• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 1 en 26 (omvat 25 versies)
Versie 1 sinds 2011-06-25 12:17:10
Grootte: 2594
Commentaar:
Versie 26 sinds 2012-05-01 18:31:03
Grootte: 3631
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 1: Regel 1:
## page was copied from community/Gemeenschapsraad/Vergadering20110810
## page was copied from community/Gemeenschapsraad/Vergadering20110710
## page was copied from community/Gemeenschapsraad/Vergadering
20110624
## page was copied from community/Gemeenschapsraad/Vergadering201106
10
[[community/Gemeenschapsraad/Vergaderingen|Overzicht van de vergaderingen]]
## page was copied from community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120410
## page was copied from community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120310
[[community/Meetings|Overzicht van de vergaderingen]]
Regel 7: Regel 5:
= Vergadering 10 september 2011 = = Vergadering 24 april 2012 =
Regel 9: Regel 7:
Regel 13: Regel 12:
De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:
Regel 14: Regel 14:
== Raadsdeel ==
'''Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.'''
|| '''agendapunt''' || '''beschrijving''' || '''ingebracht door''' || '''link''' ||
|| 0 || Mededelingen van de voorzitter. || Sense Hofstede || ||
|| 1 || Actiepunten afvinken || Thomas de Graaff || ||
|| 2 || Langslopen voorgang verschillende teams || Thomas de Graaff || http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/ListMaandelijkseVoortgang ||
'''[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-nl/390/detail/|Klik hier voor de agenda!]]'''
Regel 21: Regel 16:
'''Raadsdeel vergadering'''
 * Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 * Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.
Regel 22: Regel 20:
Alleen gemeenschapsleden kunnen punten op de agenda zetten. '''Publiek deel vergadering'''
 * Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 * Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 * Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 * Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.
Regel 24: Regel 26:
=== Toelichting agendapunten raadsdeel ===
|| ''' agendapunt ''' || ''' toelichting ''' || '''door''' ||
|| 1 || Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden. || Thomas de Graaff ||
|| 2 || De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams. || Thomas de Graaff ||
Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.
Regel 29: Regel 28:
== Publiek deel ==
'''Dit is het openbare deel van de vergadering. Iedereen kan meepraten, maar de alleen de gemeenschapsraadsleden stemmen.'''
|| ''' agendapunt ''' || '''beschrijving''' || '''ingebracht door''' || '''link''' ||
|| 1 || || || ||

Iedereen kan een punt aan de agenda toevoegen, maar het moet gesteund worden door een gemeenschapsraadslid.

=== Toelichting agendapunten Publiek deel ===

|| ''' agendapunt ''' || ''' toelichting ''' || ''' Ingebracht door: ''' || ''' Gesteund door: ''' ||
|| 1 || || || ||

lijst adres: <<MailTo(gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org)>>
Regel 44: Regel 31:
Aanwezige raadsleden: Aanwezige raadsleden: Ronnie, gijsbert, Thomas, leoquant,
Regel 46: Regel 33:
Afwezige raadsleden: Afwezige raadsleden: Tom, Sense, Johan
Regel 49: Regel 36:
 a. Actiepunten afvinken
  * Thomas: Wensen gemeenschap inventariseren project opstarten: Eerste opzet maken.
   * Niet gedaan, wordt voorlopig van de lijst gehaald, in de ijskast gezet.
  * Thomas: Voortgangsrapportage gemeenschapsraad maken.
   * Gedaan
  * Ronnie: Aanpassen launchpad teamstructuur zodat bugs van het www gedeelte bij het webteam terecht komen.
   * Gedaan
  * Sense: De belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de internationale rapportage te plaatsen.
   * Niet gedaan, doorgeschoven wegens afwezigheid Sense.
  * Sense: Draaiboek maken voor de verkiezingen, toevoegen checklist.
   * Status onbekend, doorgeschoven naar de volgende meeting.
  * Gijsbert: Een draad op de lijst van de raad openen om de resultaten van de ideeën inventarisatie te bespreken.
   * Gedaan
  * Gijsbert en Wanda: Roadmap controle, bijhouden.
   * Gedaan, punt kan blijven staan, om de maand bespreken.
   * Wiki gedeelte integreren in de nieuwe site kan er als nieuw doel bij op de roadmap. Gijsbert gaat dit met Cees en het documentatieteam bespreken.
  *
 a. Langslopen voortgang verschillende teams
  * Pluim voor het vertaalteam!
  * Pluim voor de nieuwe website en forum, en de mensen die daar aan hebben gewerkt.
  * Mwanzo (Timo) gaat een cursus bureaublad op afstand geven zodat leden die elkaar kennen elkaar op deze wijze kunnen ondersteunen.
Regel 50: Regel 58:
    
