• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 12 en 14 (omvat 2 versies)
Versie 12 sinds 2011-10-18 08:56:11
Grootte: 2145
Commentaar:
Versie 14 sinds 2011-10-18 09:00:18
Grootte: 2144
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 11: Regel 11:
= Vergadering 10 december 2011 = = Vergadering 10 januari 2012 =
Regel 20: Regel 20:
'''[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-nl/214/detail/|Klik hier voor de agenda!]]''' '''[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-nl/249/detail/|Klik hier voor de agenda!]]'''

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 januari 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

  • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
  • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

  • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
  • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
  • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
  • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden:

Afwezige raadsleden:

Raadsdeel

Publieke deel

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20130410 (laatst bewerkt op 2013-04-10 19:18:04 door marten-de-vries)