• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 januari 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Ronnie v.d. Crommenacker, leoquant, Sense Hofstede, Gijsbert, Thomas de Graaff, Tom Wandarooze

Afwezige raadsleden: Johan van Dijk

Raadsdeel

 1. Mededelingen van de voorzitter
 2. Actiepunten afvinken
  • Thomas: Agendapunten screenen of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst.
   • gedaan
  • Thomas: Vragen aan het nieuwe Nieuws team om de volgende vergadering wat links te laten zien van geplaatste nieuwtjes.
   • gedaan
  • Thomas: Opstarten poll om te kijken of er behoefte is aan een aparte maandelijkse bijeenkomst van de gemeenschap los van de gemeenschapsraad: onderwerp op agenda gemeenschapsraad zetten.
   • gedaan
  • Thomas: Sense vragen of hij (met hulp van anderen) een workflow/draaiboek wil maken voor de verkiezingen.
   • gedaan
  • Thomas: De agenda van de meeting vooraf naar de mailinglijst sturen.
   • Cronjob voor aangemaakt, maar deze is volgens mij niet uitgevoerd(?) om onbekende reden.
  • Thomas: Verantwoordelijken voor bijhouden voortgangsrapportages teams attenderen.
   • Automatisch verzonden.
  • Thomas: Wensen gemeenschap inventariseren project opstarten: Eerste opzet maken.
   • Niet gedaan, 3 maanden vooruitschuiven. Geen prioriteit.
  • Thomas: Vragen aan het nieuwsteam of er een bericht naar alle teamleden kan met het verzoek nieuwsberichten door te geven aan het nieuwsteam.
   • Niet gedaan, nieuwsteam was niet aanwezig op de meeting.
  • Gijsbert: Agenda meeting vooraf langslopen, topics waarbij samenwerking van belang is op het publieke deel zetten, en teams uitnodigen voor de meeting als de onderwerpen daar om vragen.
   • Gedaan, onderwerp forumteam gemist.
  • Gijsbert: maakt een overzicht van de ideeën uit het innovatietopic op de wiki, en gaat deze bespreken met de betreffende teams die over de onderwerpen gaan.
  • Leoquant neemt contact op met de stichting voor een overleg over de voorgestelde opdracht van de raad aan de stichting.
   • gedaan
  • Leoquant: Iemand die het Engels goed beheerst vragen om de belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de internationale rapportage te plaatsen.
   • niet afgerond, doorschuiven naar volgende maand.
  • Wanda: Roadmap, leoquant en Mwanzo gaan Wanda ondersteunen hierbij. In de toekomst houdt Wanda iedere drie maanden deze roadmap bij.
   • leoquant is niet toegekomen aan het inwerken van Wanda. Gijsbert gaat met Wanda aan de slag met de roadmap.
  • Johan: Aanpassen launchpad teamstructuur zodat bugs van het www gedeelte bij het webteam terecht komen.
   • Johan was afwezig, punt doorgeschoven.
  • Ronnie: Rapportage pagina van december voor de internionale wiki
   • Gedaan.
 3. Langslopen voortgang verschillende teams
  • De meeste teams hebben netjes een voortgangsverslag gemaakt, alleen een verslag van het documentatieteam ontbreekt.
 4. Nieuwsteam bespreken
  • Nieuwsteam was afwezig, het is onduidelijk of ze al actief zijn.
 5. wie gaat er over de vormgeving van Ubuntu NL?
  • Op verzoek van het artwork en webteam heeft de raad een uitspraak gedaan over deze kwestie. De raad vind het het beste als het artworkteam de eindverandwoordelijkheid voor de vormgeving draagt, en het webteam voor de (textuele) inhoud.
 6. Lidmaatschap gemeenschapsleiding
  • Gijsbert voldoet uitstekend als lid van de leiding, en zal tot het einde van de termijn van de raad deze positie bekleden.
 7. Aanspreekpunt stichting
  • Sense is het aanspreekpunt voor de Stichting Ondersteuniing Ubuntu NL inzake overleg over steunaanvragen vanuit de gemeenschap e.d.
 8. Notulen overleg stichting en raad?
  • We nemen de notulen van de stichting over.

Publieke deel

 1. Moet het opzeggen van een forumaccount mogelijk gemaakt worden?
  • Er zijn geen klachten bekend van mensen die hun account wilden opzeggen in zoverre bekend. Daarom lijkt het erop dat het forumteam dit prima afhandelt.
 2. Aparte, meer informele maandelijkse irc bijeenkomst?
  • Er is besloten geen aparte meer informele bijeenkomsten te organiseren, en er zal geen vast tijdstip zijn waarop het openbare deel van de vergadering begint.

Wvttk

 1. Thx. Stefan voor de bot!

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20120110 (laatst bewerkt op 2012-01-10 20:51:45 door ThomasDeGraaff)