Regel 52: Regel 59:
 a. Publiek deel nog nodig?
  * Opmerking, op de nieuwe website kunnen mensen van het forum in twee klikken bij de agenda van de meeting zijn. Dit maakt de vergadering in ieder geval veel makkelijker te vinden. Wellicht dat dat in de toekomst bijdraagt aan meer participatie in de meetings.
  * Gijsbert start een forumdiscussie op over het meer betrekken van de gemeenschap bij de raadsvergadering, en met name het publieke deel ervan.
Regel 57: Regel 67:
'''[[attachment:actielijst_00-00-0000.pdf|actielijst]]''' '''[[/Actielijst|Actielijst]]'''
Regel 59: Regel 69:
[[community/Meetings|Overzicht van de vergaderingen]]

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 24 april 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Ronnie, gijsbert, Thomas, leoquant,

Afwezige raadsleden: Tom, Sense, Johan

Raadsdeel

 1. Actiepunten afvinken
  • Thomas: Wensen gemeenschap inventariseren project opstarten: Eerste opzet maken.
   • Niet gedaan, wordt voorlopig van de lijst gehaald, in de ijskast gezet.
  • Thomas: Voortgangsrapportage gemeenschapsraad maken.
   • Gedaan
  • Ronnie: Aanpassen launchpad teamstructuur zodat bugs van het www gedeelte bij het webteam terecht komen.
   • Gedaan
  • Sense: De belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de internationale rapportage te plaatsen.
   • Niet gedaan, doorgeschoven wegens afwezigheid Sense.
  • Sense: Draaiboek maken voor de verkiezingen, toevoegen checklist.
   • Status onbekend, doorgeschoven naar de volgende meeting.
  • Gijsbert: Een draad op de lijst van de raad openen om de resultaten van de ideeën inventarisatie te bespreken.
   • Gedaan
  • Gijsbert en Wanda: Roadmap controle, bijhouden.
   • Gedaan, punt kan blijven staan, om de maand bespreken.
   • Wiki gedeelte integreren in de nieuwe site kan er als nieuw doel bij op de roadmap. Gijsbert gaat dit met Cees en het documentatieteam bespreken.
 2. Langslopen voortgang verschillende teams
  • Pluim voor het vertaalteam!
  • Pluim voor de nieuwe website en forum, en de mensen die daar aan hebben gewerkt.
  • Mwanzo (Timo) gaat een cursus bureaublad op afstand geven zodat leden die elkaar kennen elkaar op deze wijze kunnen ondersteunen.

Publieke deel

 1. Publiek deel nog nodig?
  • Opmerking, op de nieuwe website kunnen mensen van het forum in twee klikken bij de agenda van de meeting zijn. Dit maakt de vergadering in ieder geval veel makkelijker te vinden. Wellicht dat dat in de toekomst bijdraagt aan meer participatie in de meetings.
  • Gijsbert start een forumdiscussie op over het meer betrekken van de gemeenschap bij de raadsvergadering, en met name het publieke deel ervan.

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120424 (laatst bewerkt op 2012-05-01 18:31:03 door ThomasDeGraaff)