• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

<< Terug naar meeting

Raadsleden actielijst

Gelieve deze lijst niet aan te passen, zijn er wijzigingen nodig stuur dan een bericht naar <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>.

september 2012

actiepunt
(datum/nr)

beschrijving

deadline

wie

Agenda meeting vooraf langslopen, topics waarbij samenwerking van belang is op het publieke deel zetten, en teams uitnodigen voor de meeting als de onderwerpen daar om vragen.

Voor iedere meeting

Gijsbert

Agendapunten screenen of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst.

Voor iedere meeting

Thomas

De agenda van de meeting vooraf naar de mailinglijst sturen.

Voor iedere meeting

Thomas, cronjob

Verantwoordelijken voor bijhouden voortgangsrapportages teams attenderen.

10e iedere maand

Thomas, cronjob

De belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de internationale rapportage te plaatsen.

Voor iedere meeting

Sense

Voortgangsrapportage maken gemeenschapsraad

Na iedere meeting

Thomas

10-11-2011/2

Roadmap controle, bijhouden.

10-10-2012

Gijsbert

10-01-2012/1

Draaiboek maken voor de verkiezingen, toevoegen checklist.

10-10-2012

Sense

10-10-2012/1

Internationale rapportage juli bijwerken

10-10-2012

Sense

10-10-2012/2

Nakijken cronjobs automatisch meldingen

10-10-2012

Thomas

10-10-2012/3

Team rapportage september bijwerken

10-10-2012

Allen

10-10-2012/4

Discussie opstarten over meer uniformiteit in externe communicatielijnen teams zodat het eenvoudiger is om teams te benaderen.

10-10-2012

Gijsbert

10-10-2012/5

Opruimen https://launchpad.net/ubuntu-nl

10-10-2012

Sense

10-10-2012/6

Agendapunt Stefan doorschuiveen

10-10-2012

Thomas

<< Terug naar meeting

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120910/Actielijst (laatst bewerkt op 2012-10-08 10:40:10 door thomasdegraaff)