• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 2 en 6 (omvat 4 versies)
Versie 2 sinds 2011-07-10 20:07:02
Grootte: 2666
Commentaar:
Versie 6 sinds 2011-08-10 19:18:03
Grootte: 1778
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 1: Regel 1:
## page was copied from community/Gemeenschapsraad/Vergadering20111010
Regel 8: Regel 9:
= Vergadering 10 september 2011 = = Vergadering 10 oktober 2011 =
Regel 10: Regel 11:
Regel 14: Regel 16:
De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:
Regel 15: Regel 18:
== Raadsdeel ==
'''Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.'''
|| '''agendapunt''' || '''beschrijving''' || '''ingebracht door''' || '''link''' ||
|| 0 || Mededelingen van de voorzitter. || Sense Hofstede || ||
|| 1 || Actiepunten afvinken || Thomas de Graaff || ||
|| 2 || Langslopen voorgang verschillende teams || Thomas de Graaff || http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/ListMaandelijkseVoortgang ||
'''[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-nl/144/detail/|Klik hier voor de agenda!]]'''
Regel 22: Regel 20:
'''Raadsdeel vergadering'''
 * Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 * Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.
Regel 23: Regel 24:
Alleen gemeenschapsleden kunnen punten op de agenda zetten.

=== Toelichting agendapunten raadsdeel ===
|| ''' agendapunt ''' || ''' toelichting ''' || '''door''' ||
|| 1 || Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden. || Thomas de Graaff ||
|| 2 || De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams. || Thomas de Graaff ||

== Publiek deel ==
'''Dit is het openbare deel van de vergadering. Iedereen kan meepraten, maar de alleen de gemeenschapsraadsleden stemmen.'''
|| ''' agendapunt ''' || '''beschrijving''' || '''ingebracht door''' || '''link''' ||
|| 1 || || || ||

Iedereen kan een punt aan de agenda toevoegen, maar het moet gesteund worden door een gemeenschapsraadslid.

=== Toelichting agendapunten Publiek deel ===

|| ''' agendapunt ''' || ''' toelichting ''' || ''' Ingebracht door: ''' || ''' Gesteund door: ''' ||
|| 1 || || || ||
'''Publiek deel vergadering'''
 * Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 * Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 * Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 * Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.
Regel 58: Regel 45:
'''[[attachment:actielijst_00-00-0000.pdf|actielijst]]''' '''[[/Actielijst|Actielijst]]'''

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 oktober 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

  • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
  • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

  • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
  • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
  • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
  • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Notulen

Aanwezige raadsleden:

Afwezige raadsleden:

Raadsdeel

Publieke deel

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20130410 (laatst bewerkt op 2013-04-10 19:18:04 door marten-de-vries)