• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 september 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: leoquant, Johan van Dijk, Gijsbert, Thomas de Graaff

Afwezige raadsleden: Ronnie v.d. Crommenacker (afgemeld), Sense Hofstede (afgemeld)

Raadsdeel

Agenda

 1. Mededelingen voorzitter
  • Sense en Ronnie hebben afgemeld
 2. Actiepunten afvinken
  • Gijsbert: Schematisch overzicht van de communicatielijnen binnen de gemeenschap maken.

   Gedaan -> zie verder Wvttk

  • Sense: actiepunten zijn doorgeschoven naar de volgende vergadering
  • Thomas: Agendapunten screenen of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst. Gedaan
  • Thomas: De agenda van de meeting vooraf naar de mailinglijst sturen. Zou automatisch moeten gebeuren, is niet gebeurd, ga het nakijken.
  • Thomas: Verantwoordelijken voor bijhouden voortgangsrapportages teams attenderen. Idem.
  • Thomas: Besluitpunt inzake krimp gemeenschapsraad en afschaffen aparte gemeenschapsleiding op de agenda volgende vergadering zetten. Dit punt publiekelijk bekend maken. Gedaan
  • Thomas: Punt Stefan de Vries inzake opfrisbeurt irc op de agenda zetten voor september. Gedaan
 3. Langslopen voortgang verschillende teams
 4. Bespreken opfrisbeurt irc met Stefan de Vries
  • Stefan de Vries was niet aanwezig, agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 5. Inkrimpen gemeenschapsraad en afschaffen aparte gemeenschapsleiding
  • Het besluit om de gemeenschapsraad in te krimpen tot 5 man en een aparte gemeenschapsleiding af te schaffen is aangenomen.

Wvttk

 1. Gijsbert: bespreken communicatieschema
  • We gaan kijken of er meer uniformiteit kan komen in de communicatiemogelijkheden die niet teamleden hebben om contact op te nemen met teams. Er zijn een aantal suggesties gedaan, Gijsbert zal op de mailinglijst van de raad een discussie opstarten om te kijken wat er mogelijk is. Volgende maand komen we erop terug.
 2. Gijsbert: Oude Launchpad pagina opruimen.
 3. leoquant: Openbaarheid mailinglijst
  • De mailinglijst in niet geheel openbaar, om er naar te kunnen posten moet je toestemming krijgen. Er is besloten dit zo te laten ivm. spam. In principe krijgt iedereen toestemming voor de lijst, maar er vind wel handmatige controle plaats om spam te voorkomen. Gijsbert kijkt het organisatievoorstel na over wat hierover in staat.

Publieke deel

Geen publieke onderwerpen.

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120910 (laatst bewerkt op 2012-09-10 21:12:47 door thomasdegraaff)