarin u de eventuele proxy kunt instellen. Doorgaans is dit niet nodig. Druk dan op Enter.

Aanvullende installatiemodules worden nu geladen.

 • Geef de naam van de gebruiker, deze naam wordt o.a. standaard gebruikt als afzender voor e-mails. Uw volledige naam is een goede keuze.
 • Vervolgens wordt om een gebruikersnaam gevraagd. Uw voornaam is een redelijke keuze.

 • stel een wachtwoord in.
 • U kunt uw persoonlijke map laten versleutelen. Op deze manier worden uw persoonlijke bestanden beveiligd, zelfs na diefstal van uw computer.
 • Afhankelijk van eerdere keuzes wordt een tijdzone voorgesteld om de computerklok in te stellen. Kies Ja om deze te accepteren of Nee voor een afwijkende tijdzone.

Partities indelen

Er moet schijfruimte worden ingedeeld voor Ubuntu. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

 • begeleid en de gehele schijf
 • Begeleid en de grootte van een aanwezige partitie aanpassen en zo vrijgekomen ruimte gebruiken.
 • Begeleid de grootste aangesloten vrije ruimte gebruiken
 • begeleid en gebruik de Logische Volume Manager (LVM), optioneel met encryptie
 • handmatige indeling
 • (i) In dit artikel worden (nog) niet alle mogelijkheden uitgewerkt.

Begeleid - benut gehele schijf

 • Selecteer "Begeleid - benut gehele schijf" voor een automatische indeling. Kies de schijf die moet worden ingedeeld. Er wordt een indeling voorgesteld met een gecombineerde systeem- en gebruikerspartitie en een aparte swap partitie. Kies ervoor om deze indeling naar schijf te schrijven en de installatie te vervolgen.

Handmatige indeling

 • Selecteer Handmatig voor een aangepaste indeling. Selecteer de harde schijf en druk op Enter.

 • (i) Als er nog geen schijfindelingstabel is komt de vraag een nieuwe schijfindelingstabel te maken. Kies Ja.

 • In dit voorbeel maken we 3 partities aan op de harde schijf: de root-partitie (systeempartitie), de swap-partitie en de home-partitie (voor bestanden en instellingen van de gebruiker). Een aparte home-partitie is optioneel.
 • Bedenk hoe groot u de drie partities wilt maken.
  • Maak een swap-partitie van 1 tot 2 maal de grootte van het werkgeheugen (RAM).
  • Als u geen aparte home-partitie maakt u in de rest van de beschikbare ruimte een root-partitie. De minimale grootte hangt af van hoe veel documenten u wilt opslaan. Vooral video's en in mindere mate foto's, nemen veel ruimte in beslag!
  • Gaat u een aparte home-partitie maken, maak dan een root-partitie van minimaal 5 GB groot. Meer is beter maar meer dan 10 GB is zelden nodig als er een aparte home-partitie wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld: Hebt u een harde schijf van 40 GB en een werkgeheugen van 512 MB, geef de root-partitie 5 GB, de swap 1 GB en de home-partitie 34 GB.

Het maken van de root-partitie

 • Info (!) Wis of verklein nu eerst eventueel aanwezige partities.

 • Selecteer de vrije ruimte en druk op Enter. Selecteer Een nieuwe partitie aanmaken en druk op Enter. Geef nu de gewenste grootte in en druk op Enter. Kies als type partitie Primair en druk op Enter. Zet de partitie aan het begin van de vrije ruimte, dus selecteer Begin en druk op Enter.

 • Nu krijgt u de gegevens te zien van de partitie die u net gemaakt hebt. Deze moeten overeenkomen met de afbeelding die u hieronder ziet. Als dit zo is, selecteer Klaar met instellen van partitie en druk op Enter.

 • root-partitie4.png

Het maken van de swap-partitie

 • Selecteer weer de vrije ruimte en druk op Enter. Selecteer Een nieuwe partitie aanmaken en druk op Enter. Geef nu de gewenste grootte in en druk op Enter. Kies als type partitie Logisch en druk op Enter. Zet de partitie aan het begin van de vrije ruimte, dus selecteer Begin en druk op Enter.

 • Selecteer nu Gebruiken als: Wisselgeheugen (swap area) en druk op Enter. Nu krijgt u de gegevens te zien van de partitie die u net gemaakt hebt. Deze moeten overeenkomen met de afbeelding die u hieronder ziet. Als dit zo is, selecteer Klaar met instellen van partitie en druk op Enter.

