• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 2 en 3
Versie 2 sinds 2011-07-10 20:07:02
Grootte: 2666
Commentaar:
Versie 3 sinds 2011-07-10 20:08:00
Grootte: 2673
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 8: Regel 8:
= Vergadering 10 september 2011 = = Vergadering 10 oktober 2011 =
Regel 58: Regel 58:
'''[[attachment:actielijst_00-00-0000.pdf|actielijst]]''' '''[[community/Gemeenschapsraad/Actielijst20110624|Actielijst]]'''

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 oktober 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Raadsdeel

Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

0

Mededelingen van de voorzitter.

Sense Hofstede

1

Actiepunten afvinken

Thomas de Graaff

2

Langslopen voorgang verschillende teams

Thomas de Graaff

http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/ListMaandelijkseVoortgang

Alleen gemeenschapsleden kunnen punten op de agenda zetten.

Toelichting agendapunten raadsdeel

agendapunt

toelichting

door

1

Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

Thomas de Graaff

2

De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams.

Thomas de Graaff

Publiek deel

Dit is het openbare deel van de vergadering. Iedereen kan meepraten, maar de alleen de gemeenschapsraadsleden stemmen.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

1

Iedereen kan een punt aan de agenda toevoegen, maar het moet gesteund worden door een gemeenschapsraadslid.

Toelichting agendapunten Publiek deel

agendapunt

toelichting

Ingebracht door:

Gesteund door:

1

Notulen

Aanwezige raadsleden:

Afwezige raadsleden:

Raadsdeel

Publieke deel

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120710 (laatst bewerkt op 2012-07-14 09:21:34 door ThomasDeGraaff)