• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 12 september 2013

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Thomas de Graaff, Gijs, Marten de Vries

 • Actiepunten vorige keer doorlopen
 • Voortgangsverslagen
 • Verkiezingen
  • Forumpost etc. over 1) stemrecht aanvragen en 2) kandidaat stellen
  • Stemrecht aanvragen gaat via de gemeenschapsraadmailinglist
  • Kandidaatstellen gaat via een nog aan te maken wikipagina
  • Stemgeheim wordt technisch lastig zonder de verkiezingsapp, en de meerwaarde was sowieso vrij beperkt, dus dat wordt afgeschaft.
  • Stemmen gaat via de launchpad mailing list van de stemgerechtigdengroep.
  • Volgende vergadering (uiterlijk) eventuele stemgerechtigheidsaanvragen beoordelen.
  • Stemmen begint (indien er genoeg kandidaten zijn) op donderdag 17 oktober.
 • Geen punten in het publieke vergaderingsdeel.

Nieuwe actiepunten

wie?

wat?

wanneer af?

Thomas

Organisatiepagina's wiki updaten nu het nieuwe voorstel aangenomen is

al gedaan

commandoline

Forumpost schrijven over kandidaat stellen + stemgerechtigd worden, en die promoten

ergens in het weekend na de vergadering uiterlijk

commandoline

Kandidatenwikipagina aanmaken

idem

Actiepunten vorige keer (gebruikt tijdens vergadering)

wie?

wat?

wanneer af?

Marten

Ronnie mailen over het overdragen van de functie van LoCo contact

volgende raadsvergadering

Marten

https://wiki.ubuntu.com/DutchTeam/TeamReports doorverwijzen naar de ListMaandelijkseVoortgang-pagina van de NL wiki

volgende raadsvergadering

Thomas

Organisatiepagina's wiki updaten nu het nieuwe voorstel aangenomen is

volgende raadsvergadering

Thomas

Contact opnemen met Johan over de steunpuntenkaart aangezien de betreffende mailinglistdraad niet meer actief is

volgende raadsvergadering

Log

Log van de vergadering

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20130910 (laatst bewerkt op 2013-09-14 12:23:31 door marten-de-vries)