 • swap-partitie5.png

 • Achtergrond artikel over de swap-partitie: Veelgestelde vragen over wisselgeheugen

Het maken van de home-partitie

 • Selecteer de vrije ruimte en druk op Enter. Selecteer Een nieuwe partitie aanmaken en druk op Enter. Als grootte van de home-partitie staat alle beschikbare ruimte al aangegeven. Druk dus op Enter. Kies als type partitie Logisch en druk op Enter.

 • Als Aanhechtpunt is /home (thuismappen van gebruikers) geselecteerd.

 • De gegevens van de partitie die u net gemaakt hebt moeten overeenkomen met de afbeelding die u hieronder ziet. Als dit zo is, selecteer Klaar met instellen van partitie en druk op Enter.

 • home-partitie4.png

Controle van de partities

 • Controleer of alle partities goed zijn aangemaakt. Zie onderstaande afbeelding. De volgende partities moeten aangemaakt zijn:
 • #1: Dit is de root-partitie. Let op het "/" teken (aan het einde van de regel).
 • #5: Dit is de swap-partitie. Let op de "swap"-aanduiding.
 • #6: Dit is de home-partitie. Let op de "/home"-aanduiding.
 • schijfindeling4.png

 • Selecteer nu Schijfindeling afsluiten en veranderingen naar schijf schrijven en druk op Enter.

 • Als alle instellingen goed zijn, zoals u kunt zien in het volgende scherm, selecteert u Ja en drukt u op Enter.

 • Let op!
  Door Ja te selecteren en Enter te drukken worden de aangegeven partities geformatteerd.

 • wegschrijven.png

 • De partities worden geformatteerd en het basissysteem wordt geïnstalleerd. Dit zal enige tijd duren!

Updates

 • Info (!) had u eerder gekozen voor Begeleid - benut gehele schijf vervolgt u hier.

Tijdens de installatie wordt gevraagd of u beveiligingsupdates automatisch wil installeren of niet (standaard keuze).

 • systeem beheren met Landscape (een betaalde dienst van Canonical) valt buiten scope van dit artikel.

software-collecties

Nadat het kernsysteem is geïnstalleerd kunnen voorgedefinieerde software-collecties worden geinstaleerd. Afhankelijk van uw behoeften kies u hier bijvoorbeeld voor een de Ubuntu desktop, de standaard desktop van de Ubuntu Live CD.

 • (i) Bij een 'command-line install' installatie wordt deze stap overgeslagen. Eventueel kan dit menu na afronding van de installatie nogmaals worden opgeroepen met de opdracht sudo tasksel.

 • Er kunnen meerdere opties worden geselecteerd.
 • software-selectie1210.png

 • software-selectie1210a.png

 • (de keuze Ubuntu Desktop staat mogelijk niet op het 1e scherm, gebruik Page Down voor meer schermen)

  Warning /!\ Afhankelijk van de geselecteerde software worden mogelijk extra configuratieschermen getoond!Verdere details over extra software valt buiten dit artikel.

Kies <Volgende> om de software-collectie te installeren. Kan lang duren, afhankelijk van de geselecteerde collectie(s).

De installatie afronden

Er komt een melding om de grub-opstartlader te installeren. In de meeste gevallen kiest u Ja om u computer met Ubuntu op te kunnen starten.

 • grub-pc.png

Als laatste komt de vraag "Is de interne klok ingesteld op UTC?" Als er meerdere besturingssystemen geïnstalleerd zijn moet soms Nee geselecteerd worden.

Nu komt het laatste scherm met de melding dat de installatie is voltooid, en het dus tijd is om uw nieuwe systeem op te starten. U dient eerst het installatiemedium (CD of USB-stick) uit het station te verwijderen.

Selecteer dan <Volgende> en druk op enter om de computer opnieuw op te starten.

De commandolijn opstarten

 • Info (!) Als gekozen is voor een extra grafische desktop (Ubuntu, Kubuntu of Xubuntu) zal er een grafisch inlogscherm zijn.

Vul achter "Login:" uw gebruikersnaam in en druk op Enter.

Vul achter "Password:" uw wachtwoord in (dit blijft onzichtbaar) en druk op Enter.

Klaar!

Gefeliciteerd, u hebt nu een Ubuntu installatie!

 • Warning /!\ Als u ervoor hebt gekozen uw persoonlijke map te versleutelen moet u actie nemen om u sleutel (encryption passphrase) op te vragen en veilig te stellen. Vergeet dit NIET!

Meer informatie


CategoryInstallatie

community/InstallatieMiniCD (laatst bewerkt op 2012-09-09 08:07:05 door testcees)