• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 mei 2013

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Thomas de Graaff, Gijs, Marten de Vries

 • Actiepunten vorige keer doorlopen
 • Verkiezingen
  • Zo snel mogelijk nieuwe stemgerechtigden & kandidaten werven

  • Eerst wijziging organisatievoorstel, uitkomt van de discussie was:
   • we streven naar 7 kandidaten en daarmee een gemeenschapsraad van 5 leden.
   • als dat niet gehaald kan worden, is 3 leden/5 kandidaten mogelijk.
   • als dat niet gehaald wordt, dan volgt opheffing tot het moment dat er minimaal vijf kandidaten zijn, dan volgen er weer verkiezingen.
 • Steunpuntenkaart
  • wordt aan gewerkt. Smile :)

 • Mailtje online radiostation
  • geen verdere opmerkingen naast wat al via de mail besproken was

Actiepunten

wie?

wat?

wanneer af?

Thomas

Ronnie opnieuw een mail sturen over de functie van LoCo-contact

volgende raadsvergadering

Thomas

Organisatievoorstel bijwerken

volgende raadsvergadering

Marten

Update posten over steunpuntenkaart op mailing list

volgende raadsvergadering

Marten

Online radiostation terugmailen op basis van het commentaar dat erover binnengekomen is

volgende raadsvergadering

Log

Log van de vergadering

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20130510 (laatst bewerkt op 2013-05-22 08:24:30 door marten-de-vries)