• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Versie 1 sinds 2009-10-06 21:44:42

Bericht wissen

Deze pagina staat in de ontwerpdocumentatie. De inhoud is waarschijnlijk nog niet klaar om in de documentatie geïntegreerd te worden en kan fouten bevatten. Indien u fouten opmerkt mag u ze zeker verbeteren, rekening houdende met onze richtlijnen.

De Windows installatie CD heeft GRUB overschreven

Lastig probleem, maar het is gelukkig op te lossen.

Warning /!\ Dit artikel is niet geschikt als Ubuntu in Windows is geïnstalleerd met Wubi.

Warning /!\ Dit artikel is niet geschikt een aparte boot partitie of de Logical Volume Manager (LVM) wordt gebruikt.

Grub bestaat uit twee delen. Het eerste dat in de master Boot Record (MBR). De tweede is de opstart-menulijst met de verschillende besturingssystemen. Die menulijst staat op de actieve Linuxpartitie.

Om Grub te herstellen moet duidelijk zijn waar de (bestaande) opstart-menulijst staat.

Reparatie als volgt:

 • Start de computer vanaf de Ubuntu LiveCD.

 • Open een terminalvenster Toepassingen → Hulpmiddelen → Terminalvenster.

Bepaal de actieve linuxpartitie. Type de volgende opdracht:

sudo fdisk -l

Er wordt gevraagd om het wachtwoord. Op het scherm is het wachtwoord niet te zien, zelfs geen sterretjes.

Dit geeft een scherm zoals:

ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x258c258b

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     653   5245191  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2       654    1305   5237190  5 Extended
/dev/sda5       654    1270   4956021  83 Linux
/dev/sda6      1271    1305   281106  82 Linux swap / Solaris
ubuntu@ubuntu:~$ 

In dit geval is de actieve Linux partitie /dev/sda5. Dit kan per systeem verschillen!

Grub 2 (vanaf Ubuntu versie 9.10)

Dit voorbeeld gaat uit van /dev/sda5 als actieve Linux partitie. Dit kan per systeem verschillen!

sudo mount /dev/sda5 /mnt
sudo grub-install /dev/sda --root-directory=/mnt
sudo reboot

Grub 1 (tot Ubuntu versie 9.10)

 • Typ sudo grub en druk op Enter. Dit start Grub zelf op.

 • Typ root (hd0,4) en druk op Enter (als de actieve Linux partitie op sda5 staat. Grub telt vanaf 0, vandaar dat het cijfer één lager is. Partitie 1 = 0, partitie 2 = 1, enzovoorts. Hoewel Ubuntu de eerste harde schijf "sda" noemt, gebruikt Grub de aanduiding "hd0". Staat Ubuntu op een fysieke tweede harde schijf, dan is het hd1.

 • Typ setup (hd0) en druk op Enter. Hiermee installeer je Grub (opnieuw) in de MBR. Ook bij twee harde schijven geldt: Grub zelf moet in de MBR van de eerste harde schijf, dus dit commando blijft dan hetzelfde.

 • Verlaat Grub door quit in te tikken en op Enter te drukken.

 • Herstart de computer.


CategoryOverig