• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 4 en 5
Versie 4 sinds 2011-07-24 20:23:21
Grootte: 1740
Commentaar:
Versie 5 sinds 2011-08-10 19:17:33
Grootte: 1706
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 44: Regel 44:
'''[[community/Gemeenschapsraad/Actielijst20110624|Actielijst]]''' '''[[/Actielijst|Actielijst]]'''

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 oktober 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

  • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
  • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

  • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
  • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
  • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
  • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Notulen

Aanwezige raadsleden:

Afwezige raadsleden:

Raadsdeel

Publieke deel

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120110 (laatst bewerkt op 2012-01-10 20:51:45 door ThomasDeGraaff)