• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 februari 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Ronnie v.d. Crommenacker, Sense Hofstede, Gijsbert, Thomas de Graaff, Tom Wandarooze, Johan van Dijk

Afwezige raadsleden: leoquant

Raadsdeel

 1. Actiepunten afvinken
  • .Thomas: Agendapunten screenen of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst.
   • gedaan
  • Thomas: De agenda van de meeting vooraf naar de mailinglijst sturen.
   • gedaan (automatisch)
  • Thomas: Verantwoordelijken voor bijhouden voortgangsrapportages teams attenderen.
   • gedaan (automatisch)
  • Thomas: Notulen overleg stichting en raad overnemen op wiki.
   • gedaan
  • Thomas: Vragen aan het nieuwe Nieuws team om de volgende vergadering wat links te laten zien van geplaatste nieuwtjes.
   • gedaan, nieuwsteam was niet aanwezig, voor de volgende vergadering evaluatie op de agenda plaatsen.
  • Gijsbert, Wanda: Roadmap controle, bijhouden.
   • actiepunt doorgeschoven, kan via mailinglijst worden besproken.
  • Gijsbert: Een draad op de lijst van de raad openen om de resultaten van de ideeën inventarisatie te bespreken.
   • actiepunt doorgeschoven
  • Gijsbert: Contact opnemen met Vistaus ivm. verwijderen account knop op het forum.
   • gedaan
  • Johan: Aanpassen launchpad teamstructuur zodat bugs van het www gedeelte bij het webteam terecht komen.4
   • actiepunt overgenomen door Ronnie, en naar de volgende meeting doorgeschoven
  • Sense: Draaiboek maken voor de verkiezingen.
   • gedaan, Sense gaat het nog verder uitwerken met een checklist, actiepunt voor de volgende meeting.
  • Ronnie: Rapportage pagina van januari voor de internionale wiki.
   • gedaan
  • Ronnie: Ronnie informeert naar een datum voor de approval van Ubuntu NL
   • gedaan, datum approval is 21 feb 21:00 Nederlandse tijd.
 2. Langslopen voortgang verschillende teams
  • De teamactiviteit is vrij magertjes. Alleen het webteam heeft iets gedaan. Verder hebben veel teams geen rapportage gemaakt. De gemeenschapsraad gaat vanaf heden ook een rapportage bijdragen op basis van de notulen van de vergadering. Thomas pakt dit op.
 3. T-shirt verkoop t.b.v. Stichting
  • De raad is akkoord dat de stichting t-shirts gaat verkopen om inkomsten te genereren.

Wvttk

 • Johan gaat volgende week de testsite van Drupal op de server plaatsen. Big Grin :)

Publieke deel

 • geen onderwerpen

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120210 (laatst bewerkt op 2012-02-10 20:23:47 door ThomasDeGraaff)