• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 oktober 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Ronnie v.d. Crommenacker, gijsbert, leoquant, Sense Hofstede, Johan v. Dijk, Thomas de Graaff.

Afwezige raadsleden: -

Raadsdeel

 1. Mededelingen voorzitter
  • Geen mededelingen
 2. Actiepunten afvinken
  • Allen: Team rapportage september bijwerken
   • gedaan, leoquant werkt het mwanzoteam bij.
  • Thomas: Agendapunten screenen of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst.
   • gedaan, alle punten zijn voorbesproken
  • Thomas: Voortgangsrapportage maken gemeenschapsraad
   • gedaan, geen bijzonderheden
  • Thomas: Nakijken cronjobs automatisch meldingen
   • gedaan, die zijn verstuurd
  • Thomas: Agendapunt Stefan doorschuiveen
   • gedaan, zie punt 1d voor de afhandeling
  • Sense: De belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de internationale rapportage te plaatsen.
   • gedaan, bijgewerkt tot oktober
  • Sense: Draaiboek maken voor de verkiezingen, toevoegen checklist.
   • Dit actiepunt komt te vervallen, aanpassen wordt gedaan bij volgende verkiezingen
  • Sense: Opruimen https://launchpad.net/ubuntu-nl

   • ter plekke gedaan
  • Sense: Internationale rapportage juli bijwerken
   • gedaan
  • Gijsbert: Discussie opstarten over meer uniformiteit in externe communicatielijnen teams zodat het eenvoudiger is om teams te benaderen.
   • gedaan
  • Gijsbert: Roadmap controle, bijhouden.
   • weinig te melden
 3. Voortgangsrapportages langslopen
  • Gedaan, ziet er netjes uit.
  • In het vervolg wordt als laatste punt van de agenda besproken wat er op de rapportage voor de gemeenschapsraad moet komen.
 4. Bespreken voorstel meer uniformiteit externe communicatielijnen teams
  • Johan werkt de bestaande contactpagina bij, en dan bespreken we volgende vergadering of dat voldoet, of dat er toch een centraal punt, een extra tussenlaag nodig is.
 5. Bespreken opfrisbeurt irc met Stefan de Vries
  • Stefan was niet aanwezig, punt wordt doorgeschoven naar de volgende veragering.
 6. Inbreng gemeenschap promotieactiviteiten
  • De gemeenschapsraad heeft hier niet echt een rol in, maar wel tips:
   • Geadviseerd wordt om een discussie op te starten binnen de gemeenschap hierover, en te kijken wat daar uitkomt.
   • Beter zichtbaar maken van ondersteuningsmogelijkheden door de stichting zodat gemeenschapsleden weten dat er iets mogelijk is. leoquant start hiervoor een draad.
 7. Verkoop Ubuntu-NL shirts via stichting softwareconsulent?
  • De gemeenschapsraad vind het een goed idee, en dat zal aan de stichting gemeld worden door Thomas.

Wvttk

 1. Aanpassen organisatievoorstel
  • Gijsbert gaat het organisatievoorstel aanpassen ivm. afschaffen gemeenschapsleiding, en inkrimpen gemeenschapsraad tot 5 leden.
 2. Reclame in Ubuntu
  • leoquant zet het onderwerp reclame in Ubuntu op de agenda van de volgende vergadering. Vertrekken er leden?

Publieke deel

 • geen punten

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20121010 (laatst bewerkt op 2012-10-10 20:10:23 door thomasdegraaff)