• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 3 en 6 (omvat 3 versies)
Versie 3 sinds 2011-07-10 20:08:00
Grootte: 2673
Commentaar:
Versie 6 sinds 2011-10-14 09:22:18
Grootte: 4429
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 11: Regel 11:
Regel 14: Regel 15:
De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:
Regel 15: Regel 17:
== Raadsdeel ==
'''Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.'''
|| '''agendapunt''' || '''beschrijving''' || '''ingebracht door''' || '''link''' ||
|| 0 || Mededelingen van de voorzitter. || Sense Hofstede || ||
|| 1 || Actiepunten afvinken || Thomas de Graaff || ||
|| 2 || Langslopen voorgang verschillende teams || Thomas de Graaff || http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/ListMaandelijkseVoortgang ||
'''[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-nl/144/detail/|Klik hier voor de agenda!]]'''
Regel 22: Regel 19:
'''Raadsdeel vergadering'''
 * Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 * Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.
Regel 23: Regel 23:
Alleen gemeenschapsleden kunnen punten op de agenda zetten.

=== Toelichting agendapunten raadsdeel ===
|| ''' agendapunt ''' || ''' toelichting ''' || '''door''' ||
|| 1 || Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden. || Thomas de Graaff ||
|| 2 || De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams. || Thomas de Graaff ||

== Publiek deel ==
'''Dit is het openbare deel van de vergadering. Iedereen kan meepraten, maar de alleen de gemeenschapsraadsleden stemmen.'''
|| ''' agendapunt ''' || '''beschrijving''' || '''ingebracht door''' || '''link''' ||
|| 1 || || || ||

Iedereen kan een punt aan de agenda toevoegen, maar het moet gesteund worden door een gemeenschapsraadslid.

=== Toelichting agendapunten Publiek deel ===

|| ''' agendapunt ''' || ''' toelichting ''' || ''' Ingebracht door: ''' || ''' Gesteund door: ''' ||
|| 1 || || || ||
'''Publiek deel vergadering'''
 * Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 * Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 * Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 * Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.
Regel 45: Regel 31:
Aanwezige raadsleden: Aanwezige raadsleden: Thomas de Graaff, Ronnie van den Crommenacker, Johan van Dijk, Gijsbert, Leoquant
Regel 49: Regel 35:
=== Raadsdeel === === 1. Raadsdeel ===
 a. Mededelingen van de voorzitter
 a. Actiepunten afvinken
  * Agendapunten zijn nagekeken of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst.
  * Thomas was vergeten de agenda van de meeting naar de mailinglijst door te sturen en belooft beterschap.
  * Teams benaderen i.v.m.. bijhouden voorgangsverslagen, overleg hierover. Lijst maken met verantwoordelijke teamleden hiervoor zodat deze voor de gemeenschapsraad te benaderen zijn is gedaan.
  * Wie-is-wie pagina is geupdate, maar wordt rommelig gevonden. Voorlopig ok.
  * Contact opnemen via irc met Canonical om te vragen binnen welke termijn er duidelijkheid te verwachten is over het gebruik van de voorgestelde naam van de stichting, en tevens of er bezwaar is als de stichting met de voorgestelde naam vast wordt opgericht is gedaan. Inmiddels is er toestemming van Canonical.
  * Webteam op de hoogte brengen resultaten discussie over het duidelijk weergeven verschillen tussen LTS en normale uitgave is gedaan.
  * Regelen rechten webteam voor het updaten www content is gedaan.
  * Regelen rechten webteam voor het updaten www content is gedaan, prikbord moet nog naar gekeken worden.
  * Aanpassen launchpad teamstructuur zodat bugs van het www gedeelte bij het webteam terecht komen, doorgeschoven naar volgende maand is doorgeschoven naar volgende maand.
  * Agenda meeting vooraf langslopen, topics waarbij samenwerking van belang is op het publieke deel zetten, en teams uitnodigen voor de meeting als de onderwerpen daar om vragen is gedaan.
  * Gijsbert maakt een overzicht van de ideeën uit het innovatietopic op de wiki, en gaat deze bespreken met de betreffende teams die over de onderwerpen gaan, is gedaan.
 a. Langslopen voortgang verschillende teams
  Op het vertaalteam na waren er ondanks een herinnering daaraan geen voorgangsverslagen gemaakt.Hoe hier mee om te gaan wordt verder besproken op de mailinglijst.
 a. Hoe te beslissen over leden toevoegen aan stemgerechtigden
  * Er is besloten in de toekomst het behandelen van aanvragen voor stemrecht openbaar te beoordelen.
  * De criteria die al op de wiki staan worden aangevuld met het criterium dat een lid als richtlijn twee jaar lid moet zijn van de gemeenschap.
 a. Nieuwsverspreiding Ubuntu Nederland
  * De gemeenschapsraad was positief verrast door het initiatief dat Dooitze, TopGear en Luuk hebben genomen om op een goede manier een plan te maken voor een Ubuntu-NL nieuwsteam. Het plan is hier te vinden: http://willyou.typewith.me/ro/r.oZuoKZymO7b5Hw87 , en ziet er gedegen uit. Het team is opgericht en onder het Ubuntu-NL hoofdteam geplaatst.
Regel 51: Regel 57:
 * wvttk
  * geen punten.
Regel 52: Regel 60:
=== Publieke deel === === 2. Publieke deel ===
Regel 58: Regel 66:
'''[[community/Gemeenschapsraad/Actielijst20110624|Actielijst]]''' '''[[/Actielijst|Actielijst]]'''

