• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 december 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Ronnie v.d. Crommenacker, Johan van Dijk, leoquant, Sense Hofstede, Gijsbert

Afwezige raadsleden: Thomas de Graaff, Tom Wandarooze

Raadsdeel

 1. Mededelingen van de voorzitter
  • Voorzitter Thomas de Graaf was afwezig, Sense heeft voorgezeten.
 2. Actiepunten afvinken
  • Wensen gemeenschap inventariseren project opstarten.
   • Thomas maakt een eerste opzet.
  • Regelen rechten webteam voor het updaten www content (prikboard moet nog)
   • gedaan
  • Aanpassen launchpad teamstructuur zodat bugs van het www gedeelte bij het webteam terecht komen.
   • naar volgende meeting doorgeschoven
  • Vragen aan het nieuwe Nieuws team om de volgende vergadering wat links te laten zien van geplaatste nieuwtjes.
   • gedaan, antwoord: "We zijn nog niet klaar met het uitwerken van het nieuwsplan bepaalde media zijn nog niet aanwezig. Zoals de mailing lijst waar johanvd al een aantal weken mee bezig is." Dus dat zit in de pipeline.
  • Vragen aan het nieuwsteam of er een bericht naar alle teamleden kan met het verzoek nieuwsberichten door te geven aan het nieuwsteam.
   • gedaan, antwoord: "Ik denk dat we eerst alle media aanwezig moet zijn voordat we gaan verspreiden van officieel nieuws. Dus als het aan mij ligt niet akkoord." Dus idem, er wordt aan gewerkt.
  • Iemand die het Engels goed beheerst vragen om de belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de internationale rapportage te plaatsen.
   • niet aan de orde geweest, naar volgende meeting doorgeschoven
  • Roadmap bijhouden, leoquant en Mwanzo gaan Wanda ondersteunen hierbij. In de toekomst houdt Wanda iedere drie maanden deze roadmap bij.
   • wordt aan gewerkt, naar volgende meeting doorgeschoven
  • Sense vragen of hij (met hulp van anderen) een workflow/draaiboek wil maken voor de verkiezingen.
   • gedaan, geen reactie, naar volgende meeting doorgeschoven
  • Agendapunt betreffende relatie stichting – gemeenschapsraad doorschuiven.
   • gedaan
  • Stichting verwijderen van Launchpad onder Ubuntu-NL
   • gedaan
  • Overleg plannen tussen stichting en gemeenschapsraad in speciale bijeenkomst.
   • gedaan
  • Opstarten poll om te kijken of er behoefte is aan een aparte maandelijkse bijeenkomst van de gemeenschap los van de gemeenschapsraad.
   • gedaan, volgende vergadering bespreken, actiepunt doorgeschoven
  • Opstarten draad over wie er gaat over de vormgeving van de website binnen Ubuntu-NL.
   • gedaan
 3. Langslopen voorgang
  • Er zit meer leven in het bijhouden van de voortgangsrapportages, er zijn meer teams die een rapportage hebben gemaakt.
 4. Stichting binnen of buiten de community
  • Eerder was er besloten dat de stichting geen team binnen Ubuntu-NL op launchpad mocht zijn. Ubuntu-NL op launchpad is een LoCo team, en wat er onder valt, valt onder onze LoCo, is deel van de gemeenschap was de gedachte. Individuele leden van de LoCo kunnen zich aanmelden bij ~ubuntu-nl-community, teams vallen direct onder ~ubuntu-nl. Dat de stichting geen team mocht zijn onder Ubuntu-NL betekent dat het team geen onderdeel van de LoCo is, was de gedachte, de stichting staat buiten de LoCo gemeenschap. Dan zou de stichting geen gebruik kunnen maken van de LoCo directory, want die is bedoelt voor LoCo's en hun teams, en schept het onduidelijkheid wanneer de stichting wel gebruik maakt van gemeenschapsmiddelen (zoals een @lists.ubuntu-nl.org mailadres)als er duidelijk is aangegeven dat ze daar niet bijhoort was de gedachte. Tijdens de vergadering is aangegeven dat de Launchpad teamindeling arbitrair (willekeurig?) is, en dat er geen binnen of buiten de gemeenschap is. Hiermee is wat betreft de notulist het antwoord op de vraag wat nu exact de positie van de stichting is nu ze geen team onder Ubuntu-NL mag zijn niet duidelijker geworden.

 5. Lidmaatschap gemeenschapsleiding
  • Niet besproken.
 6. Relatie stichting en gemeenschapsraad, wie stuurt wie?
  • De gemeenschapsraad stelt voor de stichting de volgende opdracht te geven: 'De gemeenschapraad geeft de Stichting Ondersteuning Ubuntu-NL opdracht om de bezittingen van de gemeenschap te beheren binnen de door de gemeenschapsraad gestelde prioriteiten en grenzen.'. Hierover gaat de gemeenschapsraad in overleg met de stichting. Leoquant zal contact opnemen met de stichting om zo'n overleg te plannen.
 7. Aanspreekpunt stichting, wie?
  • Niet besproken.
 8. Wie gaat er over de vormgeving van de website van Ubuntu-NL?
  • Het voorstel zoals verwoord in het agendapunt is niet aangenomen omdat een meerderheid ontbrak. Gezien de afwezigheid van twee raadsleden is het besluit vooruitgeschoven naar de volgende meeting.

Publieke deel

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20111210 (laatst bewerkt op 2011-12-14 16:13:00 door ThomasDeGraaff)