• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 8 en 11 (omvat 3 versies)
Versie 8 sinds 2011-08-10 19:25:53
Grootte: 1779
Commentaar:
Versie 11 sinds 2011-10-18 08:55:21
Grootte: 2073
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 1: Regel 1:
## page was copied from community/Gemeenschapsraad/Vergadering20111110
Regel 9: Regel 10:
= Vergadering 10 november 2011 = = Vergadering 10 december 2011 =
Regel 18: Regel 19:
'''[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-nl/166/detail/|Klik hier voor de agenda!]]''' '''[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-nl/214/detail/|Klik hier voor de agenda!]]'''
Regel 30: Regel 31:
Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <<MailTo(gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org)>>

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 december 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

  • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
  • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

  • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
  • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
  • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
  • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden:

Afwezige raadsleden:

Raadsdeel

Publieke deel

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20130410 (laatst bewerkt op 2013-04-10 19:18:04 door marten-de-vries)