• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Aanpassen van Grub 2

Wijzigingen in de configuratie worden doorgaans aangebracht in /etc/default/grub en de aangepaste bestanden in de map /etc/grub.d. Bestand /boot/grub/grub.cfg moet niet worden bewerkt, wijzigingen aan dit bestand worden gemaakt door de configuratie scripts. Belangrijk: Na het wijzigen van scripts moet sudo update-grub worden uitgevoerd om de wijzigingen te activeren voor de volgende herstart.

/etc/default/grub

 • Het belangrijkste configuratie bestand voor het wijzigen van de standaardinstellingen. Na installatie zijn de volgende regels beschikbaar voor wijziging door de gebruiker:
 • GRUB_DEFAULT

  • Stelt de standaard menu-item. Geef een nummer op of "saved".
  • GRUB_DEFAULT=0 Stelt de standaard menu keuze in op de 1e keuze. Net als in GRUB, de eerste "menuentry" in grub.cfg is 0, de tweede 1, enz.

  • GRUB_DEFAULT=saved Stelt de standaard menu keuze in op wat is het laatst geselecteerd. Als het menu wordt weergegeven tijdens het opstarten, zal de laatste vermelding zijn geselcteerd. Als er geen actie wordt ondernomen, zal deze selectie worden opgestart bij het einde van de time-out of als het menu is verborgen.

   • grub-set-default wordt ingeschakeld wanneer deze waarde is ingesteld op saved. De gebruiker kan zo snel de standaard keuze wijzigen.

    • Het formaat is grub sudo-set-default X met X zijnde de positie van de menukeuze (beginnend met 0 als eerste) of de exacte menutekst. Voorbeelden: sudo grub-set-default 3 of sudo grub-set-default "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic".

    • De aanwezige menukeuze nummers (vanaf 0) of de menutekst worden getoond met de opdracht grep menuentry /boot/grub/grub.cfg

  • GRUB_DEFAULT="xxxx" Een exacte menutekst tussen ""-tekens. De postitie van de keuze speelt geen rol. Voorbeeld: GRUB_DEFAULT = "Ubuntu, Linux 2.6.31-9-generic"

 • GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0

  • Deze instelling bepaalt of het menu wordt weergegeven. De splash afbeelding, indien ingeschakeld, zal worden getoond tijdens een time-out.
  • Info (!) Het menu zal verborgen worden, tenzij deze regel met een # teken begint. ( # GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 ).

  • De eerste keer dat GRUB 2 wordt uitgevoerd zal het zoeken naar andere besturingssystemen. Als er geen andere besturingssystemen zijn gevonden wordt het menu verborgen. Als er wel een andere besturingssystemen worden gevonden, wordt het menu weergegeven.
  • Voor gehele getallen groter dan 0, zal het systeem pauzeren, maar niet het menu weergeven, voor het ingevoerde aantal seconden.
  • 0 Het menu zal niet worden weergegeven. Er zal geen vertraging zijn.

   • De gebruiker kan de weergave van het menu forceren als de computer wordt opgestart door het ingedrukt houden van de SHIFT-toets.
   • Tijdens het opstarten zal het systeem de SHIFT-toets controleren. Als dit mislukt , zal er een korte vertraging zijn zodat de gebruiker het menu kan weergeven door op de ESC toets te drukken.
 • GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true

  • true Het aftellen wordt niet weergegeven. Het scherm is leeg.

  • false Een teller wordt weergegeven op een leeg scherm voor de duur van de GRUB_HIDDEN_TIMEOUT waarde.

 • GRUB_TIMEOUT=10

  • Info (!) Deze instructie is ondergeschikt aan de GRUB_HIDDEN_TIMEOUT instellelling tenzij GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is uitgeschakeld (zoals besproken met een #). Als GRUB_HIDDEN_TIMEOUT actief is, heeft GRUB_TIMEOUT eenmalig effect en zal het menu worden weergegeven.

