• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 juni 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Thomas de Graaff, Sense Hofstede, Gijsbert, leoquant

Afwezige raadsleden: Ronnie v.d. Crommenacker, Johan van Dijk

Raadsdeel

 1. Mededelingen van de voorzitter
  • Geen
 2. Actiepunten afvinken
  • Sense: Draaiboek maken voor de verkiezingen, toevoegen checklist.
   • Nog niet gedaan, doorgeschoven naar september
  • gijsbert: Contact opnemen met Cees, documentatieteam om te overleggen over de integratie wiki in nieuwe website thema.
   • Is gedaan. RawChid is aan de slag met het nieuwe thema.

  • Thomas: De belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de nationale rapportage te plaatsen. Krijgen de contactpersonen een cronjob mail van Thomas?
   • Ja, maar alleen als de vergadering op de 10e wordt gehouden, anders werkt dat niet.
  • Johan: Ondersteunen JFL
   • Johan heeft inmiddels toegang tot de communityserver, met sudo rechten. Thomas heeft een init bestand gemaakt voor JFL zodat deze eenvoudig herstart kan worden. Ook Marten heeft toegang tot de server, en kan JFL herstarten.
  • ?: Communiceren met de stemgerechtigden verloopt via launchpad, en niet via een aparte mailinglijst zoals is opgezet.
   • Thomas neemt contact op met leoquant hierover.
 3. Langslopen voortgangsrapportages teams.
  • Promotieteam vraagt om mening raad over het maken van stickers ter promotie. Goedkoop en leuk.
   • De aanwezige raadsleden vinden het een prima plan.
 4. Wvttk
  • Verkiezingen
   • Niemand heeft zich aangemeld, er is niet veel animo om weer verkiezingen te houden. Voorlopig draaien we nog even met de raad zoals die is door.
   • Sense gaat een discussie opstarten om te kijken of de raad misschien kleiner kan, en wellicht het ondercheid tussen gemeenschapsleiding er raad kan komen te vervallen.

Publieke deel

 1. RawChid: Ubuntu Global Jam

  • RawChid en Ronnie gaan zich inzetten om een Jam te organiseren in Nijmegen.

  • Als de datum 1-2 september wordt, dan wordt het problematisch voor RawChid, dan kan hij niet.

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120610 (laatst bewerkt op 2012-06-10 19:47:15 door ThomasDeGraaff)