• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 16 juli 2011

Extra vergadering ivm. update overgang naar nieuwe hosting

Vanaf 19:30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Raadsdeel

Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

0

Mededelingen van de voorzitter.

Sense Hofstede

1

Update overgang nieuwe hosting

Thomas de Graaff

Notulen

Aanwezig: Leoquant (chair), Thomas_de_Graaff (chair), Johanvd, Ronnie, Gijsbert (notulen)

Afwezig: Sense, UndiFineD

Mededelingen van de voorzitter: – geen mededelingen.

Agendapunt 0 ingebracht door Sense Hofstede. Mededelingen

Agenda punt 1 ingebracht door Thomas de Graaf:

Update overgang naar nieuwe hosting.

Johanvd verwijst naar een gesprek met SWAT http://wiki.ubuntu-nl.org/community/UbuntuNLServer/Gesprek20110612 Hier uit blijkt dat in het weekend van 17, 18, 19-06-2011 SWAT Het overzetten van de bulk van de data, mailinglijsten, forum, wordpress enz. ingepland heeft. Dit is wel onder voorbehoud, SWAT laat weten wat de vorderingen zijn.

Volgens Johanvd is de wiki op de huidige server read only. Het is nog niet bekend of we al op de nieuwe server kunnen.

Leoquant vraagt zich af: Wat doen we met info AT ubuntu-nl PUNT org ? En met de andere adressen? Prikbord, documentatie, events, wedstrijd, enz. Dit is alarmerend: gewoon bewaren hoop ik?

Gezien OTRS niet terug komt is de vraag wat gaat er gebeurt er met de mail? Er wordt besloten een tijdelijke mailinglist hiervoor te gebruiken, voordat er oplossingen komen zoals bijvoorbeeld openid.

De steunpuntenkaart komt tijdelijk te vervallen, het is wel de bedoeling dat deze terugkomt. Er zijn hier wel developers voor nodig volgens Ronnie, hij vraagt Leoquant of het mogelijk is dat mwanzo hierin wat kan betekenen. Leoquant gaat hiermee accoord. Het prikbord, website etc. zullen mogelijk omgezet worden in Drupal. Ronnie meldt dat een template met de nieuwe look hiervoor klaar is.

1 juli is een te krappe datum om alles om te zetten. Johanvd vraag iemand van het beheerteam de community op de hoogte te houden van functionaliteiten e.d. die mogelijk tijdelijk niet beschikbaar zijn.

24 juni is de volgende vergadering, daar zal Johanvd de raad informeren met een update.

Raadsdeel

Log

Log van de vergadering


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20110616 (laatst bewerkt op 2011-06-25 12:58:12 door ThomasDeGraaff)