  • Bij een waarde van -1 zal het menu worden weergegeven totdat de gebruiker een keuze maakt.
  • Het GRUB 2 menu is standaard verborgen, tenzij een ander besturingssysteem is gevonden. Als er geen ander besturingssysteem is gevonden kan deze regel zijn uitgeschakeld (met een #), tenzij de gebruiker dit heeft veranderd. Schakel deze regel in (zonder #-teken aan het begin) om het menu altijd te tonen en gebruik een waarde van 1 of meer.
 • GRUB_DISTRIBUTOR=lsb_release-i-s 2> / dev / null | | echo Debian

  • Haalt de beschrijvende naam in de menu keuze. (Ubuntu, Xubuntu, Debian, enz.)
 • GRUB_CMDLINE_LINUX

  • Indien aanwezig bepaalt deze regel de extra opties die worden toegevoegd aan het einde van de 'linux' command line (GRUB's "kernel" regel) voor zowel de normale en herstel modi. Dit is vergelijkbaar met de "altoptions" regel in menu.lst
 • GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash '

  • Deze regel bepaalt bepaalt extra opties die worden toegevoegd aan het einde van de 'linux' regel (GRUB's "kernel" regel). De opties worden alleen toegevoegd aan het einde van de normale modus. Dit is vergelijkbaar met de "defoptions" regel in menu.lst. Voor een zwart scherm met tekst boodschappen uit het opstart proces, verwijder "quiet splash". Voor een splash afbeelding met beknopte opstart teksten uitgang, gebruik "splash". De optie "ACPI = off", indien nodig, kan ook worden opgenomen in deze regel.
 • # GRUB_TERMINAL=console

  • Inschakelen voor een grafische terminal (grub-pc only)
 • # GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

  • Inschakelen om geen "root=UUID=xxx" door te geven.
 • # GRUB_GFXMODE=640x480

  • Wis het # teken om deze regel te gebruiken. Hiermee kan de resolutie van de grafische menu (menu tekst grootte) worden ingesteld (bijvoorbeeld 640x480, 800x600, 1280x1024, enz.) als deze door de grafische kaart worden ondersteund. De instelling is alleen voor het boot menu, niet de resolutie van het besturingssysteem.
   • Tip: Het instellen van dezelfde resolutie in GRUB 2 als in het besturingssysteem zal de opstarttijd iets verkorten.
  • Hoewel niet vereist is, kan ook de kleurdiepte worden toegevoegd aan de resolutie-instelling. Voorbeelden zijn 1280x1024x24 of 640x480x32.
  • Er kunnen meerdere resoluties worden opgenomen. Als GRUB 2 de 1e resolutie niet kan gebruiken, zal de volgende resolutie worden geprobeerd. Instellingen worden gescheiden door een komma. Voorbeeld: 1280x1024x16, 800x600x24, 640x480.

  • Neem bij het gebruik van een splash afbeelding een bijpassende resolutie-instelling.
  • Om de beschikbare resoluties te zien kan de opdracht vbeinfo op de GRUB 2 opdrachtregel worden gegeven. Druk op "c" in het GRUB 2 menu voor een GRUB 2 opdrachtregel.

  • Als deze lijn is uitgeschakeld (#) of de resoluties zijn niet bruikbaar voor GRUB 2 wordt de standaardinstelling bepaald door /etc/grub.d/00_header.

 • GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY=true

  • Gebruik deze regel om geen "Recovery" keuze weer te geven in het menu. Maak voor een bijzondere "Recovery" optie een speciale vermelding in /etc/grub/40_custom.
 • Aanvullende instructies die kunnen worden opgenomen:
  • GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true

   • Schakelt de os-prober controle van de partities voor andere besturingssystemen, waaronder Windows, Linux, OSX enz.

Meer informatie


CC-BY-SA

CategoryOverig

community/Grub2/AanpassenVanGrub2 (laatst bewerkt op 2012-01-26 19:57:39 door testcees)