• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Grub 2 Herstel

Een deel van GRUB 2 wordt geïnstalleerd in het opstartrecord (MBR, Master Boot Record) van de schijf of schijfpartitie geplaatst. Er kan een probleem ontstaan als de installatie van een ander besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows, een eigen opstartprogramma in het opstartrecord plaatst.

Het andere deel, de instellingen, staat op de actieve Linux(Ubuntu)partitie. Om GRUB 2 weer in het opstartrecord (MBR) van de schijf terug te plaatsen, moet worden aangegeven op welke schijfpartitie de instellingen staan.

Herstel Grub 2 met een LiveCD

Bij problemen met GRUB 2, waardoor het systeem niet meer kan worden opgestart, kan een LiveCD worden gebruikt om GRUB 2 te herstellen.

Download een recente Ubuntu LiveCD en start het systeem op van deze LiveCD. Kies voor "Ubuntu uitproberen zonder te installeren" (of "Try Ubuntu without any change to your computer").

 • Info <!> Gebruik een LiveCD van dezelfde versie (32/64-bit).

  (i) Opstarten vanaf een LiveCD duurt langer.

Open een terminalvenster (Applications → Accessories → Terminal) en type:

 • Info (!) -l is in deze opdracht de kleine letter L.

 • sudo fdisk -l
 • Dit geeft een scherm zoals:
 • ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
  
  Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Disk identifier: 0x258c258b
  
    Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
  /dev/sda1  *      1     653   5245191  7 HPFS/NTFS
  /dev/sda2       654    1305   5237190  5 Extended
  /dev/sda5       654    1270   4956021  83 Linux
  /dev/sda6      1271    1305   281106  82 Linux swap / Solaris
  ubuntu@ubuntu:~$
 • Het scherm zal op een andere computer afwijken in details; dit is een voorbeeld. Hier is de Linux(ubuntu)partitie '/dev/sda5'.
 • Gebruik bij twijfel de opdracht df -Th voor informatie over het formaat van de verschillende partities.

 • Koppel de Linuxschijfpartitie aan de map '/mnt'.
  • gebruik in plaats van sdXY de juiste partitienaam, sda5, sdb1, enz.
 • sudo mount /dev/sdXY /mnt
 • bijvoorbeeld: sudo mount /dev/sda5 /mnt

 • Controleer voor de zekerheid of dit een Linuxpartitie is met de opdracht:
 • ls /mnt
 • Dit moet vergelijkbaar zijn met onderstaand voorbeeld.
 • ubuntu@ubuntu:~$ ls /mnt
  bin  dev  initrd.img lib64    mnt  root   srv usr
  boot  etc  lib     lost+found opt  sbin   sys var
  cdrom home lib32    media    proc selinux tmp vmlinuz
 • Dat bepaalde bestandsnamen met een kleur worden getoond is geen probleem. Maar als het totaal niet lijkt op dit voorbeeld, is waarschijnlijk de verkeerde partitie gekoppeld. Zijn er meerdere partities van het type Linux, dan kan worden geprobeerd deze te koppelen. Koppel eerst de verkeerde partitie af met de opdracht umount /mnt.

  • Alleen als u gebruik maakt van een aparte partitie voor /boot, moet deze ook worden gekoppeld (sdYY = bootpartitie)

  • sudo mount /dev/sdYY /mnt/boot
  • Controleer of de juiste bootpartitie wordt gebruikt met een ls opdracht:
  • ubuntu@ubuntu:~$ ls /mnt/boot
   abi-2.6.31-10-generic     memtest86+.bin
   config-2.6.31-10-generic   System.map-2.6.31-10-generic
   grub             vmcoreinfo-2.6.31-10-generic
   initrd.img-2.6.31-10-generic vmlinuz-2.6.31-10-generic
 • Pas eventueel (optioneel) bestand /etc/default/grub naar wens aan:
 • sudo nano /mnt/etc/default/grub

  Info (!) gebruik in plaats van nano eventueel een grafische editor als gedit (Ubuntu) of kate (Kubuntu).

Om grub (weer) te installeren in het opstartrecord (MBR):

 • Koppel eerst een aantal belangrijke partities met 1 enkele opdracht:
 • for i in /dev /dev/pts /proc /sys; do sudo mount -B $i /mnt$i; done
 • Draag de besturing over aan de harddisk installatie met een chroot opdracht:

 • sudo chroot /mnt
  • Door de chroot opdracht kom je als root in het systeem. Bij de volgende opdrachten is daarom geen sudo nodig!

 • update-grub
 • Plaats GRUB 2 weer in de MBR (Master Boot Record) van de schijf, in dit voorbeeld schijf sda.

 • grub-install /dev/sda
 • De uitvoer van deze opdracht zal moeten zijn:
 • Installation finished. No error reported.
 • Controleer de installatie met de opdracht:
 • grub-install --recheck /dev/sda
 • Druk op de toetscombinatie Ctrl+d om de chroot af te sluiten.

 • Terug in het oorspronkelijke terminalscherm moeten de aangesloten partities handmatig worden afgekoppeld:

 • for i in /sys /proc /dev/pts /dev; do sudo umount /mnt$i; done
  • Alleen als er een aparte boot partitie was gekoppeld:
   • sudo umount /mnt/boot 
 • Koppel als laatste de hardeschijf af.
 • sudo umount /mnt

Als nu het systeem wordt herstart, zal het GRUB 2 starten en het menu getoond worden.

 • sudo reboot

Meer informatie


CC-BY-SA

CategoryOverig

community/Grub2/Grub2Herstel (laatst bewerkt op 2011-09-21 21:15:06 door testcees)