• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 juli 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

VoortgangTeams

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Thomas de Graaf, Sense Hofstede, leoquant, Ronnie v.d. Crommenacker, Gijsbert, Johan van Dijk.

Afwezige raadsleden: -

Raadsdeel

 1. Mededelingen van de voorzitter
  • Geen mededelingen
 2. Actiepunten afvinken
  • Gijsbert: Roadmap controle, bijhouden. Zie voor de roadmap: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Roadmap

   • update: nieuwe thema wiki is gemaakt, en is nu in de testfase.
   • update: open-id is bijna klaar en komt eraan.
  • Sense: Draaiboek maken voor de verkiezingen, toevoegen checklist.
   • Geen tijd voor gehad, actiepunt doorgeschoven naar augustus.
  • Sense: Naar de wiki kijken waarom het overzicht van voorgaande voortgangsverslagen leeg is.
   • Is opgelost.
  • Sense: Sense start discussie op over toekomst gemeenschapsraad en leiding.
   • Gedaan.
  • Thomas: Overleg met leoquant over communicatie stemgerechtigden via LP.
   • Niet gedaan. Leoquant is akkoord met communicatie via LP en handelt dit verder af.
  • Thomas: Maken voorgangsverslag promotieteam voor juni
   • Was reeds gedaan, Thomas voegt link toe naar www.releaseparty.nl
 3. Langslopen voortgangsrapportages verschillende teams.
  • Rapportage stichting voor juli ontbreekt, Thomas voegt daar iets toe.

Wvttk.

 • Inkrimpen gemeenschapsraad en aparte gemeenschapsleiding afschaffen.
  • Er is niet zo heel veel discussie geweest op de mailinglijst hierover. Besloten is om het het nemen van een beslissing hierover op de agenda van de volgende vergadering te zetten. Tevens wordt de gemeenschap op de hoogte gebracht.
 • Communicatieschema
  • Gijsbert gaat een schematisch overzicht maken van de communicatielijnen binnen de gemeenschap.

Publieke deel

 • Opfrisbeurt irc
  • Stefan de Vries heeft is bezig met een voorstel om het irc platform een opfrisbeurt te geven, en omdat het irc team niet echt actief is als team legt hij het eerst aan de gemeenschapsraad voor. Hij heeft een aantal goede punten, en voorstellen om deze op te lossen. Hij neemt contact op met SWAT voor de uitvoering. In de vergadering van september wordt de voortgang weer besproken met de gemeenschapsraad. Als er knelpunten zijn waar de gemeenschapsraad bij kan helpen zijn de leden daarvoor bereikbaar.
  • Het voorstel: http://dl.dropbox.com/u/8261338/ircvoorstel.pdf

   • Zorgpunten:
    • De regels en richtlijnen zijn achterhaald en niet volledig. Zo wordt er nog gerept over een IRC-bot die privé te bereiken is. Ook zijn er geen duidelijke regels met sancties die volgen wanneer deze regels worden overtreden.
    • Het is voor bezoekers onduidelijk tot wie zij zich kunnen wenden, bijvoorbeeld in gevallen waarin de kanalen worden overstroomd door flooders of er conflicten zijn. Ook zijn er nog altijd inactieve leden die operatorrechten hebben.
    • Er zijn slechts drie actieve operators: JanC, leoquant en Stefan de Vries. In de live, realtime omgeving die IRC is kan dat problematisch zijn.
   • Suggesties ter verbetering:
    • De regels voor het forum worden doorgetrokken naar IRC, na uiteraard aangepast te zijn waar nodig. Er komen expliciete sancties op overtredingen van deze regels, vari ̈rend van een waarschuwing tot een tijdelijke of permanente verbanning.
    • Bij punt twee en drie: De bestaande Launchpadteams aangaande IRC worden verwijderd en opnieuw aangemaakt met enkel de leden die actief operatoracties uitvoeren. Inactieve operatoren verliezen hun rechten. De bot verwijst met de trigger !ops naar dit team en laat kort zien wie de operatoren zijn zodat in één oogopslag duidelijk is wie ’met de scepter zwaait’. Ook wordt het operatorteam versterkt door één of meerdere gewillige en gekeurde leden.

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120710 (laatst bewerkt op 2012-07-14 09:21:34 door ThomasDeGraaff)