• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

SHA256SUM

Het programma sha256sum is om de correctheid te bepalen door gebruik te maken van SHA-256 (SHA-2 met een lengte van 256 bits). SHA-256 is vergelijkbaar met MD5 maar minder kwetsbaar voor vervalsing. Op basis van een controlegetal (hashwaarde) kan de integriteit en authenticiteit van een bestand worden bevestigd.

Het is verstandig een SHA-256 controle uit te voeren in het geval van een installatie CD die 100% correct moet zijn.

Het SHA-256 controlegetal moet zijn ondertekend of afkomstig zijn van een betrouwbare bron. Zie het artikel VerifieerISO hoe de ondertekening kan worden gecontroleerd.

SHA256SUM op Linux

De meeste linux distributies (inclusief Ubuntu) installeren standaard het programma sha256sum om een hashwaarde te bepalen.

In de volgende voorbeelden wordt een Ubuntu 14.04.3 LTS LiveCD gecontroleerd.

De controlegetallen staan in het bestand SHA256SUMS op dezelfde locatie als de ISO beeldbestand download van de Ubuntu uitgave, zie http://releases.ubuntu.com of http://cdimage.ubuntu.com

Handmatig

Start een Terminalvenster en ga met een cd opdracht naar de map met het iso beeldbestand wat is gedownload:

 • cd Download

Start, in deze map, de volgende opdracht:

 • sha256sum ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso

sha256 geeft een regel met het berekende controlegetal:

 • 756a42474bc437f614caa09dbbc0808038d1a586d172894c113bb1c22b75d580 ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso

Vergelijk dit controlegetal met de bijbehorende waarde in bestand SHA256SUMS.

Als beide hashwaarden gelijk zijn is het zo goed als zeker dat het ISO beeldbestand correct is. Zijn de waarden niet gelijk is er mogelijk een probleem geweest tijdens het downloaden of met de serverlocatie. Probeer het bestand opnieuw te downloaden van dezelfde locatie of van een andere server als de locatie niet wordt vertrouwd.

 • Als dezelfde serverlocatie steeds een verkeerd bestand geeft wees dan zo vriendelijk dit te melden aan de serverbeheerder.

Semi-automatisch

Download het bestand SHA256SUMS in dezelfde map als het ISO beeldbestand en voer de volgende opdrachten uit in een Terminalvenster:

 • cd Download
  sha256sum -c SHA256SUMS 2>&1 | grep 'goed\|OK'

sha256sum geeft nu een regel met het woord "goed"

 • ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso: goed

of het woord "OK":

 • ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso: OK

Als is vastgesteld dat het SHA-256 controlegetal van het ISO beeldbestand goed is kan hiervan een CD of DVD worden gebrand. Kijk op de UbuntuBranden pagina.

Controleer de CD

Als van de CD gestart wordt is er wederom een mogelijkheid de CD te testen. Maar het is ook mogelijk de gebrande CD te controleren nog zonder ervan op te starten.

Handmatig

 • sha256sum /dev/cdrom

Vergelijk het controlegetal met de waarde in bestand SHA256SUMS.

 • Afhankelijk van de computer moet mogelijk in plaats van cdrom mogelijk cdrom0 (of cdrom1 als er meerdere CD spelers zijn) gebruikt worden.

CertUtil op Windows

Als Ubuntu nog niet is geïnstalleerd kan een Microsoft Windows computer worden gebruikt voor het controleren van het SHA-256 controlegetal.

Windows heeft CertUtil voor het berekenen van een controlegetal.

Start cmd om CertUtil te gebruiken.

CertUtil -hashfile ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso SHA256
SHA256 hash of file ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso:
75 6a 42 47 4b c4 37 f6 14 ca a0 9d bb c0 80 80 38 d1 a5 86 d1 72 89 4c 11 3b b1
 c2 2b 75 d5 80
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

Vergelijk het controlegetal met de waarde in bestand SHA256SUMS (zonder de spaties).

Kijk op Ubuntu branden onder Windows hoe met Windows van het ISO beeldbestand een opstart-CD of -DVD kan worden gemaakt.

Meer informatie


CC-BY-SA

CategoryInstallatie

community/HoeSHA256SUMS (laatst bewerkt op 2016-03-14 19:47:37 door testcees)