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 oktober 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

 • Tijdens het raadsdeel van de vergadering spreken alleen gemeenschapsraadsleden. Andere leden spreken alleen indien uitgenodigd of als het belangrijk is.
 • Alleen raadsleden stemmen bij besluiten.

Publiek deel vergadering

 • Alle gemeenschapsleden mogen spreken.
 • Iedereen mag punten op het publieke deel van de agenda plaatsen.
 • Ingebrachte agendapunten worden alleen besproken indien minstens één raadslid daar achter staat.
 • Bij beslissingen stemmen alleen de raadsleden, behalve als andere leden daarbij worden uitgenodigd.

Notulen

Aanwezige raadsleden: Thomas de Graaff, Ronnie van den Crommenacker, Johan van Dijk, Gijsbert, Leoquant

Afwezige raadsleden:

1. Raadsdeel

 1. Mededelingen van de voorzitter
 2. Actiepunten afvinken
  • Agendapunten zijn nagekeken of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst.
  • Thomas was vergeten de agenda van de meeting naar de mailinglijst door te sturen en belooft beterschap.
  • Teams benaderen i.v.m.. bijhouden voorgangsverslagen, overleg hierover. Lijst maken met verantwoordelijke teamleden hiervoor zodat deze voor de gemeenschapsraad te benaderen zijn is gedaan.
  • Wie-is-wie pagina is geupdate, maar wordt rommelig gevonden. Voorlopig ok.
  • Contact opnemen via irc met Canonical om te vragen binnen welke termijn er duidelijkheid te verwachten is over het gebruik van de voorgestelde naam van de stichting, en tevens of er bezwaar is als de stichting met de voorgestelde naam vast wordt opgericht is gedaan. Inmiddels is er toestemming van Canonical.
  • Webteam op de hoogte brengen resultaten discussie over het duidelijk weergeven verschillen tussen LTS en normale uitgave is gedaan.
  • Regelen rechten webteam voor het updaten www content is gedaan.
  • Regelen rechten webteam voor het updaten www content is gedaan, prikbord moet nog naar gekeken worden.
  • Aanpassen launchpad teamstructuur zodat bugs van het www gedeelte bij het webteam terecht komen, doorgeschoven naar volgende maand is doorgeschoven naar volgende maand.
  • Agenda meeting vooraf langslopen, topics waarbij samenwerking van belang is op het publieke deel zetten, en teams uitnodigen voor de meeting als de onderwerpen daar om vragen is gedaan.
  • Gijsbert maakt een overzicht van de ideeën uit het innovatietopic op de wiki, en gaat deze bespreken met de betreffende teams die over de onderwerpen gaan, is gedaan.
 3. Langslopen voortgang verschillende teams
  • Op het vertaalteam na waren er ondanks een herinnering daaraan geen voorgangsverslagen gemaakt.Hoe hier mee om te gaan wordt verder besproken op de mailinglijst.
 4. Hoe te beslissen over leden toevoegen aan stemgerechtigden
  • Er is besloten in de toekomst het behandelen van aanvragen voor stemrecht openbaar te beoordelen.
  • De criteria die al op de wiki staan worden aangevuld met het criterium dat een lid als richtlijn twee jaar lid moet zijn van de gemeenschap.
 5. Nieuwsverspreiding Ubuntu Nederland
  • De gemeenschapsraad was positief verrast door het initiatief dat Dooitze, TopGear en Luuk hebben genomen om op een goede manier een plan te maken voor een Ubuntu-NL nieuwsteam. Het plan is hier te vinden: http://willyou.typewith.me/ro/r.oZuoKZymO7b5Hw87 , en ziet er gedegen uit. Het team is opgericht en onder het Ubuntu-NL hoofdteam geplaatst.

 6. wvttk
  • geen punten.

2. Publieke deel

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20111010 (laatst bewerkt op 2011-10-14 09:22:18 door ThomasDeGraaff)